Email: anhsangsoiduong@egroup.vn

Lễ Khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017

19/03/2019 14:09:51

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đạo tạo phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017.

Lễ Khai mạc Hội thi được diễn ra tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội (số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) vào 8h30, ngày 05 tháng 3 năm 2017 (Chủ nhật)

 

Trong thời gian diễn ra lễ Khai mạc Hội thi, 27 tỉnh/thành phố có Hội sinh viên Việt Nam cấp tỉnh sẽ tổ chức các điểm thi cho đoàn viên, sinh viên đơn vị tham gia hưởng ứng, Các tỉnh/ thành phố còn lại sẽ chủ động tổ chức, bố trí cho đoàn viên, sinh viên tham gia thi hưởng ứng Hội thi theo các khung thời gian phù hợp với điều kiện của đơn vị.

 

Chi tiết Lễ khai mạc Hội thi theo dõi tại website http://anhsangsoiduong.vn/

TOP thí sinh đăng ký

Tỉnh/ TP
 • 1
  82702 thí sinh
  Hà Nội
 • 2
  26657 thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 3
  23085 thí sinh
  Thái Nguyên
Trường
 • 1
  23763 thí sinh
  Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2
  15099 thí sinh
  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • 3
  5546 thí sinh
  Trường Đại học Vinh
Xem thêm

TOP thí sinh đã thi

Tỉnh/ TP
 • 1
  75946 thí sinh
  Hà Nội
 • 2
  23656 thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 3
  22225 thí sinh
  Thái Nguyên
Trường
 • 1
  20768 thí sinh
  Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2
  14441 thí sinh
  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • 3
  5117 thí sinh
  Trường Đại học Vinh
Xem thêm

TOP thí sinh cuộc thi

1

Đoàn Đắc Khoa

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

280 - 00:22.345

2

Nguyễn Trung Kiên

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

280 - 00:29.193

3

Nguyễn Trung Kiên

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

280 - 00:29.236

HOTLINE: 1900.636.444 - 1900.636.228