Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 729.700 lượt thi
STT Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
1 Trương Thị Lệ Quyên 15d140217028 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:561
2 Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:28:579
3 Trương Thị Kim Chi 15c140231048 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:581
4 Trần Thanh Hoàng 13d22336443 Đắk Lắk Trường Đại học Tây Nguyên 600 01:28:707
5 Bùi Thị Kim Thủy 15D140217033 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:721
6 Nguyễn Thị Nhật Lệ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:755
7 Nguyễn Thị Hoàng Thanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:28:792
8 Nguyễn Thị Hương 14d140211016 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:852
9 NGuyễn Đức Anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:28:868
10 Vũ Thị Lan Nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:28:889
11 Phạm Thị Tư 13D220201041 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:938
12 tăng thị ngọc trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:28:939
13 Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:007
14 Nguyễn Thị Như Quỳnh d16q01a6110 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:081
15 nguyễn viết xuân 13d1140217044 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:29:093
16 Nguyễn Thị Xuân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:103
17 Trần Thị Ngọc Mai D15K02A6158 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:129
18 Bùi Thị Thu Hà 14d140217007 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:29:229
19 Nguyễn Văn Trạng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:242
20 Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:260
21 Trần Thị Hồng Nhung Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:347
22 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:406
23 Nguyễn Thị Hồng D15K03A4021 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:418
24 Phạm Thị Phương Tuyền 14D140231040 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:29:453
25 Nguyễn Thị Hoài Thu 14d140217098 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:29:566
26 Nguyễn Hồng Huân h456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:29:650
27 Phạm Thị Liễu C16U04A8536 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:684
28 Hoàng Văn Trung dc44 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:29:688
29 vũ văn tuấn d15d03a2912 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:696
30 Dương Thị Thanh Phương d16q01a1052 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:712
31 nguyễn thị ngọc thu d16q01a4801 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:838
32 Nguyễn Thị Thúy Hằng 13d220201012 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:29:994
33 Từ Thanh Trúc d16q01a6105 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:997
34 Mạc Quốc Huy dc371 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:30:007
35 Nguyễn Đình Tuấn Anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:014
36 nguyễn thị trâm anh 14d140217102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:30:042
37 Nguyễn Thị Hồng Diễm 13d140211006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:30:073
38 Nguyễn Hiểu Nghi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:091
39 Trần Anh Tú d13d01a4502 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:112
40 Đoàn Văn Mạnh D14N01A5511 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:232
41 Bùi Thị Thu Hà 14d140217007 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:30:246
42 Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:325
43 Nguyễn Văn Đông C16A01A6076 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:336
44 nguyễn thị thúy triều 13d140217095 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:30:346
45 Đinh Như Hảo 14D140217008 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:30:348
46 Nguyễn Thị Thanh Thanh d14k02a Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:421
47 Nguyễn Thị Hồng D15K03A4021 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:421
48 nguyễn văn hiền d13d01a2017 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:431
49 Đinh Như Hảo 14D140217008 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:30:451
50 Nguyễn Văn Tài dc43242 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:30:470
51 Lưu Thanh Sang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:496
52 Hồ Vũ Thủy Tiên 14D140217103 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:30:511
53 Bùi Thị Thu Hà 14d140217007 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:30:577
54 Ngô thị thành 15D140217031 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:30:604
55 Nguyễn Minh Ngân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:668
56 Nguyễn Ngọc Châu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:739
57 Vũ Văn Quân D15D01A2521 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:741
58 nguyễn trung kỳ d13d01a2036 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:775
59 Bùi Kim Hậu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:830
60 Võ Vũ Thanh Vy c16a01a9013 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:877
61 Nguyễn Vũ Thái Phong Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:935
62 huỳnh tuấn an d13d01a0003 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:952
63 HỒ MINH TOÀN 16d510201045 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:30:958
64 Phạm Văn Tuấn d14g01a3501 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:972
65 Hà Tiến Gia Kỳ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:030
66 Đặng thị Minh Thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:059
67 Nguyễn nam hoàng lê 13dckfjtg98re7t94 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:31:062
68 Đỗ Văn Toàn h463 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:31:083
69 Huỳnh Thị Thúy Kiều 14d140217013 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:31:087
70 Nguyễn Thị Ngọc Huyền d14k02a Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:138
71 Nguyễn Văn Tài dc6644544 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:31:240
72 Nguyễn Văn Tài dc6644544 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:31:274
73 Trương Hoàng Hồng Vân d16q01a6136 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:293
74 Hồ Nghĩa Trung D16N01A5510 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:312
75 Nguyễn Ngọc Quế k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:31:358
76 Trần Thị Nghĩa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:370
77 Phạm Ngọc Gia Hân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:400
78 Nguyễn Quốc Nhân c16p01a9006 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:404
79 Nguyễn Thị Mai Vân 14d140217108 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:31:493
80 nguyễn văn sỹ d13d01a4038 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:576
81 Phạm Thị Liễu C16U04A8536 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:577
82 Võ Thị Kiều Huy 15D140217012 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:31:611
83 Nguyễn Hoàng Trúc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:634
84 Mai Thị Thúy DTF145220201160 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:31:671
85 Nguyễn Thị Bích Phượng 14d140217020 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:31:702
86 nguyễn thành phước d13d01a2007 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:724
87 Trần Thị Mỹ Hân 14d140217009 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:31:802
88 Nguyễn Hoàng Anh d16q01a2530 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:831
89 Hoàng Thị Quỳnh Nga DTF145140231086 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:31:858
90 HỒ MINH TOÀN 16d510201045 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:31:858
91 Phạm Thị Diễm Sương 1323801010145 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 600 01:31:862
92 Hồ Thị Giang 15d140217005 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:31:906
93 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 14d140211089 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:31:981
94 đinh thị duyên Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:051
95 Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:087
96 Nguyễn Ngọc Thùy Dương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:106
97 phan vũ luân d13d01a2505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:123
98 Quách Thanh Vi d16q01a6794 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:182
99 Nguyễn Văn Tài dc919812 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:32:268
100 Trần Thị Nghĩa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:381