Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 729.700 lượt thi
STT Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
1 Nguyễn Văn Tài dc32342 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:07:105
2 Phan Quỳnh Nga 13D220201023 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:07:218
3 Phùng Thùy Duyên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:07:519
4 Nguyễn tú k39 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:07:775
5 Nguyễn Hoàng Oanh 1614322 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:07:777
6 Nguyễn Hoàng Gia Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:07:843
7 Huỳnh Thị Vui Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:07:919
8 hồ thùy hằng thu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:08:013
9 Tạ Xuân Minh Châu Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:08:149
10 Võ Thị Thanh Hiền 13d140211019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:08:239
11 trần thị thu hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:08:323
12 Hồ Viết Phúc 1613148 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:08:325
13 Trần Thị Thùy Dương C16A01A6510 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:08:482
14 Quách Thái Minh 1301278 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 600 02:08:664
15 Trần Hoài Linh ghfghfghfg Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:08:733
16 Lê Thị Hồng Nhung 13d224334423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:08:756
17 huỳnh chí thanh 14d140217074 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:08:997
18 nguyễn thị phương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:09:187
19 phan như quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:09:194
20 Trần Như Ngọc DTF165220205049 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 02:09:204
21 phùng văn thái Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:09:601
22 Lê Thị Mỹ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:09:609
23 thái đình quyền 13d510201022 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:09:626
24 Lê Thị Mỹ Hạnh Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:09:665
25 Tạ Long Khánh gf444 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:09:718
26 Đặc công lại chơi 546546546546 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 600 02:09:790
27 Phạm Thảo Nguyên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:09:854
28 Trần Thị Mỹ Anh 15C140231047 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:09:931
29 maithijnhi Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:10:109
30 Nguyễn Văn Tài dc445678545 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:10:138
31 Phùng Văn Khanh SQTG039 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 600 02:10:207
32 Tạ Long Khánh 234gvefgd Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:10:282
33 Nguyễn Trung Hiếu k39 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:10:547
34 Vương Khiết Nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:10:614
35 quÀng văn hoan 2014a114943 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 600 02:10:783
36 Hoàng Thu Uyên 165D1402090062 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 600 02:10:956
37 Tùng Trần 165D1402110063 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 600 02:10:968
38 Nguyễn Thị Bích Phượng 14d140217020 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:11:038
39 Nguyễn Thị Minh Thì 1317240 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:11:056
40 Quàng Thị Quỳnh Nga 665103048 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 600 02:11:081
41 Đặng Xuân Lâm DC23 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:11:087
42 Trần Đăng Kiệt 13d21136443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:11:140
43 Lê Khả Hân Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:11:142
44 Tạ Khánh Mạnh Tài 12122 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:11:220
45 Nguyễn Thị Hồng Ân 14d140231001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:11:363
46 Trần Minh Tú d15c01a1001 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:11:397
47 Nguyễn Minh Toàn dc45446675 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:11:509
48 khanh phuong pham 145D7601010004 Nghệ An Trường Đại học Vinh 600 02:11:581
49 Bạch Thị Thu Hiền 13d2233235 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:11:824
50 nguyễn thị ngọc diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:11:985
51 Lê Thị Ái Mỹ 15d140217021 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:12:171
52 Nguyễn Thanh Giang k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:12:188
53 Lê Thị Ái Mỹ 15d140217021 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:12:275
54 Nguyễn Hoàng Tố Nhiên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:12:369
55 Trần Thị Lý 1301265 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 600 02:12:387
56 Nguyễn Tấn Thành Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:12:542
57 lê trần hữu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:12:717
58 Võ Thị Thanh Hiền 13d140211019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:12:967
59 phạm văn trung Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:13:035
60 lê văn anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:13:107
61 Phạm Thị Kim Chi 1314047 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:13:207
62 Mạc Cẩm Hòa 1414126 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:13:613
63 anh dfgsd Thanh Hóa Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 600 02:13:638
64 huỳnh minh đạt Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:13:711
65 Nguyễn Văn Tài dc5463532 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:13:725
66 HOAN Bin 2014a1149875 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 600 02:13:736
67 Tạ Long Khánh 1244546676 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:13:872
68 Hoàng Văn Long dc40 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:13:919
69 Phạm Văn Hưng SQTG0520 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 600 02:14:011
70 Nguyễn Đỗ Phương Nghi Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:14:091
71 Trần Thị Khánh Ly 1314245 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:14:147
72 Huỳnh Mộng Mơ 1314256 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:14:200
73 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:14:252
74 Lê Thanh Hải d15c01a1010 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:14:430
75 Tạ Long Khánh 1224 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:14:570
76 Vũ Thu Ngân DTF155140231088 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 02:14:593
77 Nguyễn Hoàng Oanh 1614322 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:14:797
78 Nguyễn Văn Tài dc56435 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:14:830
79 Trương Thị Thanh Thanh 13d22343344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:14:880
80 Nguyễn Thị Thanh Huyền Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:15:017
81 Trần Mai Chiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:15:129
82 Hà Phương Vy Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:15:203
83 Đặng Đại Thạch 15Y0010001 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 600 02:15:285
84 Lý Kim Uyên 1314507 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:15:414
85 Năng Văn Chung ttg2017 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 600 02:15:464
86 Nguyễn Tấn Hoàng Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:15:517
87 Nguyễn Thị Bảo Khanh 1414153 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:15:747
88 Ngô Thị Hà DTE1453101010297 Thái Nguyên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 600 02:16:306
89 Võ Đức Hậu 14d140217010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:16:332
90 Phạm Văn Trường 1314484 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:16:419
91 đinh thị mỹ loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:16:461
92 Phan Thị Thanh Hao 13d22226443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:16:494
93 Lê Ngọc Hà 16052247 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 600 02:16:570
94 phan thị minh cảnh 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:16:626
95 Mạc Quốc Huy dc371 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:16:978
96 Đinh Quang Trực d15c01a1204 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:16:996
97 Đặng Đại Thạch 1501Y0004 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 600 02:17:099
98 Đặng Đại Thạch 15YA15010004 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 600 02:17:341
99 lê thị hoàng yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:17:427
100 Phạm Văn Trường 1314484 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 02:17:492