Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 92.875 lượt thi
Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
nguyễn thị ngọc diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:11:399
Nguyễn Thanh Tú Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:12:065
Bùi Minh Phú Cường 13d510201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:12:074
Trần Thị Ngọc Mai D15K02A6158 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:12:377
Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:12:994
Lê Thị Việt Dung 13d220201008 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:13:919
Nguyễn Ngọc Châu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:14:020
Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:14:713
Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:15:069
Trương Quang Bảo 15c140217002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:15:708
Mai Thị Như Ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:441
Đoàn Văn Mạnh D14N01A5511 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:490
Huỳnh Tuấn Khanh D16Q02A4485 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:509
Lê Thị Hoa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:546
Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:609
Nguyễn Văn Tuấn C16P01A9403 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:640
Dương Thị Thanh Hà d16q01a6029 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:857
Trần Thị Thúy Hằng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:968
Nguyễn Văn Tuấn C16P01A9403 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:277
Lương Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:280
Lê mỸ ý 14d140217034 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:435
huỳnh chí thanh 14d140217074 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:523
Lương Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:566
Liêu Sử Lâm Đồng d15c01a1210 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:631
Nguyễn Thị Phương Uyên 15d140217039 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:863
Nguyễn Thị Vang 13d220201042 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:918
Nguyễn Văn Tài dc112356721 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:17:987
Nguyễn Quốc Nhân c16p01a9006 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:236
Trần Thị Kim Loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:446
Nguyễn Hoàng Gia Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:469
Nguyễn Văn Tài dc44564 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:18:645
Nguyễn Hoàng Gia Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:665
Lê Thị Đà C16U04A8505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:698
Nguyễn Tú Việt 14d140217988 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:18:764
Võ Đức Hậu 14d140217010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:18:836
Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:995
Phan Thị Thu Hải C16U04A8042 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:076
Trần Ánh Phước 14d140217019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:19:116
Trương Ngọc Định 14d140211062 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:19:126
Phan Thị Cẩm Nhung d16q01a6789 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:326
Nguyễn Thị Thùy Trang 14D140127029 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:19:485
phạm ánh hiền d14g01a3254 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:733
Nguyễn Phúc Vũ C16P01A9007 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:842
Trần Thị Ngọc Mai D15K02A6158 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:878
Phạm Thị Thảo Quyên D16K01A4209 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:907
Nguyễn Ngọc Trâm D14N01A5143 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:957
Vũ Thị Kiều Diễm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:083
Đỗ Thảo Vân DTF145220204222 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:20:165
nguyễn thị trâm anh 14d140217102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:179
Đoàn Văn Mạnh D14N01A5511 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:209