Thông báo số 4 - Hội thi Ánh sáng soi đường

15:39 29/03/2017 5935 0

Thông báo số 4 - Hội thi Ánh sáng soi đường

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                        ***

      Số:  401 -TB/TWĐTN-TNTH                                         Hà Nội, ngày  29  tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO SỐ 04

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và

tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

--------

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

 

 

           Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 đã kết thúc tuần thứ 3 của phần thi trắc nghiệm trực tuyến cá nhân. Tính đến 22h00 ngày 26/3/2017, có 35.901 sinh viên thuộc 634 trường đại học, học viện, cao đẳng đến từ 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và sinh viên Việt Nam ở ngoài nước tham gia dự thi. 
            Để tiếp tục triển khai hiệu quả phần thi trắc nghiệm trực tuyến cá nhân và chuẩn bị phần thi đội tuyển cấp cụm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Về kết quả thi trắc nghiệm trực tuyến cá nhân của tuần thứ ba

Căn cứ Thể lệ Hội thi, dựa trên kết quả thi và xác minh các thông tin thực tế cần thiết, Ban Tổ chức Hội thi quyết định trao giải thưởng phần thi trắc nghiệm trực tuyến cá nhân của tuần thứ 3, cụ thể như sau:

1.1. Giải Nhất: Nguyễn Thị Ngọc Diệu, sinh viên lớp D16K01A, Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Số điểm 600/600, thời gian thi 01 phút 11 giây 399.

1.2. Giải Nhì:

- Nguyễn Thanh Tú, sinh viên lớp D15N01A, Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Số điểm 600/600, thời gian thi 01 phút 12 giây 065.

- Bùi Minh Phú Cường, sinh viên lớp DCK13A, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi. Số điểm 600/600, thời gian thi 01 phút 12 giây 074.

1.3. Giải Ba:

- Trần Thị Ngọc Mai, sinh viên lớp D15K02A, Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Số điểm 600/600, thời gian thi 01 phút 12 giây 377.

- Lê Thị Việt Dung, sinh viên lớp DTA13A, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi. Số điểm 600/600, thời gian thi 01 phút 13 giây 919.

- Nguyễn Ngọc Châu, sinh viên lớp D15N01A, Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Số điểm 600/600, thời gian thi 01 phút 14 giây 020.

2. Về công tác vận động đoàn viên, sinh viên tham dự Hội thi

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận, tuyên dương các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tích cực vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Hội thi và đạt kết quả tốt sau 3 tuần triển khai như: Thành đoàn Hà Nội, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Thành đoàn Đà Nẵng.

- Một số tỉnh đoàn vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Hội thi chưa hiệu quả, cụ thể: Tỉnh đoàn Hậu Giang (có 121 sinh viên tham gia); Tỉnh đoàn Hà Giang (có 140 sinh viên tham gia); Tỉnh đoàn Ninh Thuận (có 141 sinh viên tham gia); Tỉnh đoàn Lai Châu (có 155 sinh viên tham gia); Tỉnh đoàn Kon Tum (có 190 sinh viên tham gia).

- Hiện nay, ở nhiều đơn vị, có nhiều sinh viên đăng ký dự thi nhưng số lượng sinh viên thực sự tham gia làm bài thi vẫn còn hạn chế. Phần thi cá nhân còn tiếp tục diễn ra trong 03 tuần, kết thúc vào ngày 16/4/2017, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục quan tâm, vận động đoàn viên, sinh viên tích cực tham gia dự thi.

3. Về việc thành lập đội tuyển cấp tỉnh tham dự Hội thi

- Căn cứ Thể lệ Hội thi, kết quả thi của các thí sinh trong 03 tuần vừa qua, còn 19 tỉnh đoàn chưa đủ điều kiện để thành lập đội tuyển tham gia vòng thi cấp cụm, bao gồm các đơn vị: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, Hậu Giang, Sóc Trăng.

- Để các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có thêm thời gian chuẩn bị danh sách đội tuyển tham gia vòng thi cấp cụm Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi kéo dài thời hạn gửi hồ sơ đăng ký đội tuyển cấp tỉnh về Trung ương Đoàn qua Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; địa chỉ: số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: anhsangsoiduong2017@gmail.com trước 17h00 ngày 31/3/2017 (lưu ý: kết quả thi trắc nghiệm trực tuyến cá nhân của các thành viên trong đội tuyển tính trước 24h00 ngày 28/3/2017).

4. Về việc đăng cai tổ chức vòng thi cấp cụm

Trong tháng 4/2017 sẽ diễn ra các vòng thi cấp cụm bảng đội tuyển của Hội thi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị 11 đơn vị đăng cai tổ chức vòng thi cấp cụm (Thành đoàn Đà Nẵng, Cần Thơ; Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Vĩnh Long, Nghệ An, Thái Nguyên, Đồng Nai, Sơn La, Nam Định, Lâm Đồng; Đoàn Khối các cơ quan Trung ương) khẩn trương hoàn thành và báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn các nội dung đề nghị chuẩn bị thực hiện (theo Công văn số 9057-CV/TWĐTN-TNTH ngày 10/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đăng cai tổ chức vòng thi cấp cụm Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017).

5. Về việc xét trao giải thưởng tập thể bảng cá nhân

Để phục vụ cho công tác xét trao giải thưởng cho 02 trường và 02 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có tỷ lệ sinh viên tham gia nhiều nhất ở bảng cá nhân của Hội thi, căn cứ thông báo số 3 Hội thi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc khẩn trương gửi số lượng sinh viên của các trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc đơn vị về Ban Tổ chức Hội thi qua Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn trước 17h00 ngày 01/4/2017 (thứ Bảy); email: anhsangsoiduong2017@gmail.com. Đơn vị không gửi số lượng sinh viên của các trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc sẽ không được xét trao các giải thưởng tập thể của Hội thi.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

 

 

 TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư TW Đoàn (để báo cáo);

- Ban Chỉ đạo Hội thi;

- Ban Tổ chức Hội thi;

- Lưu TNTH, VP.

 Tải văn bản chi tiết: Tại đây

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

  Nguyễn Xuân Hùng