Hóa học Lớp 10: 2 fe +3cl2 => 2fecl3 Quá trình oxi hóa , quá trình khử

Question

Hóa học Lớp 10: 2 fe +3cl2 => 2fecl3
Quá trình oxi hóa , quá trình khử, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 2 ngày 2022-12-21T08:15:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1.  Fe có số oxi hóa tăng từ 0 lên +3 sau phản ứng. ⟹ Fe là chất khử và bị oxi hóa.
    – Cl2 có số oxi giảm từ 0 xuống -1sau phản ứng. ⟹ Cl2 là chất oxi hóa và bị khử.

  2. Fe có số oxi hóa tăng từ 0 lên +3 sau phản ứng. ⟹ Fe là chất khử và bị oxi hóa.
    – Cl2 có số oxi giảm từ 0 xuống -1sau phản ứng. ⟹ Cl2 là chất oxi hóa và bị khử.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )