Hóa học Lớp 10: cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron: $1)P+HNO_3 →H_3PO_4+NO_2+H_2O$ $2)C+H_2SO_4 →CO_2+SO_2+H_2O$

Question

Hóa học Lớp 10: cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron:
$1)P+HNO_3 →H_3PO_4+NO_2+H_2O$
$2)C+H_2SO_4 →CO_2+SO_2+H_2O$, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 2 tuần 2022-12-22T08:22:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Em tham khảo nha:
  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  P + 5HN{O_3} \to {H_3}P{O_4} + 5N{O_2} + {H_2}O\\
  1 \times |{P^0} \to {P^{ + 5}} + 5e\\
  5 \times |{N^{ + 5}} + 1e \to {N^{ + 4}}\\
  2)\\
  C + 2{H_2}S{O_4} \to C{O_2} + 2S{O_2} + 2{H_2}O\\
  1 \times |{C^0} \to {C^{ + 4}} + 4e\\
  2 \times |{S^{ + 6}} + 2e \to {S^{ + 4}}
  \end{array}\)

 2. Giải đáp*
  1) P + 5HNO3 -> H3PO4 + 5NO2 + H2O 
  $P^{0}$ –> $P^{+5}$ + 5e    ║ ×1
  $N^{+5}$ + 1e –> $N^{+4}$║ ×5
  2) C + 2H2SO4 -> CO2 + 2SO2 + 2H2O
  $S^{+6}$ + 2e ->$S^{+4}$║×2
  $C^{0}$-> $C^{+4}$ + 4e  ║×1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )