Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 177.720 lượt thi
Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
nguyễn thị ngọc diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:773
Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:164
Lương Hoàng Trọng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:510
Nguyễn Thị Thúy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:26:421
Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:27:839
Nguyễn Thị Xuân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:29:103
Nguyễn Văn Đông C16A01A6076 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:30:336
Hồ Nghĩa Trung D16N01A5510 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:312
Nguyễn Hoàng Trúc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:31:634
Đặng thị Minh Thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:593
Nguyễn Tuấn Hải dc88 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:34:264
Vũ Thị Lan Nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:142
TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI D15Q04A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:835
Nguyễn Hữu Đoàn Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:950
Lê Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:37:831
Hồ Trí Thức c16p01a9005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:38:042
Đậu Nữ Quỳnh Giang D16N01A5001 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:38:668
Nguyễn Văn Tài dc919812 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:44:421
Lê Trọng Dũ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:47:233
Nguyễn Văn Tài dc8969312 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:47:445
Vũ Thị Ngọc Huyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:48:996
Nguyễn Văn Tài Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:50:393
Nguyễn Minh Luân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:57:468
Trần Thị Ngọc Trang c16p01a9015 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:59:824
Huỳnh Thị Vui Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:07:919
trần thị thu hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:08:323
Vương Khiết Nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:10:614
đinh thị mỹ loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:16:461
Mạc Quốc Huy dc371 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:16:978
lê thị hoàng yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:17:427
Vũ Thị Thu Vân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:18:283
Nguyễn Văn Tài dc335422 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:20:172
nguyễn hà trà my Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:21:765
Phạm Ngọc Gia Hân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:24:890
trương thị mỹ linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:34:714
tống thiên thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:39:914
Trần thanh tú D15K04A4493 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 02:43:519
Nguyễn Ngọc Tường Viên 15d22030102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:48:330
Võ Thị Sáu 13d223386443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 02:48:603
Trần Mai 13d223360443 Bắc Kạn Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn 600 02:49:873
Nguyễn Văn Tài dc43534n65 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 02:49:993
Trần Hoài Linh h98798465 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 03:06:665
Nguyễn Thị Bảo Khanh 1414153 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 03:09:660
Nguyễn Sơn Vỉnh 1414419 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 600 03:23:331
Chẩu Thị Mỹ Linh 000210111775 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 600 03:26:446
Tạ Long Khánh g74tr Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 03:52:953
Nguyễn Thu Hằng 0310210324 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 600 04:33:666
Nguyễn Ngọc Anh 000210220835 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 600 04:37:791
Tạ Long Khánh dg4t4 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 04:52:929
Hồ Trí Thức c16p01a9005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 595 01:26:689