Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 729.700 lượt thi
STT Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
1 Võ Vũ Thanh Vy c16a01a9013 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:37:002
2 lê nguyễn trọng thư 13d510201031 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:37:112
3 Nguyễn Tuấn Hải dc88 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:37:134
4 Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:37:337
5 Nguyễn Hồng Mơ DTF145220201097 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Tp. HCM 600 01:37:406
6 Nguyễn Thị Thùy Trang 14D140127029 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:37:429
7 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 13D220201025 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:37:466
8 Tạ lê khanh 15d140217016 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:37:512
9 Ngô Thị Thu Nga Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:37:532
10 Trương Thị Thanh Thanh 13d2r25336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:37:569
11 Nguyễn Thị Kiều Duyên 14d140217114 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:37:577
12 Lương Thị Hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:37:606
13 Nguyễn Thị Kiều 14D140231011 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:37:713
14 Dương Thị Trà 15D140217036 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:37:733
15 Lê Thị Vân 13D220201043 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:37:753
16 Lê Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:37:831
17 lữ minh nhật d13d01a0106 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:37:841
18 Phạm Thảo Nguyên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:37:859
19 Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:37:888
20 Lương Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:38:013
21 Hồ Trí Thức c16p01a9005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:38:042
22 Quách Thanh Vi d16q01a6794 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:38:115
23 Lâm Ngọc Quỳnh DTF145140231120 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:38:162
24 Đinh Minh Hà dc446232 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:38:187
25 Doãn Thị Ngọc Huyền 13d22365344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:38:204
26 Đặng Quang Định z324 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:38:262
27 lương kim thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:38:290
28 Nguyễn Minh Toàn dc17 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:38:355
29 nguyễn trọng dũng d13d01a2005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:38:472
30 Bùi Minh Phú Cường 13d510201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:38:509
31 Đoàn Như Nguyên 16d140231057 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:38:559
32 Nguyễn Thị Xuân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:38:603
33 Võ Tấn Đạt 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:38:655
34 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 13D220201025 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:38:657
35 nguyễn thị kiều hoanh 15d140217011 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:38:662
36 Đậu Nữ Quỳnh Giang D16N01A5001 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:38:668
37 nguyễn trọng dũng d13d01a2005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:38:772
38 nguyễn thị mỹ linh DTF155220204062 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:38:819
39 Phạm Thị Duyên 15C140231053 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:38:848
40 nguyễn thị trâm anh 14d140217102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:38:994
41 nguyễn thị kim thùy Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:39:173
42 Nguyễn Phượng Bến Tre Trường Cao đẳng Bến Tre 600 01:39:211
43 Bùi Minh Phú Cường 13d510201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:39:302
44 Đinh Thị Hải Dương 14d140217004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:39:336
45 Tạ Long Khánh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:39:461
46 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 13d22983344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:39:504
47 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 16d140217026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:39:536
48 Ngụy Thế Việt h458 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:39:544
49 Ngô Thị Mai d14k02a Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:39:554
50 MAI THÙY DƯƠNG 14D140217057 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:39:618
51 Nguyễn nam hoàng lê 13dckfjtg98re7t94 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:39:692
52 Trần Thị Cân 16D140217144 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:39:698
53 Nguyễn Thị Thanh Ngân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:39:767
54 Nguyễn Văn Tài DC937482 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:39:841
55 Phạm Đức Quyền 15d480201009 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:39:862
56 Huỳnh Lê Quang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:39:876
57 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 14d140231010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:39:896
58 trương thị thùy trang 14d140217078 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:39:904
59 Phạm Minh Cường 14d140217053 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:39:949
60 Trần Thị Nghĩa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:39:978
61 võ hồng hùng 15d140217015 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:40:067
62 Phạm Thị Diễm Sương 1323801010145 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 600 01:40:094
63 Phan Thanh Hùng 14030392 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 600 01:40:151
64 đoàn trọng hiếu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:40:160
65 Nguyễn Nam Bảo An 13d22336443 Bắc Giang Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt-Hàn 600 01:40:205
66 Lương Hoàng Dũng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:40:211
67 huỳnh đình hạ 13d510201010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:40:225
68 Bùi Thị Thu Hà 14d140217007 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:40:310
69 Nguyễn Cảnh Sơn Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:40:347
70 Hoàng Thị Quỳnh Nga DTF145140231086 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:40:387
71 Nguyễn Thị Hoàng Thanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:40:523
72 Nguyễn Tuấn Anh 1314011 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:40:544
73 Trần Tấn Cường Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 01:40:609
74 ĐINH THỊ THẢO DTF145140231128 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:40:631
75 Nguyễn Thị yến Phụng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:40:631
76 nguyễn minh thành Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:40:647
77 Hoàng Văn Trung dc44 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:40:704
78 Nguyễn Hồng Huân h456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:40:718
79 Nguyễn Thị Hồng Diễm 13d140211006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:40:795
80 Nguyễn Thị Ánh Kiều 13D220201016 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:40:843
81 Nguyễn Văn Tài dc5578343 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:40:850
82 Nguyễn Thị Thu Thủy 13D220201035 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:40:875
83 Nguyễn Thị Thúy Ngọc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:40:994
84 Trương Hoàng Vân Anh d14k02a Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:41:017
85 Phạm Thị Duyên 15C140231053 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:41:029
86 Trương Quang Nhiên Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:41:166
87 đỗ thị ngọc ngà 14d140231017 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:41:207
88 Bùi Minh Phú Cường 13d510201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:41:212
89 Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:41:227
90 vũ thị nga DTF145140231088 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:41:337
91 TRẦN THỊ NGỌC THANH Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:41:354
92 Nguyễn Văn Tài dc44556611 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:41:371
93 Hà Tiến Gia Kỳ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:41:598
94 huỳnh tuấn an d13d01a0003 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:41:679
95 Nguyễn Quốc Cường 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:41:741
96 nguyễn thành phước d13d01a2007 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:41:766
97 Đoàn Mạnh Trí d13d01a2026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:41:884
98 Trần Thị Ngọc Trang c16p01a9015 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:41:984
99 Trần Thị Nghĩa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:42:014
100 Nguyễn Thanh Tú Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:42:134