Hóa học Lớp 10: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất và ion sau: a) NaClO2, SO42-, Cu, HNO3 b) PO43-, HClO4, S, KMn

Question

Hóa học Lớp 10: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất và ion sau:
a) NaClO2, SO42-, Cu, HNO3 b) PO43-, HClO4, S, KMnO4
c) Na2SO4, Fe, NO3-, HClO d) O2, H3PO4, NH4+, CaCO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 2 ngày 2022-05-01T13:00:00+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    hoa-hoc-lop-10-ac-dinh-so-oi-hoa-cua-cac-nguyen-to-trong-cac-hop-chat-don-chat-va-ion-sau-a-nacl

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )