Vòng thi Cụm Đồng bằng sông Tiền, sông Hậu "Hội thi Ánh sáng soi đường" lần thứ II năm 2017

08:12 18/04/2017 3702 0

Vòng thi Cụm Đồng bằng sông Tiền, sông Hậu "Hội thi Ánh sáng soi đường" lần thứ II năm 2017