Danh sách vòng thi

STT Tên vòng thi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái
1 Thi thử 09:00 26-02-2017 00:00 02-03-2017 Đang diễn ra
2 Tuần 1 09:00 05-03-2017 22:00 12-03-2017 Đã kết thúc
3 Tuần 2 14:00 13-03-2017 22:00 19-03-2017 Đã kết thúc
4 Tuần 3 14:00 20-03-2017 22:00 26-03-2017 Đã kết thúc
5 Tuần 4 14:00 27-03-2017 22:00 02-04-2017 Đã kết thúc
6 Tuần 5 14:00 03-04-2017 22:00 09-04-2017 Đã kết thúc
7 Tuần 6 14:00 10-04-2017 22:00 16-04-2017 Đã kết thúc
8 Chung kết toàn quốc 09:00 06-05-2017 12:00 06-05-2017 Đã kết thúc