Hóa học Lớp 10: căn bằng phương trình theo phương pháp thăng bằng e: Ca3(PO4)2 + Cl2 + C→POCl3 + CO + CaCl2

Question

Hóa học Lớp 10: căn bằng phương trình theo phương pháp thăng bằng e:
Ca3(PO4)2 + Cl2 + C→POCl3 + CO + CaCl2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 1 tháng 2022-03-11T08:38:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Ca_3(PO_4)_2+6Cl_2+6C->2POCl_3+6CO+3CaCl_2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bạn xem hình

  hoa-hoc-lop-10-can-bang-phuong-trinh-theo-phuong-phap-thang-bang-e-ca3-po4-2-cl2-c-pocl3-co-cacl

 2. $Ca_3(PO_4)_2 + 6Cl_2 + 6C → 2POCl_3 + 6CO + 3CaCl_2$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )