Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 729.700 lượt thi
STT Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
1 Nguyễn Văn Tài dc3354532 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:48:054
2 Nguyễn Duy Hướng dc72716 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:48:088
3 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:48:106
4 Trương Ngọc Kiều Oanh 13d220201027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:48:108
5 Nguyễn Tuấn Hải dc88 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:48:174
6 Trần Lê Ngọc Yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:48:263
7 Huỳnh Thị Tố Ni 14d140217017 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:48:395
8 Lê Thị Thảo 14d140217024 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:48:434
9 Nguyễn Văn Tài dc45345345 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:48:434
10 Nguyễn Thị Kiều Duyên 14d140217114 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:48:487
11 Đinh Thị Hải Dương 14d140217004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:48:759
12 Trần Tuấn Ngọc Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:48:887
13 Nguyễn Tuấn Anh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:48:896
14 Nguyễn Thị Xuân Tươi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:48:932
15 Vũ Thị Ngọc Huyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:48:996
16 Nguyễn Thị Hồng Diễm 15D140217002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:49:107
17 Chu Bích Ngọc d16q01a6232 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:49:123
18 tống văn hoàng 13d510201014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:49:293
19 Nguyễn Văn Tài dc34535434 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:49:380
20 phạm thị ngọc hương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:49:461
21 Tô Thị Kim Tài d14k02a Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:49:489
22 Quan Thị Thanh Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:49:553
23 Nguyễn Thị Quỳnh Sương 13D140211035 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:49:578
24 nguyễn thị kiều diễm 15c140202002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:49:595
25 Đặng Quang Định z324 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:49:627
26 Lưu Huyền Đức 1323801010226 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 600 01:49:654
27 Phạm Thị Tuyết Nhung 13d220201026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:49:826
28 Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:49:861
29 Đặng Xuân Lâm dc560908 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:49:889
30 Nguyễn Hoàng Tố Nhiên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:50:066
31 thai khanh tran 1201010 Hà Nội Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 600 01:50:091
32 Nguyễn Thị Kim Liên 14D140217109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:50:314
33 Nguyễn Tuấn Quyết k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:50:321
34 Nguyễn Văn Tài Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:50:393
35 nguyễn thị kiều diễm 15c140202002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:50:539
36 Trần Thị Mây c16u03a8101 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:50:547
37 Nguyễn Hoàng Tố Nhiên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:50:617
38 Lý Kim Uyên 1314507 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:50:619
39 Tạ Xuân Minh Châu Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:50:640
40 Nguyễn Thị Thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:50:642
41 Nguyễn Thị Xuân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:50:795
42 TRẦN THỊ NGỌC THANH Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:50:848
43 Trần Mai Chiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:50:849
44 Nguyễn Thị Bảo Khanh 1414153 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:50:941
45 đồng minh công 13d51020100121 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:50:948
46 Đoàn Ngọc Khánh Linh 1417151 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:51:070
47 TRẦN THỊ NGỌC THANH Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:51:312
48 Vũ Thị Ngọc Huyền C16A01A6011 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:51:484
49 Tạ Long Khánh 12gg5 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:51:491
50 Nguyễn Đức Huấn dc37 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:51:639
51 lê phước lộc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:51:675
52 Nguyễn Văn Tài dc5553532 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:51:844
53 Phạm Duy Khánh dc66 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:51:862
54 Nguyễn Văn Tài dc546346346 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:51:899
55 Hoàng Văn Long dc40 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:51:948
56 Nguyễn Văn Tài dc43534n65 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:52:141
57 Ngô Thị Lệ Huyên 15d140217013 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:52:169
58 Lê mỸ ý 14d140217034 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:52:190
59 Nguyễn Thị Vân Chi Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:52:328
60 Phan Thị Hồng Yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:52:389
61 HOAN Quang 2014a11492222 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 600 01:52:471
62 Nguyễn Thị Ngọc DTF155220204076 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:52:511
63 Bùi Văn Đức Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:52:629
64 Hoàng Văn Trung dc44 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:52:700
65 Vũ Thị Quyên 15530100709 Hà Nội Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam 600 01:52:713
66 lê thị my 14c140212061 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:52:777
67 Nguyễn Văn Tài dc5456785433 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:52:785
68 Vũ Duy Phương 665103058 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 600 01:52:791
69 Phan Thanh Hùng 14030392 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 600 01:53:232
70 Phạm Duy Khánh dc66 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:53:234
71 Nguyễn Minh Toàn dc45446675 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:53:289
72 Huỳnh Lê Quang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:53:389
73 Nguyễn Văn Tài dc43534n65 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:53:460
74 trần công quan 15C140209029 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:53:544
75 Đỗ Hải An Hải Phòng Trường Đại học Y Hải Phòng 600 01:53:571
76 Lê Thị Hằng c16u04a8504 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:53:616
77 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 13D220201034 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:53:636
78 Nguyễn Văn Tài dc5352 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:53:753
79 Nguyễn Sơn Vỉnh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:53:806
80 Võ Đoàn Nhật Uyên 15D140231072 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:53:856
81 Nguyễn Văn Tài dc566784323 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:53:859
82 Đặng Hồng Sơn k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:54:133
83 Nguyễn Thanh Tâm d15c01a1008 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:54:281
84 Nguyễn Văn Tuấn C16P01A9403 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:54:305
85 Nguyễn Văn Tài dc654645 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:54:368
86 Ngô Thị Hoài Thảo 15d22020119 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:54:490
87 Nguyễn Văn Tài dc534543 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:54:556
88 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 13D220201034 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:54:697
89 Đoàn Ngọc Khánh Linh 1417151 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:54:701
90 Dương Thị Xoana 165D1402090000026 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 600 01:54:759
91 Phạm Thạch Ân d15c01a1206 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:54:778
92 Nguyễn Văn Tài dc545334 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:54:838
93 phan văn lợi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:54:905
94 Nguyễn Duy Hướng dc4467674 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:54:989
95 Vũ Thị Ngọc Huyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:55:049
96 Phạm Thị Thu Hoài DTF145140231041 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:55:078
97 Nguyễn Thị Thu Hạnh 125D1402040011 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 600 01:55:232
98 nguyễn thị ngọc tuyết Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:55:394
99 Mạch Thọ Minh Anh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:55:398
100 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:55:424