Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 177.720 lượt thi
Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
1 nguyễn thị ngọc diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:773
2 Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:164
3 Lương Hoàng Trọng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:510
4 Nguyễn Thị Thúy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:421
5 Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:839
6 Nguyễn Thị Xuân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:103
7 Nguyễn Văn Đông C16A01A6076 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:336
8 Hồ Nghĩa Trung D16N01A5510 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:312
9 Nguyễn Hoàng Trúc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:634
10 Đặng thị Minh Thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:593
11 Nguyễn Tuấn Hải dc88 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:34:264
12 Vũ Thị Lan Nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:142
13 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI D15Q04A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:835
14 Nguyễn Hữu Đoàn Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:950
15 Lê Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:37:831
16 Hồ Trí Thức c16p01a9005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:38:042
17 Đậu Nữ Quỳnh Giang D16N01A5001 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:38:668
18 Nguyễn Văn Tài dc919812 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:44:421
19 Lê Trọng Dũ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:47:233
20 Nguyễn Văn Tài dc8969312 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:47:445
21 Vũ Thị Ngọc Huyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:48:996
22 Nguyễn Văn Tài Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:50:393
23 Nguyễn Minh Luân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:57:468
24 Trần Thị Ngọc Trang c16p01a9015 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:59:824
25 Huỳnh Thị Vui Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:07:919
26 trần thị thu hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:08:323
27 Vương Khiết Nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:10:614
28 đinh thị mỹ loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:16:461
29 Mạc Quốc Huy dc371 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:16:978
30 lê thị hoàng yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:17:427
31 Vũ Thị Thu Vân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:18:283
32 Nguyễn Văn Tài dc335422 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:20:172
33 nguyễn hà trà my Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:21:765
34 Phạm Ngọc Gia Hân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:24:890
35 trương thị mỹ linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:34:714
36 tống thiên thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:39:914
37 Trần thanh tú D15K04A4493 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:43:519
38 Nguyễn Ngọc Tường Viên 15d22030102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:48:330
39 Võ Thị Sáu 13d223386443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:48:603
40 Trần Mai 13d223360443 Bắc Kạn Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn 600 02:49:873
41 Nguyễn Văn Tài dc43534n65 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:49:993
42 Trần Hoài Linh h98798465 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 03:06:665
43 Nguyễn Thị Bảo Khanh 1414153 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 03:09:660
44 Nguyễn Sơn Vỉnh 1414419 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 03:23:331
45 Chẩu Thị Mỹ Linh 000210111775 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 600 03:26:446
46 Tạ Long Khánh g74tr Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 03:52:953
47 Nguyễn Thu Hằng 0310210324 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 600 04:33:666
48 Nguyễn Ngọc Anh 000210220835 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 600 04:37:791
49 Tạ Long Khánh dg4t4 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 04:52:929
50 Hồ Trí Thức c16p01a9005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 595 01:26:689