SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ

 • 01

  129.087 thí sinh

  Hà Nội

 • 02

  74.485 thí sinh

  Thái Nguyên

 • 03

  72.699 thí sinh

  Nghệ An

XEM THÊM
 • 01

  61.154 thí sinh

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 • 02

  44.131 thí sinh

  Trường Đại học Vinh

 • 03

  44.029 thí sinh

  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

XEM THÊM

SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐÃ THI

 • 01

  67.415 thí sinh

  Hà Nội

 • 02

  59.750 thí sinh

  Thái Nguyên

 • 03

  50.604 thí sinh

  Nghệ An

XEM THÊM
 • 01

  34.455 thí sinh

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 • 02

  25.064 thí sinh

  Trường Đại học Vinh

 • 03

  15.650 thí sinh

  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

XEM THÊM

KẾT QUẢ

 • Xếp hạng tuần
 • Chưa có top thí sinh
XEM BẢNG XẾP HẠNG