SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ

 • 01

  129.327 thí sinh

  Hà Nội

 • 02

  74.476 thí sinh

  Thái Nguyên

 • 03

  72.697 thí sinh

  Nghệ An

XEM THÊM
 • 01

  61.147 thí sinh

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 • 02

  44.129 thí sinh

  Trường Đại học Vinh

 • 03

  44.009 thí sinh

  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

XEM THÊM

SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐÃ THI

 • 01

  99.107 thí sinh

  Hà Nội

 • 02

  59.856 thí sinh

  Thái Nguyên

 • 03

  50.699 thí sinh

  Nghệ An

XEM THÊM
 • 01

  39.890 thí sinh

  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 • 02

  39.733 thí sinh

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 • 03

  25.104 thí sinh

  Trường Đại học Vinh

XEM THÊM

KẾT QUẢ

 • Xếp hạng tuần
 • 1

  nguyễn thị ngọc diệu

  Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương - Bình Dương

  Thời gian: 01:21:773 Điểm : 600

 • 2

  Nguyễn Thị Mỹ Tiên

  Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương - Bình Dương

  Thời gian: 01:25:164 Điểm : 600

 • 3

  Lương Hoàng Trọng

  Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương - Bình Dương

  Thời gian: 01:25:510 Điểm : 600

 • 4

  Nguyễn Thị Thúy

  Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương - Bình Dương

  Thời gian: 01:26:421 Điểm : 600

XEM BẢNG XẾP HẠNG