Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 729.700 lượt thi
STT Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
1 Phạm Văn Tuấn d14g01a3501 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:07:149
2 nguyễn thị ngọc diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:11:399
3 Nguyễn Thanh Tú Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:12:065
4 Bùi Minh Phú Cường 13d510201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:12:074
5 Trần Thị Ngọc Mai D15K02A6158 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:12:377
6 Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:12:994
7 Trần Thị Ngọc Trang c16p01a9015 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:13:249
8 Ngụy Thế Việt h458 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:13:902
9 Lê Thị Việt Dung 13d220201008 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:13:919
10 Nguyễn Ngọc Châu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:14:020
11 Trần Thị Mây c16u03a8101 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:14:283
12 Trần Thị Nghĩa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:14:710
13 Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:14:713
14 Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:15:069
15 Phạm Thị Thảo Quyên D16K01A4209 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:15:615
16 Trương Quang Bảo 15c140217002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:15:708
17 Hà Thị Thúy Kiều 16C140211013 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:15:721
18 Võ Vũ Thanh Vy c16a01a9013 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:15:894
19 Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:15:907
20 Nguyễn Thị Hồng D15K03A4021 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:367
21 Mai Thị Như Ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:441
22 Huỳnh Thị Tố Ni 14d140217017 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:16:453
23 Phan Thị Thu Hải C16U04A8042 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:486
24 Đoàn Văn Mạnh D14N01A5511 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:490
25 Huỳnh Tuấn Khanh D16Q02A4485 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:509
26 Lê Thị Hoa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:546
27 Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:609
28 Nguyễn Văn Tuấn C16P01A9403 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:640
29 Trần Mai Chiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:758
30 Dương Thị Thanh Hà d16q01a6029 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:857
31 Trần Thị Thúy Hằng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:968
32 Nguyễn Văn Tuấn C16P01A9403 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:277
33 Lương Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:280
34 Lê mỸ ý 14d140217034 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:435
35 huỳnh chí thanh 14d140217074 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:523
36 Vũ Văn Quân D15D01A2521 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:543
37 Lương Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:566
38 Liêu Sử Lâm Đồng d15c01a1210 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:631
39 Phạm Thị Phước Mai Trinh D14Q03A6277 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:652
40 Nguyễn Thị Phương Uyên 15d140217039 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:863
41 Nguyễn Thị Vang 13d220201042 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:918
42 Nguyễn Văn Tài dc112356721 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:17:987
43 Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:162
44 Nguyễn Quốc Nhân c16p01a9006 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:236
45 Phạm Quốc Thảo C16p01a9011 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:353
46 Trần Thị Kim Loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:446
47 Nguyễn Hoàng Gia Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:469
48 Phạm Thị Thảo Quyên D16K01A4209 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:523
49 Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:531
50 Tôn Long Anh 13a220201002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:18:576
51 kiều ngọc thắng d13d01a2501 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:619
52 Nguyễn Văn Tài dc44564 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:18:645
53 Nguyễn Hoàng Gia Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:665
54 Lê Thị Đà C16U04A8505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:698
55 Nguyễn Tú Việt 14d140217988 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:18:764
56 Võ Đức Hậu 14d140217010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:18:836
57 Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:995
58 Phan Thị Thu Hải C16U04A8042 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:076
59 Nguyễn Quang Anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:106
60 Trần Ánh Phước 14d140217019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:19:116
61 Trương Ngọc Định 14d140211062 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:19:126
62 dương minh sang d13d01a2028 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:213
63 Phan Thị Cẩm Nhung d16q01a6789 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:326
64 Trương Ngọc Kiều Oanh 13d220201027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:19:362
65 Dương Thị Thanh Hà d16q01a6029 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:366
66 Nguyễn Thị Thùy Trang 14D140127029 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:19:485
67 Phạm Ngọc Trọng c16p01a9409 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:625
68 phạm ánh hiền d14g01a3254 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:733
69 Nguyễn Thành Kiệt 14d140217064 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:19:766
70 vũ văn tuấn d15d03a2912 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:825
71 Nguyễn Phúc Vũ C16P01A9007 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:842
72 Trần Thị Ngọc Mai D15K02A6158 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:878
73 Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:885
74 Phạm Thị Thảo Quyên D16K01A4209 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:907
75 Nguyễn Ngọc Trâm D14N01A5143 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:957
76 Nguyễn Văn Tin 13d510201032 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:036
77 Vũ Thị Kiều Diễm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:083
78 Đỗ Thảo Vân DTF145220204222 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:20:165
79 nguyễn thị trâm anh 14d140217102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:179
80 Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:180
81 Đoàn Văn Mạnh D14N01A5511 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:209
82 Vũ Thị Lan Nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:272
83 Trương Ngọc Kiều Oanh 13d220201027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:297
84 Trần Thị Nghĩa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:375
85 Nguyễn Mậu Trinh 14de1402109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:451
86 Huỳnh Thị Tố Ni 14d140217017 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:467
87 Nguyễn Ngọc Trâm D14N01A5143 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:499
88 Nguyễn Hữu Đoàn Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:590
89 Trần Lê Ngọc Yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:593
90 Nguyễn Thị Thúy Hằng 13d220201012 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:601
91 Nguyễn Khánh Giang 15D140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:657
92 Nguyễn Thị Yến DTF145220204225 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:20:668
93 nguyễn thị tố trinh 14d140217100 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:681
94 Võ Thị Chi 14d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:710
95 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13d220201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:726
96 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI D15Q04A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:792
97 Phạm Thị Phước Mai Trinh D14Q03A6277 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:868
98 Nguyễn hồng thảo trang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:884
99 Hồ Trí Thức c16p01a9005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:899
100 hồ thị tuyết 13d220201040 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:21:009