Hóa học Lớp 10: 1)Tính thể tích nước vả thể tích dd KCl 4M dùng để điều chế được dd KCl 3M có thể tích 400ml. 2)Tính khối lượng nước cần thêm vào 300g

Question

Hóa học Lớp 10: 1)Tính thể tích nước vả thể tích dd KCl 4M dùng để điều chế được dd KCl 3M có thể tích 400ml.
2)Tính khối lượng nước cần thêm vào 300g dd NaOH 40% để điều chế dd  25%
3)Tính thể tích nước cần thêm vào 6 lít dd KOH 3M để điều chế dd KOH 1,5M.
Giúp mình với ạ =((, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 3 tháng 2022-02-22T04:56:16+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Em tham khảo nha:
  \(\begin{array}{l}
  8)\\
  {n_{KCl}} = 3 \times 0,4 = 1,2\,mol\\
  {V_{{\rm{ddKCl}}\,{\rm{4M}}}} = \dfrac{{1,2}}{4} = 0,3l\\
  {V_{{H_2}O}} = 0,4 – 0,3 = 0,1l\\
  9)\\
  {m_{NaOH}} = 300 \times 40\%  = 120g\\
  {m_{{\rm{dd}}NaOH\,25\% }} = \dfrac{{120}}{{25\% }} = 480g\\
  {m_{{H_2}O}} = 480 – 300 = 180g\\
  10)\\
  {n_{KOH}} = 6 \times 3 = 18\,mol\\
  {V_{{\rm{dd}}KOH}} = \dfrac{{18}}{{1,5}} = 12l\\
  {V_{{H_2}O}} = 12 – 6 = 6l
  \end{array}\)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )