Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 729.700 lượt thi
STT Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
1 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI D15Q04A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:342
2 nguyễn thị ngọc thu d16q01a4801 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:367
3 Nguyễn Thị Nhất Nha D16q01a6054 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:370
4 Lê Thị Đà C16U04A8505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:377
5 Dương Thị Thanh Hồng 14d140211068 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:25:421
6 Nguyễn Thị Tuyết 14c340301014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:25:424
7 Huỳnh Lê Quang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:430
8 Nguyễn Thị Như Diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:457
9 Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:489
10 Lương Hoàng Trọng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:510
11 phạm ánh hiền d14g01a3254 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:522
12 Lê Phạm Thúy Hoài d16q01a8258 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:586
13 Phạm Thị Phước Mai Trinh D14Q03A6277 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:697
14 maithijnhi Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:25:718
15 Dương Thị Cẩm Linh d14k02a Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:722
16 Lê Thị Hằng c16u04a8504 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:737
17 Lương Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:770
18 ngô văn thắm 15D140217032 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:25:797
19 Đinh Thị Hải Dương 14d140217004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:25:817
20 Phạm Minh Cường 14d140217053 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:25:819
21 Nguyễn Thị Như Quỳnh d16q01a6110 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:835
22 Phan Văn Phụng 16D510201027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:25:941
23 Nguyễn Thị Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:943
24 Phạm Thị Minh Thư 14D140217028 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:25:950
25 Nguyễn Thanh Giang k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:25:953
26 phan thị thảo my 14D140231015 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:25:983
27 Hoàng Đình Minh d15c01a1214 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:983
28 nguyễn thị ngọc diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:988
29 Vũ Thị My My d16q01a6803 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:006
30 Nguyễn Văn Tuấn C16P01A9403 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:179
31 Mai Thị Như Ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:204
32 Nguyễn Văn Tâm 14d140217200 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:26:265
33 trần anh quá d13d01a2030 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:271
34 Hồ Vũ Thủy Tiên 14D140217103 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:26:294
35 Nguyễn Thành Kiệt 14d140217064 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:26:328
36 Võ Thị Thanh Hiền 13d140211019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:26:338
37 Huỳnh Tuấn Khanh D16Q02A4485 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:352
38 Nguyễn Thị Ngọc Thanh D16K03A4034 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:356
39 Nguyễn Thị Thúy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:421
40 Trần Thị Ngọc Mai D15K02A6158 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:429
41 Đinh Công Thành d16q01a6100 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:431
42 Lê Thị Ái Mỹ 15d140217021 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:26:445
43 nguyễn thanh sang d13d01a2818 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:478
44 Lê Thị Ái Mỹ 15d140217021 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:26:491
45 Lê Thị Đà C16U04A8505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:543
46 Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:578
47 Nguyễn Hữu Đoàn Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:631
48 Nguyễn Thị Hồng Diễm 15D140217002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:26:745
49 maithijnhi Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:26:802
50 Nguyễn thị thùy dương d16q01a6785 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:857
51 Bùi Thị Thu Hà 14d140217007 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:26:873
52 Hồ Thị Giang 15d140217005 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:26:904
53 Nguyễn Thị Bé Minh Chi 15d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:26:912
54 Nguyễn Ngọc Sơn dc0231 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:27:082
55 phạm ánh hiền d14g01a3254 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:089
56 Hoàng Thanh Chung dc372 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:27:118
57 Nguyễn Thị Hạnh 14d140217060 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:27:131
58 Nguyễn Thị Thùy Linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:143
59 Đinh Minh Hà dc446232 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:27:297
60 Nguyễn Thị Hồng Diễm 13d140211006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:27:318
61 Lê Thành Trung dc66437 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:27:345
62 Nguyễn Thị Ngọc Thanh D16K03A4034 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:358
63 Nguyễn Thị Cúc 13d220201006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:27:372
64 Nguyễn Tấn Tường 14d140217032 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:27:449
65 Trần Văn Lợi d16q01a6764 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:474
66 nguyễn văn sỹ d13d01a4038 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:546
67 Ngô Huỳnh Đức Linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:550
68 Nguyễn Sỹ Tân C16P01A9012 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:563
69 nguyễn thị kim đào 14d140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:27:563
70 Nguyễn Hồng Sơn 15D140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:27:564
71 Lê Thị Vân 13D220201043 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:27:582
72 Đặng Quang Định z324 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:27:624
73 tăng thị ngọc trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:670
74 Hồ Trí Thức c16p01a9005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:727
75 trần anh quá d13d01a2030 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:747
76 Nguyễn Thị Huyền 123456 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:750
77 Hồ Trí Thức c16p01a9005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:769
78 Trần Trọng Tiến d16q01a6227 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:785
79 nguyễn đình sỹ d13d01a2004 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:814
80 Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:839
81 tăng thị ngọc trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:844
82 Huỳnh Thị Tố Ni 14d140217017 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:27:870
83 Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:897
84 võ hồng hùng 15d140217015 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:27:944
85 Đỗ Văn Toàn h463 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:27:966
86 Vương Anh Tú d13d01a0168 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:975
87 Nguyễn Thị Kim Ngân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:980
88 Lê mỸ ý 14d140217034 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:27:990
89 lương khải trí 13d510201035 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:107
90 nguyễn thanh anh 13d140211001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:127
91 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 16d140217026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:185
92 Trần Thị Mỹ Hân 14d140217009 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:206
93 Trần Mai Chiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:28:218
94 Phan Thị Thu Hải C16U04A8042 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:28:282
95 Võ Thị Kiều Huy 15D140217012 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:321
96 nguyen van tai dc64645764 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:28:400
97 Nguyễn thị kim oanh 14d140217018 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:422
98 Nguyễn Thành Đạt d16q01a6904 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:28:428
99 Nguyễn Thị Xuân Tươi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:28:466
100 trương quang long 15d510201096 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:530