Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 729.700 lượt thi
STT Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
1 Nguyễn Minh Hiếu d15c01a2121 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:417
2 Đinh Minh Hà dc446232 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:32:453
3 Võ Thị Thùy Dung 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:32:479
4 Đặng thị Minh Thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:593
5 Lê Thành Trung dc66437 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:32:630
6 Nguyễn Thị Ngọc Thanh D16K03A4034 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:684
7 chế thị thuy thủy 13d1140217042 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:32:854
8 Trần Mai Chiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:930
9 Nguyễn Thị Huyền 123456 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:934
10 Phạm Ngọc Phúc h457 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:32:948
11 Lê Hoàng Dũng dc1 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:32:975
12 Nguyễn Ngọc Thùy Dương C16A01A6044 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:33:002
13 Võ Vũ Thanh Vy c16a01a9013 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:33:012
14 Phan Văn Phụng 16D510201027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:050
15 Phạm Thị Liễu C16U04A8536 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:33:150
16 Phạm Thị Minh Thư 14D140217028 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:202
17 Đặng Hồng Sơn k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:33:215
18 nguyễn thị ngọc thu d16q01a4801 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:33:246
19 Nguyễn Mai Diệu Hiền 15D140217010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:262
20 lê văn hiệp d13d01a2018 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:33:303
21 Nguyễn Hiểu Nghi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:33:333
22 Võ Thị Chi 14d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:344
23 võ thị thanh thủy 13d1402170441 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:353
24 Nguyễn Văn Tin 13d510201032 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:431
25 Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:33:452
26 Nguyễn Thị Huệ 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:533
27 Nguyễn Đình Tuấn Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:33:533
28 Nguyễn Duy Hướng dc4467674 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:33:539
29 Trần Ánh Phước 14d140217019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:617
30 võ thị thanh thủy 13d1402170441 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:640
31 Nguyễn Minh Ngân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:33:655
32 nguyễn thị thúy triều 13d140217095 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:733
33 Nguyễn Thành Lộc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:33:757
34 Phạm thi thanh son 14d140217021 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:795
35 Phạm Thị Lệ Huyền Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:879
36 Võ Thị Chi 14d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:931
37 Nguyễn Khánh Giang 15D140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:33:973
38 Nguyễn Đặng Yến Trinh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:34:036
39 nguyễn hoàng minh d13d01a2012 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:34:053
40 lê văn minh d13d01a2804 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:34:102
41 Phạm Thị Phước Mai Trinh D14Q03A6277 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:34:227
42 Đặng Đại Thạch 1234521 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 600 01:34:227
43 Trần Quốc Bỏa 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:34:240
44 Nguyễn Tuấn Hải dc88 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:34:264
45 Lê Thị Hoa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:34:299
46 ngô văn thắm 15D140217032 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:34:307
47 Phạm Hải Yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:34:361
48 Trần Ngọc Giàu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:34:388
49 Nguyễn Văn Tài dc55774534 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:34:445
50 nguyễn lan 14d22020576 Bắc Kạn Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn 600 01:34:457
51 Phạm Thị Thu Thảo 14D140211092 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:34:490
52 Nguyễn Vũ Thái Phong Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:34:621
53 nguyen nam Bắc Giang Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt-Hàn 600 01:34:633
54 NGuyễn Đức Anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:34:651
55 Dương Thị Trà 15D140217036 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:34:704
56 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI D15Q04A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:34:760
57 Trương Thị Kim Chi 15c140231048 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:34:776
58 Tạ lê khanh 15d140217016 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:34:895
59 nguyễn thị hoa 16D140217018 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:35:000
60 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 15d140217003 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:35:100
61 lê văn minh d13d01a2804 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:35:117
62 Đoàn Văn Mạnh D14N01A5511 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:35:263
63 Lê Thị Huyền Trang 14d140231026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:35:266
64 Trần Thị Mỹ Hân 14d140217009 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:35:353
65 Nguyễn Thị Thanh Ngân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:35:359
66 Nguyễn Thị Thúy Ngọc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:35:395
67 Hoàng Văn Long dc40 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:35:498
68 Nguyễn Thị Thùy Trang 14D140127029 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:35:539
69 Huỳnh Thị Thúy Kiều 14d140217013 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:35:685
70 Đặng Hồng Sơn k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:35:723
71 Phạm Ngọc Trọng c16p01a9409 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:35:778
72 Nguyễn Thị Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:35:876
73 Dương Thị Thanh Hà d16q01a6029 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:35:906
74 phan vũ luân d13d01a2505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:35:928
75 Huỳnh Thị Thúy Kiều 14d140217013 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:35:980
76 Nguyễn Thị Bích Phượng 14d140217020 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:36:092
77 Đinh Thị Diểm Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:36:118
78 Trương Thị Thanh Thanh 13d22343344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:36:136
79 Vũ Thị Lan Nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:142
80 Nguyễn Nam Bảo An 13d2ss2336443 Bắc Giang Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt-Hàn 600 01:36:185
81 Nguyễn Thị Quỳnh Sương 13D140211035 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:36:192
82 nguyễn thị kim thùy Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:36:203
83 Lê Thị Thanh Thuỷ DTF145220201163 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:36:217
84 Võ Vũ Thanh Vy c16a01a9013 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:258
85 Lê Hoàng Phúc k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:36:327
86 Nguyễn Thị Ánh Hồng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:339
87 nguyễn hoàng minh d13d01a2012 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:367
88 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 15c140231052 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:36:427
89 Lưu Huyền Đức 1323801010226 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 600 01:36:436
90 Trần Văn Quỳnh k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:36:492
91 Nguyễn thị diệp d16q01a6211 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:531
92 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI D15Q04A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:642
93 nguyễn thị thúy triều 13d140217095 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:36:664
94 Võ Thị Huyên 14d140217011 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:36:683
95 Nguyễn Cảnh Sơn Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:36:710
96 Nguyễn Thị Ánh Linh 15d140217018 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:36:715
97 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI D15Q04A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:835
98 nguyễn thị ngọc hà 14d140217058 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:36:895
99 Nguyễn Hồng Huân h456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:36:924
100 Nguyễn Hữu Đoàn Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:950