Email: anhsangsoiduong@egroup.vn

Thông báo số 03 Hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ III, năm 2019

11/04/2019 11:40:26

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 153-TB/TWĐTN-TNTH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO SỐ 03

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và

tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

------------

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

 

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019 đã kết thúc tuần thứ 2 vòng thi tuần bảng cá nhân. Tính đến 24h00 ngày 07/4/2019, có 61.484 thí sinh đến từ 962 trường của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tham gia dự thi.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả vòng thi tuần bảng cá nhân và chuẩn bị vòng thi cụm bảng đội tuyển, trên cơ sở đề xuất của Ban Tổ chức Hội thi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Về kết quả vòng thi tuần 2 bảng cá nhân

Căn cứ Thể lệ Hội thi, dựa trên kết quả thi và xác minh các thông tin thực tế cần thiết, Ban Tổ chức Hội thi quyết định trao 02 giải Nhất, 02 giải Nhì và 02 giải Ba, cụ thể như sau:

1.1. Bảng A (Dành cho sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước)

- 01 Giải Nhất: Trần Duy Cát, sinh viên lớp K56G/A15, khoa Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh. Số điểm thi 280/280, thời gian thi 01 phút 20 giây 997.

- 01 Giải Nhì: Trần Hoàng Nguyên, sinh viên lớp MTKH172, khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Số điểm thi 280/280, thời gian thi 01 phút 24 giây 055.

- 01 Giải Ba: Huỳnh Thanh Thân, sinh viên lớp K56E/A13, khoa Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh. Số điểm thi 280/280, thời gian thi 01 phút 25 giây 045.

1.2. Bảng B (Dành cho giáo viên, giảng viên dưới 35 tuổi đang giảng dạy trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)

- 01 Giải Nhất: Nguyễn Thị Mỹ Trinh, giảng viên khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Số điểm thi 280/280, thời gian thi 01 phút 35 giây 275.

- 01 Giải Nhì: Nguyễn Phạm Tiến Lợi, giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Số điểm thi 280/280, thời gian thi 01 phút 43 giây 995.

- 01 Giải Ba: Trần Nguyễn Thảo Sương, giảng viên khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Số điểm thi 280/280, thời gian thi 01 phút 47 giây 687.

2. Về công tác tuyên truyền

          Tính đến hết ngày 07/4/2019, còn 03/63 tỉnh  đoàn chưa đăng tải banner Hội thi trên trang thông tin điện tử của đơn vị, gồm có: Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng.

          Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hội thi tới đoàn viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ của đơn vị.

3. Về công tác vận động đoàn viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham dự Hội thi

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục nhắc nhở các đơn vị sau chưa quyết liệt trong triển khai Hội thi (tỷ lệ thí sinh thi thấp): Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (Kết quả trên tính đến hết ngày 07/4/2019).

- Để phục vụ cho công tác thống kê kết quả triển khai Hội thi của các đơn vị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi số lượng sinh viên của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, thành phố (bao gồm cả các trường không trực thuộc tỉnh, thành đoàn); số lượng giáo viên, giảng viên trẻ thuộc đối tượng dự thi về Ban Tổ chức Hội thi qua email: anhsangsoiduong2019@gmail.com trước ngày 17/4/2019 (đề nghị các đơn vị gửi xác nhận số lượng sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ bằng văn bản).

- Vòng thi tuần bảng cá nhân sẽ kết thúc vào ngày 28/4/2019. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục quan tâm, vận động đoàn viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tích cực tham gia Hội thi.

4. Về việc thành lập đội tuyển cấp tỉnh tham dự Hội thi

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động rà soát danh sách sinh viên có đủ điều kiện (sinh viên không thuộc ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; tham gia ít nhất 01 lần ở bảng cá nhân và đạt từ 70% điểm bài thi trở lên, tương đương từ 196 điểm trở lên) để thành lập đội tuyển cấp tỉnh tham dự vòng thi cụm bảng đội tuyển Hội thi. Hạn chót gửi hồ sơ đăng ký đội tuyển vào ngày 22/4/2019 (mẫu đăng ký gửi kèm theo Thông báo) về Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: banthanhnientruonghoctwd@gmail.com.

5. Về việc điều chỉnh giải thưởng Hội thi

Theo thống kê số lượng sinh viên của các đơn vị gửi về, hiện nay có nhiều tỉnh, trường có số lượng sinh viên thấp. Để đảm bảo sự hợp lý, hài hòa giữa các đơn vị có quy mô sinh viên khác nhau, Ban Tổ chức Hội thi quyết định chỉ xét trao giải tập thể đối với các tỉnh có số lượng sinh viên (hiện đang theo học trên địa bàn tỉnh) là từ 1.000 sinh viên trở lên và đối với các trường có số lượng sinh viên (hiện đang theo học tại trường) là từ 500 sinh viên trở lên. Các đơn vị có số lượng sinh viên hiện đang theo học thấp hơn mức trên nếu triển khai tốt Hội thi thì Ban Chấp hành Trung ương Đoàn sẽ có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- Ban Chỉ đạo Hội thi (để b/c);

- Ban Tổ chức Hội thi (để t/h);

- Ban Thư ký Hội SVVN ở các nước: Anh, Bỉ, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hungary, Pháp, Thái Lan (để t/h);

- Lưu VP, TNTH.

TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Bình Minh

 

Tải về mẫu đăng kí danh sách đội tuyển TẠI ĐÂY
Tải về thông báo từ BTC TẠI ĐÂY hoặc file mềm TẠI ĐÂY

TOP thí sinh đăng ký

Tỉnh/ TP
 • 1
  82702 thí sinh
  Hà Nội
 • 2
  26657 thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 3
  23085 thí sinh
  Thái Nguyên
Trường
 • 1
  23763 thí sinh
  Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2
  15099 thí sinh
  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • 3
  5546 thí sinh
  Trường Đại học Vinh
Xem thêm

TOP thí sinh đã thi

Tỉnh/ TP
 • 1
  75946 thí sinh
  Hà Nội
 • 2
  23656 thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 3
  22225 thí sinh
  Thái Nguyên
Trường
 • 1
  20768 thí sinh
  Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2
  14441 thí sinh
  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • 3
  5117 thí sinh
  Trường Đại học Vinh
Xem thêm

TOP thí sinh cuộc thi

1

Đoàn Đắc Khoa

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

280 - 00:22.345

2

Nguyễn Trung Kiên

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

280 - 00:29.193

3

Nguyễn Trung Kiên

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

280 - 00:29.236

HOTLINE: 1900.636.444 - 1900.636.228