Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 729.700 lượt thi
STT Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
1 trần ngọc úc 14d140217106 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:42:180
2 Lê Thị Thu Huyền 14d140217062 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:42:182
3 Nguyễn Thị Hồng Ân 14d140231001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:42:194
4 Nguyễn Hồ Trúc Vy Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:42:246
5 Phạm Thị Thu Thảo 14D140211092 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:42:254
6 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:42:272
7 Nguyễn Văn Tiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:42:304
8 Trần Tấn Cường Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:42:382
9 Hoàng Thanh Chung 152hj Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:42:517
10 Lê Thị Ái Mỹ 15d140217021 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:42:541
11 Nguyễn Văn Tài dc5668754 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:42:573
12 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 14d140231010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:42:586
13 Nguyễn thị thùy dương d16q01a6785 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:42:640
14 Phạm Thị Thúy Hạnh 15d140217007 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:42:651
15 võ thị kim tiếng 13d220201037 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:42:688
16 Võ Thị Thanh Hiền 13d140211019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:42:717
17 Trần Minh Triết 15d140321073 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:42:784
18 Phạm Duy Khánh dc66 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:42:900
19 Hà Phương Vy Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:42:915
20 Nguyễn Thị Minh Thì 1317240 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:42:941
21 Hồ Vũ Thủy Tiên 14D140217103 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:42:985
22 Nguyễn Thị Bé Minh Chi 15d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:43:065
23 Trần Thanh Hoàng Bắc Giang Trường Đại học Nông Lâm - Bắc Giang 600 01:43:084
24 Lê Thị Mỹ Hạnh Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:43:109
25 Hoàng Thị Ly DTF155220204067 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:43:361
26 Phan Thị Hoài Trang d14k02a Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:43:563
27 Hoàng Văn Trung dc44 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:43:650
28 Nguyễn Thị Hoài Thu 14d140217098 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:43:722
29 trần minh chí 13d510201002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:43:797
30 Ngô Thị Hoài Thảo 15d22020119 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:43:819
31 Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:43:824
32 Phạm Thị Dàu 15c140231049 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:43:840
33 Đỗ Minh Hoàng dc889654 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:43:874
34 Trần Thị Mỹ Hân 14d140217009 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:43:927
35 Nguyễn Minh Toàn dc17 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:43:985
36 Nguyễn Thị Minh Thì 1317240 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:43:990
37 Nguyễn Thị Thanh Thảo d14k02a Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:44:074
38 Lê Thị Thùy Trang DTF145140231147 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:44:081
39 Lê Hồng Ngọc DTF145140231097 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:44:214
40 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:44:268
41 Nguyễn Thị Hồng Diễm 15D140217002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:44:280
42 Nguyễn Văn Tài dc43534n65 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:44:410
43 Nguyễn Thị Hoài Thu 14d140217098 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:44:412
44 Nguyễn Văn Tài dc919812 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:44:421
45 Hà Phương Vy Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:44:495
46 Nguyễn Thị Trúc Ly 13d225336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:44:501
47 Nguyễn Y Nguyên Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:44:550
48 Trần Anh Nguyệt Xuân Điệp 15d22020106 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:44:685
49 Hồ Thị Giang 15d140217005 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:44:699
50 Trần Tú Ngọc 13d22334456 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:44:862
51 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:44:877
52 nguyen van tai ddc65757 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:44:930
53 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 13D220201025 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:45:012
54 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 16d140217026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:45:026
55 Nguyễn Thị Vân Anh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:45:046
56 Nguyễn Thị Kim Chi 13d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:45:103
57 Đặng Huyền Trang DTF145220201172 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:45:121
58 Nguyễn Văn Tài dc55653332 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:45:190
59 Nguyễn Đức Mạnh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:45:375
60 Trần Kim Hương 13d22884423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:45:432
61 Mạch Thọ Minh Anh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:45:494
62 Nguyễn Văn Tài dc5755473573 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:45:683
63 Hoàng Văn Trung dc44 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:45:691
64 Lâm Thị Hoanh 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:45:734
65 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI D15Q04A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:45:841
66 Nguyễn Minh Hiền d15c01a1215 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:45:903
67 Đặng Huyền Trang DTF145220201172 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:45:969
68 Huỳnh Thị Thúy Kiều 14d140217013 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:46:004
69 NÔNG THỊ THU DTF155140231127 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:46:017
70 Tạ Long Khánh 5645yrttr Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:46:088
71 Nguyễn Hồ Trúc Vy 1422278 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:46:194
72 Hoàng Văn Đức k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:46:230
73 Nguyễn Thị Huệ 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:46:263
74 Nguyễn Thị Thu Hạnh 125D1402040011 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 600 01:46:297
75 Nguyễn Văn Thường dc6456487 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:46:360
76 Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:46:443
77 Trần Thị Khánh Ly Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:46:572
78 Nguyễn Thị Tuyết Hương c16p01a8047 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:46:616
79 Lê Thị Hằng c16u04a8504 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:46:846
80 Bùi Thị Hiền d14k02a Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:46:849
81 Trương Hoàng Hồng Vân d16q01a6136 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:46:867
82 Hoàng Hồng Nhu DTF155220204164 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:46:928
83 Nguyễn Anh Đức h461 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:47:119
84 Phùng Thùy Duyên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:47:161
85 Trần Ngọc Vân Anh 1518008 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:47:172
86 Phùng Thị Cao Nguyên 13d23336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:47:199
87 Lê Trọng Dũ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:47:233
88 Trần Văn Quỳnh k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:47:301
89 Phan Thị Ngọc DTF145220201110 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:47:346
90 Hoàng Văn Long dc40 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:47:423
91 Lê Văn Quân d16Q01a6049 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:47:431
92 Nguyễn Văn Tài dc8969312 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:47:445
93 Đỗ Thị Ngọc DTF145220201108 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:47:499
94 Phạm Thị Liễu C16U04A8536 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:47:667
95 Nguyễn Ngọc Sơn dc0231 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:47:714
96 trần anh quá d13d01a2030 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:47:714
97 Phan Thị Thanh Hao 13d22226443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:47:724
98 phan vũ luân d13d01a2505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:47:814
99 Lê Hoàng Dũng dc1 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:47:873
100 Đinh Như Hảo 14D140217008 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:48:038