Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 729.700 lượt thi
STT Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15C140231055 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:55:586
2 Nguyễn Thị Tân DTF166220201049 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:55:625
3 nguyễn văn hiền d13d01a2017 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:55:735
4 Đặng Hồng Sơn k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:55:868
5 Nguyễn Thị Hồng Diễm 13d140211006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:56:317
6 Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:56:406
7 võ thị kim tiếng 13d220201037 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:56:665
8 Ngô thị thành 15D140217031 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:56:789
9 Trần Ngọc Vân Anh 1518008 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:56:804
10 Nguyễn Văn Tài dc55678088 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:57:119
11 Huỳnh Thị Thanh Ngân 13d42334423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:57:131
12 Đặng Đại Thạch 15010004 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 600 01:57:290
13 Võ Vũ Thanh Vy c16a01a9013 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:57:434
14 Nguyễn Minh Luân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:57:468
15 Vương Tấn Tài d15c01a1004 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:58:057
16 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:58:374
17 Hồ Viết Phúc 1613148 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:58:606
18 Đoàn Ngọc Khánh Linh 1417151 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:58:620
19 Đặng Xuân Lâm DC23 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:58:660
20 Lê Bảo Bình dsfgdfgdfgdf Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:58:711
21 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 13D220201025 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:58:803
22 Nguyễn Tuấn Anh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:58:876
23 Hà Tiến Gia Kỳ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:58:883
24 Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:58:925
25 Trịnh Thủy Ngân 1601015277 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại Thương (Cơ sở 2) 600 01:58:935
26 Liêu Sử Lâm Đồng d15c01a1210 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:59:187
27 Hồng Diễm 14d140211006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:59:332
28 trần công quan 15C140209029 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:59:409
29 nguyễn minh hoài Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:59:412
30 HUỲNH THỊ NIÊN 13D220201065 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:59:497
31 Lê Hoàng Dũng dc1 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:59:650
32 Đặng Văn Nam DTS155D130218025 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 600 01:59:775
33 Trần Thị Ngọc Trang c16p01a9015 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:59:824
34 Nga My 13d22337443 Bắc Ninh Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà 600 01:59:951
35 Nguyễn Thị Ánh Kiều 13D220201016 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:00:087
36 Nguyễn Tấn Duy 14c140206020 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:00:088
37 Nguyễn Văn Tài dc44576323356 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:00:096
38 Nguyễn Sơn Vỉnh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:00:414
39 Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:00:518
40 Nguyễn Văn Quốc dc564674 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:00:597
41 Cao Thanh Hải 13d220201011 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:00:642
42 Lò Thị Nguyệt DTC61047169158504 Thái Nguyên Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên 600 02:00:667
43 Trần Nhân d15c01a1007 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:00:750
44 Nguyễn Văn Tài dc5435324 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:00:910
45 Phạm Thị Kim Chi Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:00:949
46 Nguyễn Hữu Phong Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:01:168
47 lê thị điệp Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:01:216
48 nguyễn trần ý anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:01:507
49 Lê Thanh Hải d15c01a1010 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:01:566
50 tô thị uyên DTF145220201187 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 02:01:616
51 Võ Thị Tâm Thơ 14c140201076 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:01:644
52 Nguyễn Văn Tài dc43534n65 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:01:685
53 Nguyễn Hồ Trúc Vy Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:01:833
54 lý quốc đạt Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:01:986
55 Đặng Thị Uyên Thảo 14D140132058 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:02:090
56 Nguyễn Thị Vân Anh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:02:284
57 Nguyễn Thị Nguyệt DTF165225201049 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 02:02:502
58 Đặng Xuân Lâm dc560908 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:02:904
59 Lê Khả Hân Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:02:919
60 Võ Trọng Nghĩa Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:02:992
61 Nguyễn Thị Bảo Khanh 1414153 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:03:116
62 Lê Viết Lâm Anh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:03:163
63 Nguyễn Thị Thu Thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:03:414
64 Chu Văn Vinh h459 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:03:743
65 Nguyễn Hoàng Hải Âu Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:03:851
66 Lê Khả Hân Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:03:975
67 Nguyễn Đình Hiếu k39 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:04:003
68 huỳnh minh đạt Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:04:026
69 Hoàng Kim Thoa 16010144 Hà Nội Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 600 02:04:129
70 Đào Nguyễn Kỳ Phương 13d223434423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:04:243
71 Bùi Thị Thúy Trang 13d223537443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:04:255
72 Nguyễn Thị Bích Phượng 14d140217020 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:04:270
73 Trần Hoàng Tú 1214381 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:04:364
74 huỳnh tuấn an d13d01a0003 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:04:471
75 phan như quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:04:560
76 Lê Thành Tài d15c01a1003 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:04:714
77 huỳnh thị ngọc phương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:04:770
78 Nguyễn Thị Kim Chi 13d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:04:853
79 Nguyễn Văn Tài 986589879 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:04:865
80 Hoàng Hoài Vũ dc456385 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:04:879
81 Nguyễn Y Nguyên Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:04:918
82 Vũ Thị Hồng Hoa 13050365 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 600 02:04:999
83 Nguyễn Minh Toàn 98779 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:05:083
84 Hoàng Văn Đức k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:05:303
85 nguyễn trọng dũng d13d01a2005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:05:356
86 Nguyễn Việt Cường 665103010 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 600 02:05:418
87 phạm thị ngọc hương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:05:581
88 Nguyễn Ngọc Lan Hương DTF155140231762 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 02:05:629
89 Dương Thị Ngọc Duyên 16c340101001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:05:728
90 Võ Đức Hậu 14d140217010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:05:746
91 nguyễn văn cường Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:05:875
92 nguyễn thị ngọc diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:05:954
93 Nguyễn Thanh Giang k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:06:162
94 Nguyễn Thị Huyền 16520800124 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kiến Trúc Tp. HCM 600 02:06:284
95 Bùi Thị Kim Ngân 165D1402090052 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 600 02:06:386
96 lê hữu khánh jhjtyjtyty Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:06:832
97 Nguyễn Thanh Giang k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:06:844
98 Hieu Do 3434355e Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 600 02:06:944
99 Phạm Thị Duyên 15C140231053 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:06:959
100 Phạm Văn Trường 1314484 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:06:979