Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 729.700 lượt thi
STT Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
1 Hà Tiến Gia Kỳ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:033
2 Nguyễn Văn Tiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:066
3 Dương Tiến Anh 12010010 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 600 01:21:241
4 Phạm Quốc Thảo C16p01a9011 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:295
5 Nguyễn Thị Ánh Hồng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:315
6 huỳnh chí thanh 14d140217074 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:21:416
7 phan hoàng trang 14d140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:21:457
8 Lê Thị Đà C16U04A8505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:467
9 TRẦN THỊ NGỌC THANH Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:21:600
10 Huỳnh Thị Hồng Xuyến d16q01a6069 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:749
11 nguyễn thị ngọc diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:773
12 Phạm Văn Tuấn d14g01a3501 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:810
13 Chu Bích Ngọc d16q01a6232 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:963
14 Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:978
15 Nguyễn Thị Dung 14d140217003 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:22:046
16 Nguyễn Thành Lộc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:22:093
17 Hoàng Văn Trung dc44 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:22:107
18 Nguyễn Thị Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:22:211
19 Nguyễn Hồng Sơn 15D140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:22:251
20 kiều ngọc thắng d13d01a2501 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:22:386
21 Huỳnh Thanh Ngọc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:22:391
22 nguyễn đình sỹ d13d01a2004 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:22:407
23 Hồ Trí Thức c16p01a9005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:22:435
24 Nguyễn Tấn Tường 14d140217032 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:22:466
25 Phạm Thị Tuyết Nhung 13d220201026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:22:638
26 Nguyễn Thị Thúy Mỹ 15d140231054 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:22:705
27 Phạm Thị Tư 13D220201041 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:22:775
28 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 16d140217026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:22:815
29 Hoàng Văn Hải k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:22:837
30 Lê Thị Việt Dung 13d220201008 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:22:851
31 Nguyễn Thị Hoàng Thanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:22:862
32 Trương Quang Bảo 15c140217002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:22:921
33 Nguyễn thị na 14d140217014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:22:924
34 Lê Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:22:944
35 nguyễn thị kim đào 14d140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:036
36 Nguyễn Thành Lộc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:049
37 Nguyễn thị na 14d140217014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:052
38 vũ văn tuấn d15d03a2912 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:126
39 Đinh Thị Diểm Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:150
40 Lê Thị Việt Dung 13d220201008 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:181
41 Nguyễn Hoàng Gia Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:202
42 tăng thị ngọc trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:228
43 Ngô Thị Ngọc Tuyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:229
44 Nguyễn Thị Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:254
45 Đào Quốc Hải d15c01a1213 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:291
46 Phạm Duy Khánh dc66 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:23:312
47 Ngô thị thành 15D140217031 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:365
48 Nguyễn Thị Thúy Hằng 13d220201012 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:410
49 Trần Minh Chiến d16q01a6226 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:418
50 Trần Thị Mây c16u03a8101 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:527
51 Đặng thị Minh Thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:534
52 Lê Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:569
53 Nguyễn Thị Phương d16q01a6782 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:580
54 Lưu Thanh Sang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:607
55 Nguyễn Thị Tuyết Hương c16p01a8047 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:629
56 vũ văn tuấn d15d03a2912 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:649
57 ngô văn thắm 15D140217032 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:685
58 Lê Thị Ái Mỹ 15d140217021 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:709
59 Nguyễn thị na 14d140217014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:740
60 Nguyễn Thị Kim Liên 14D140217109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:765
61 Võ Thị Ngọc Thảo d16q01a6171 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:851
62 tăng thị ngọc trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:854
63 Phan Quỳnh Nga 13D220201023 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:856
64 Nguyễn Văn Tài dc4322341 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:23:891
65 phan hoàng trang 14d140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:915
66 Hà Đăng Tùng d13d01a1008 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:923
67 Ngô Thị Ngọc Tuyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:958
68 Nguyễn Nam Bảo An 13d202337443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:977
69 Trần Minh Tuấn d13d01a2808 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:979
70 Võ Vũ Thanh Vy c16a01a9013 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:009
71 Nguyễn Thị Hoài Thu 14d140217098 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:021
72 Nguyễn Thị Huyền 123456 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:059
73 Trần Thị Mộng Nga d14k02a Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:083
74 Phan Văn Phụng 16D510201027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:113
75 Vũ Thị Lan Nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:142
76 trần anh quá d13d01a2030 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:204
77 Hoàng Văn Long dc40 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:24:247
78 Nguyễn Khánh Giang 15D140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:255
79 Võ Thị Chi 14d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:350
80 Lê Hoàng Dũng dc77636321 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:24:393
81 Lê Thị Mỹ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:465
82 Hồ Vũ Thủy Tiên 14D140217103 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:484
83 Ngô thị thành 15D140217031 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:619
84 Huỳnh Thanh Duy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:650
85 Võ Thị Chi 14d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:655
86 Nguyễn hồng thảo trang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:683
87 Châu Á d15c01a1219 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:744
88 Huỳnh Thanh Duy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:758
89 Nguyễn Ngọc Nam h461 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:24:763
90 Nguyễn Khánh Giang 15D140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:818
91 Trần Thị Mây c16u03a8101 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:829
92 Lương Thành Luân d15c01a1217 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:835
93 Lê Thị Thảo 14d140217024 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:856
94 nguyễn thị kim đào 14d140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:947
95 Phan Đức Thắng d15c01a1211 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:013
96 Nguyễn Hồng Sơn 15D140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:25:070
97 Nguyễn Thị Kim Liên 14D140217109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:25:076
98 Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:164
99 Đoàn Văn Mạnh D14N01A5511 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:216
100 Nguyễn Ngọc Sơn dc0231 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:25:225