Hóa học Lớp 10: CÁC BẠN TÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG HỘ MK NHA!!! Lấy 2,98 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe cho vào 200 ml dung dịch HCl 1M, sa

Question

Hóa học Lớp 10: CÁC BẠN TÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG HỘ MK NHA!!!
Lấy 2,98 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe cho vào 200 ml dung dịch HCl 1M, sau khi phản ứng hoàn toàn ta cô cạn dung dịch trong điều kiện không có oxi thì thu được 6,53 gam chất rắn. Thể tích khí H2 bay ra (đktc) là?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 2 tháng 2022-02-18T00:11:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $V_{H_2} = 1,12 (l)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\Delta ↑ = 71x = 6,53 – 2,98$
  => $x = 0,05 (mol)$
  $n_{Cl_2} = n_{H_2} = 0,05 (mol)$
  $V_{H_2} = 1,12 (l)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )