Hóa học Lớp 10: 36.Dãy gồm các ion đa nguyên tử là (Chỉ được chọn 1 đáp án) A. Nat, Ht, SO2, Cr. B. Ba²+, K+, CO, NO₂. C NH, NO, SO, OH. D. Ca2+, H, C

Question

Hóa học Lớp 10: 36.Dãy gồm các ion đa nguyên tử là
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A. Nat, Ht, SO2, Cr.
B. Ba²+, K+, CO, NO₂.
C NH, NO, SO, OH.
D. Ca2+, H, CI, OH., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 32 phút 2022-06-17T23:28:24+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     C
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    \(C.N{H_3}^ + ,N{O_3}^ – ,S{O_4}^{2 – },O{H^ – }\)
    Ion đa nguyên tử là ion được hình thành từ hai nguyên tố trở lên

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )