Thông báo số 3 - Hội thi "Ánh sáng soi đường"

15:59 23/03/2017 5235 0

Thông báo số 3 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 400 -TB/TWĐTN-TNTH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

  Hà Nội, ngày 22 tháng 3  năm 2017

 

THÔNG BÁO SỐ 03

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và

tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

-------

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

 

 

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 đã kết thúc tuần thứ 2 của phần thi trắc nghiệm trực tuyến cá nhân. Tính đến 22h00 ngày 19/3/2017,  có 181.402 sinh viên thuộc 632 trường đại học, học viện, cao đẳng đến từ 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và sinh viên Việt Nam ở ngoài nước tham gia dự thi.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả phần thi trắc nghiệm trực tuyến cá nhân và chuẩn bị phần thi đội tuyển cấp cụm trên cơ sở đề xuất của Ban Tổ chức Hội thi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Về kết quả thi cá nhân trực tuyến tuần thứ hai

Căn cứ Thể lệ Hội thi, dựa trên kết quả thi và xác minh các thông tin thực tế cần thiết, Ban Tổ chức Hội thi quyết định trao giải thưởng phần thi trắc nghiệm trực tuyến cá nhân của tuần thứ hai, cụ thể như sau:

1.1. Giải Nhất: Trần Thị Mây, sinh viên lớp C16U03A, Khoa Dược, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Số điểm 600/600, thời gian thi 01 phút 14 giây 283.

1.2. Giải Nhì:

- Võ Thị Chung, sinh viên lớp D16N02A, Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Số điểm 600/600, thời gian thi 01 phút 15 giây 907.

- Nguyễn Thị Hồng, sinh viên lớp D15K03A, Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Số điểm 600/600, thời gian thi 01 phút 16 giây 367.

1.3. Giải Ba:

- Phan Thị Thu Hải, sinh viên lớp C16U04A, Khoa Dược, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Số điểm 600/600, thời gian thi 01 phút 16 giây 486.

- Phạm Thị Thảo Quyên, sinh viên lớp D16K01A, Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Số điểm 600/600, thời gian thi 01 phút 18 giây 523.

- Nguyễn Quang Anh, sinh viên lớp D15N01A, Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Số điểm 600/600, thời gian thi 01 phút 19 giây 213.

2. Về công tác tuyên truyền: Tính đến ngày 20/3/2017, còn 03 tỉnh đoàn chưa đăng tải banner, đường dẫn hoặc thông tin về Hội thi trên website đơn vị (Lạng Sơn, Đắk Lắk, Sóc Trăng).

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đơn vị chưa thực hiện việc tuyên truyền tập trung hoàn thành trước ngày 25/3/2017.

3. Về công tác vận động đoàn viên, sinh viên tham dự Hội thi

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận, tuyên dương các tỉnh, thành đoàn đã tích cực vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Hội thi và đạt kết quả tốt sau 02 tuần triển khai như: Tỉnh đoàn Thái Nguyên; Thành đoàn Hà Nội; Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh; Tỉnh đoàn Nghệ An (Kết quả tính đến 22h00 ngày 19/3/2017).

- Một số tỉnh đoàn, đoàn trực thuộc vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Hội thi chưa hiệu quả, cụ thể: Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương (có 13 sinh viên tham gia); Tỉnh đoàn Ninh Thuận (có 50 sinh viên tham gia); Tỉnh đoàn Lai Châu, Bến Tre, Yên Bái, Hậu Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu (từ 50 đến 100 sinh viên tham gia).

Phần thi trắc nghiệm trực tuyến cá nhân sẽ kết thúc vào ngày 16/4/2017, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục quan tâm, vận động đoàn viên, sinh viên tham gia tích cực Hội thi.

4. Về việc thành lập đội tuyển cấp tỉnh tham dự Hội thi

- Căn cứ Thể lệ Hội thi, kết quả thi của các thí sinh trong 02 tuần vừa qua, các tỉnh đoàn, đoàn trực thuộc chưa đủ điều kiện để thành lập đội tuyển tham gia vòng thi cấp cụm gồm 27 đơn vị: Bình Thuận, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Ninh Bình, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long, Yên Bái, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị 27 đơn vị nêu trên tăng cường chỉ đạo, vận động sinh viên tham gia bảng cá nhân để việc lựa chọn đội tuyển đạt chất lượng cao nhất. Tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc không đủ điều kiện thành lập hoặc không gửi danh sách đội tuyển tham gia vòng thi cấp cụm sẽ không được xét trao các giải thưởng tập thể của Hội thi.

- Hồ sơ đăng ký đội tuyển cấp tỉnh gửi về Trung ương Đoàn qua Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn trước 17h00 ngày 29/3/2017 (thứ Tư); địa chỉ: số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: anhsangsoiduong2017@gmail.com.

5. Về việc xét trao giải thưởng tập thể bảng cá nhân

Để phục vụ cho công tác xét trao giải thưởng cho 02 trường và 02 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có tỷ lệ sinh viên tham gia thi nhiều nhất ở bảng cá nhân của Hội thi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi số lượng sinh viên của các trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc đơn vị về Ban Tổ chức Hội thi qua Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn trước 17h00 ngày 01/4/2017 (thứ Bảy); email: anhsangsoiduong2017@gmail.com. Đơn vị không gửi số lượng sinh viên của các trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc sẽ không được xét trao các giải thưởng tập thể của Hội thi.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

 

 

TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư TW Đoàn (để báo cáo);

- Ban Chỉ đạo,

  Ban Tổ chức Hội thi (để báo cáo);

- Các ban, đơn vị Trung ương Đoàn;

- Lưu TNTH, VP.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

  Nguyễn Xuân Hùng

Tải về văn bản Tại đây