Email: anhsangsoiduong@egroup.vn

TOP thí sinh đăng ký

Tỉnh/ TP
 • 1
  63555 thí sinh
  Hà Nội
 • 2
  24272 thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 3
  20146 thí sinh
  Thái Nguyên
Trường
 • 1
  22012 thí sinh
  Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2
  7613 thí sinh
  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • 3
  5303 thí sinh
  Trường Đại học Vinh
Xem thêm

TOP thí sinh đã thi

Tỉnh/ TP
 • 1
  57502 thí sinh
  Hà Nội
 • 2
  21508 thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 3
  19330 thí sinh
  Thái Nguyên
Trường
 • 1
  19035 thí sinh
  Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2
  7133 thí sinh
  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • 3
  4890 thí sinh
  Trường Đại học Vinh
Xem thêm

TOP thí sinh cuộc thi

1

TRƯƠNG LÊ TRỌNG ÂN

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh

280 - 00:50.972

2

Phạm Thị Hồng Uyên

Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

280 - 00:52.113

3

Phạm Nguyên Khánh Trang

Trường Đại học Nha Trang

280 - 00:53.109

HOTLINE: 1900.636.444 - 1900.636.228