Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 92.875 lượt thi
Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
1 nguyễn thị ngọc diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:11:399
2 Nguyễn Thanh Tú Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:12:065
3 Bùi Minh Phú Cường 13d510201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:12:074
4 Trần Thị Ngọc Mai D15K02A6158 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:12:377
5 Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:12:994
6 Lê Thị Việt Dung 13d220201008 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:13:919
7 Nguyễn Ngọc Châu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:14:020
8 Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:14:713
9 Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:15:069
10 Trương Quang Bảo 15c140217002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:15:708
11 Mai Thị Như Ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:441
12 Đoàn Văn Mạnh D14N01A5511 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:490
13 Huỳnh Tuấn Khanh D16Q02A4485 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:509
14 Lê Thị Hoa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:546
15 Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:609
16 Nguyễn Văn Tuấn C16P01A9403 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:640
17 Dương Thị Thanh Hà d16q01a6029 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:857
18 Trần Thị Thúy Hằng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:968
19 Nguyễn Văn Tuấn C16P01A9403 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:277
20 Lương Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:280
21 Lê mỸ ý 14d140217034 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:435
22 huỳnh chí thanh 14d140217074 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:523
23 Lương Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:566
24 Liêu Sử Lâm Đồng d15c01a1210 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:631
25 Nguyễn Thị Phương Uyên 15d140217039 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:863
26 Nguyễn Thị Vang 13d220201042 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:918
27 Nguyễn Văn Tài dc112356721 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:17:987
28 Nguyễn Quốc Nhân c16p01a9006 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:236
29 Trần Thị Kim Loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:446
30 Nguyễn Hoàng Gia Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:469
31 Nguyễn Văn Tài dc44564 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:18:645
32 Nguyễn Hoàng Gia Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:665
33 Lê Thị Đà C16U04A8505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:698
34 Nguyễn Tú Việt 14d140217988 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:18:764
35 Võ Đức Hậu 14d140217010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:18:836
36 Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:995
37 Phan Thị Thu Hải C16U04A8042 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:076
38 Trần Ánh Phước 14d140217019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:19:116
39 Trương Ngọc Định 14d140211062 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:19:126
40 Phan Thị Cẩm Nhung d16q01a6789 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:326
41 Nguyễn Thị Thùy Trang 14D140127029 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:19:485
42 phạm ánh hiền d14g01a3254 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:733
43 Nguyễn Phúc Vũ C16P01A9007 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:842
44 Trần Thị Ngọc Mai D15K02A6158 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:878
45 Phạm Thị Thảo Quyên D16K01A4209 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:907
46 Nguyễn Ngọc Trâm D14N01A5143 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:957
47 Vũ Thị Kiều Diễm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:083
48 Đỗ Thảo Vân DTF145220204222 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:20:165
49 nguyễn thị trâm anh 14d140217102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:179
50 Đoàn Văn Mạnh D14N01A5511 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:209