Hóa học Lớp 10: A: Ion X 2- có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 . Vị trí của X trong bảng tuần hoàn (chu kì, nhóm) là B: Ion X 2+ có cấu hình electro

Question

Hóa học Lớp 10: A: Ion X 2- có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 . Vị trí của X trong bảng tuần hoàn (chu kì, nhóm) là
B: Ion X 2+ có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 . Vị trí của X trong bảng tuần hoàn (chu kì, nhóm) là
giải thích rõ xíu để mình hieur nhe, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 3 tuần 2022-06-04T15:06:52+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $\text{A,Cấu hình e của X là :1s²2s²2p$^{6}$3s²}$
    $\text{⇒Vị trí : ô thứ 12(do có 12e) , chu kì 3 (do có 3 lớp e) , nhóm IIA(vì có 2e lớp ngoài cùng)}$
    $\text{B,Cấu hình e của X là :1s²2s²2p$^{4}$}$
    $\text{⇒Vị trí : ô thứ 8(do có 8e) , chu kì 2 (do có 2 lớp e) , nhóm VIAA(vì có 6e lớp ngoài cùng)}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )