Thông báo số 1 Hội thi "Ánh sáng soi đường"

20:44 04/03/2017 3175 0

Thông báo số 1 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 389-TB/TWĐTN-TNTH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2017

  

THÔNG BÁO SỐ 1

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và

Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

----------------


            Kính gửi: Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc


Căn cứ Kế hoạch số 567-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017, để Hội thi triển khai hiệu quả, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo và đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Về công tác tuyên truyền:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội thi đến đông đảo đoàn viên, sinh viên; đăng tải Kế hoạch, Thể lệ, các Thông báo, tình hình triển khai Hội thi lên các trang thông tin điện tử của đơn vị và các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn. Các nội dung, văn bản liên quan đến Hội thi có thể truy cập vào website chính thức của Hội thi: http://www.anhsangsoiduong.vn; website của Trung ương Đoàn: http://doanthanhnien.vn; website của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: http://hoisinhvien.com.vn.

- Chỉ đạo treo banner trên trang thông tin điện tử, fanpage của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam các trường đại học, học viện, cao đẳng và dẫn đường link tới website chính thức của Hội thi.

- Tổ chức tuyên truyền trực quan (treo băng-rôn) tại trụ sở cơ quan tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (mẫu thiết kế băng-rôn tải về từ website chính thức của Hội thi); chỉ đạo Đoàn Thanh niên các trường đại học, học viện, cao đẳng sử dụng hiệu quả poster tuyên truyền Hội thi (Ban Tổ chức Hội thi sẽ gửi poster đến các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chuyển poster tới các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn với số lượng 02 poster/trường). Các ấn phẩm trực quan về Hội thi tại cơ sở đề nghị sử dụng theo bộ nhận diện chung, trong đó đảm bảo có đủ thông tin của các cơ quan tổ chức và đơn vị đồng hành.

- Thông tin, hình ảnh về việc triển khai Hội thi tại đơn vị gửi về Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn qua email: anhsangsoiduong2017@gmail.com trước 17h00 ngày Thứ Sáu hàng tuần.

 

2. Về công tác vận động đoàn viên, sinh viên tham dự Hội thi:

Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo Đoàn Thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trực thuộc báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm, tạo điều kiện mở phòng máy vi tính, bố trí, đảm bảo đường truyền Internet để đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia thi trong thời gian diễn ra phần thi trực tuyến cá nhân; làm việc với các tổ bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để có hình thức ghi nhận thành tích của các sinh viên có kết quả cao khi tham dự Hội thi.

3. Về Lễ khai mạc Hội thi

- Lễ khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 sẽ diễn ra tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội (Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) vào lúc 08h30 ngày 05/3/2017 (Chủ nhật).

- Đề nghị 27 tỉnh, thành đoàn có Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh tổ chức điểm cho đoàn viên, sinh viên thuộc đơn vị tham gia thi hưởng ứng Lễ khai mạc toàn quốc; mỗi đơn vị có ít nhất 100 sinh viên tham gia thi hưởng ứng vào lúc 9h00 ngày 05/3/2017 (có danh sách 27 tỉnh, thành đoàn kèm theo). 36/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc còn lại chủ động tổ chức, bố trí cho đoàn viên, sinh viên tham gia thi hưởng ứng Hội thi theo các khung thời gian phù hợp với điều kiện của đơn vị.

- Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác tổ chức thi hưởng ứng như sau:

Yêu cầu về cấu hình máy tính: CPU core i3, Ram III 4GB, Card wifi /b/g/n + Lan port (ưu tiên lấy đồng bộ dòng máy DELL).

Yêu cầu về cài đặt: Window 7; có cài đầy đủ driver; có kết nối mạng bình thường; cài sẵn các trình duyệt Cốc Cốc, Chrome, Firefox, Cài sẵn Java Runtime Environment

Gói mạng yêu cầu: Mạng cáp quang tốc độ tối thiểu 40Mbit/s tương đương tốc độ tải tối đa với tập tin: 5MB/s

4. Về Thể lệ Hội thi

Ban Tổ chức bổ sung Thể lệ Hội thi: Tại Bảng cá nhân thi trắc nghiệm trực tuyến: mỗi thí sinh có quyền thi 02 lần/tuần. Lần thi nào có điểm số cao hơn sẽ được Ban Tổ chức ghi nhận, căn cứ làm kết quả xét trao giải.

5. Về việc thành lập đội tuyển cấp tỉnh tham dự Hội thi:

Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động lên phương án thành lập 01 đội tuyển cấp tỉnh tham dự Hội thi (Mẫu đăng ký đội tuyển cấp tỉnh kèm theo). Số lượng và tiêu chuẩn thành viên trong đội tuyển đáp ứng đúng Thể lệ Hội thi.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công các đơn vị đăng cai, phối hợp tổ chức vòng thi cụm theo lịch thi dự kiến như sau:

+ Cụm Đoàn trực thuộc: 08/4/2017 (Thứ Bảy) tại thành phố Hà Nội.

+ Cụm Trung du Bắc Bộ: 13/4/2017 (Thứ Năm) tại tỉnh Bắc Ninh.

+ Cụm Đồng bằng sông Tiền: 14/4/2017 (Thứ Sáu) tại tỉnh Vĩnh Long.

+ Cụm Bắc Trung Bộ: 15/4/2017 (Thứ Bảy) tại tỉnh Nghệ An.

+ Cụm Đông Bắc Bộ: 16/4/2017 (Chủ Nhật) tại tỉnh Thái Nguyên.

+ Cụm Đồng bằng sông Hậu: 16/4/2017 (Chủ Nhật) tại thành phố Cần Thơ.

+ Cụm Đông Nam Bộ: 18/4/2017 (Thứ Ba) tại tỉnh Đồng Nai.

+ Cụm Tây Bắc Bộ: 21/4/2017 (Thứ Sáu) tại tỉnh Sơn La.

+ Cụm Nam Trung Bộ: 21/4/2017 (Thứ Sáu) tại thành phố Đà Nẵng.

+ Cụm Đồng bằng sông Hồng: 23/4/2017 (Chủ Nhật) tại tỉnh Nam Định.

+ Cụm Tây Nguyên: 23/4/2017 (Chủ Nhật) tại tỉnh Lâm Đồng.

* Hồ sơ đăng ký đội tuyển cấp tỉnh gửi về Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn trước 17h00 ngày 29/3/2017 (Thứ Tư), số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: anhsangsoiduong2017@gmail.com.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trân trọng.

 

 

 

 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- Ban Chỉ đạo Hội thi (để b/c);

- Ban Tổ chức Hội thi (để t/h);

- Lưu VP, TNTH.

 

 

BÍ THƯ THỨ NHẤT

 

 

 

 

Lê Quốc Phong

  Tải về Văn bản Tại đây