Hơn 170.000 lượt thi trong tuần đầu tiên của Hội thi "Ánh sáng soi đường" lần 2 - Năm 2017

Trong tuần đầu tranh tài của Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 đã gây bất ngờ với hơn 170.000...

Thông báo số 2 - Hội thi "Ánh sáng soi đường"

Thông báo số 2 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

Bùng nổ và ấn tượng lễ phát động Hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ II năm 2017

Tiếp nối thành công của mùa thi đầu tiên, vào sáng ngày 5/3/2017, Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017...

Hội thi "Ánh sáng soi đường" trở lại với sân chơi sinh viên

Web.ĐTN: Sau thành công của Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ I, năm 2015, Hội thi lần thứ II sẽ chính thức...

Khai mạc Hội thi Ánh sáng soi đường lần thứ II năm 2017

Sáng 5/3, Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ II - năm 2017 đã chính thức khai mạc tại Đại học Quốc gia...