Hóa học Lớp 10: Cân bằng phương trình oxi hóa khử FeSO4 + H2SO4 + KMnO4 ⎯⎯→ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Em cần phần trình bày chi tiết ạ

Question

Hóa học Lớp 10: Cân bằng phương trình oxi hóa khử
FeSO4 + H2SO4 + KMnO4 ⎯⎯→ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
Em cần phần trình bày chi tiết ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 1 tuần 2022-04-13T09:28:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  10FeS{O_4} + 2KMn{O_4} + 8{H_2}S{O_4} \to 5F{e_2}{(S{O_4})_3} + {K_2}S{O_4} + 2MnS{O_4} + 8{H_2}O\\
  F{e^{2 + }} \to F{e^{3 + }} + 1e\\
  M{n^{7 + }} + 5e \to M{n^{2 + }}
  \end{array}\)

 2. Hình ảnh.
   

  hoa-hoc-lop-10-can-bang-phuong-trinh-oi-hoa-khu-feso4-h2so4-kmno4-fe2-so4-3-mnso4-k2so4-h2o-em-c

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )