Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 70.660 lượt thi
Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
Đỗ Thảo Vân Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:20:165
Trương Thị Kim Chi Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:28:581
Nguyễn Văn Tài Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:31:083
Hoàng Thị Quỳnh Nga Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:31:858
phan vũ luân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:32:123
Lê Hoàng Dũng Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:32:975
lê văn hiệp Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:33:303
nguyễn hoàng minh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:34:053
Trần Hoài Linh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:34:735
Trương Thị Kim Chi Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:34:776
lê văn minh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:35:117
Nguyễn Văn Tài Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:35:625
Lê Hoàng Phúc Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:36:327
nguyễn hoàng minh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:36:367
Huỳnh Thị Mỹ Duyên Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:36:427
Nguyễn Hồng Mơ Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Tp. HCM 600 01:37:406
Phạm Phú Dũng Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:37:477
lữ minh nhật Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:37:841
Lâm Ngọc Quỳnh Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:38:162
Trần Văn Vinh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:38:829
Phạm Thị Duyên Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:38:848
đoàn trọng hiếu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:40:160
huỳnh đình hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:40:225
Hoàng Thị Quỳnh Nga Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:40:387
ĐINH THỊ THẢO Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:40:631
Phạm Thị Duyên Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:41:029
vũ thị nga Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:41:337
Nguyễn Văn Tài Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:42:326
Trần Thanh Hoàng Bắc Giang Trường Đại học Nông Lâm - Bắc Giang 600 01:43:084
Lê Thị Mỹ Hạnh Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:43:109
trần minh chí Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:43:797
Nguyễn Minh Toàn Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:43:985
Lê Thị Thùy Trang Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:44:081
Lê Hồng Ngọc Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:44:214
Nguyễn Văn Tài Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:45:096
Tạ Long Khánh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:46:088
Hoàng Văn Đức Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:46:230
Phan Thị Ngọc Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:47:346
Đỗ Thị Ngọc Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:47:499
phan vũ luân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:47:814
Nguyễn Văn Tài Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:47:827
Lê Hoàng Dũng Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:47:873
Nguyễn Văn Tài Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:48:148
Nguyễn Tuấn Hải Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:48:174
tống văn hoàng Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:49:293
phạm thị ngọc hương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:49:461
Quan Thị Thanh Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:49:553
Trần Hoài Linh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:50:077
đồng minh công Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:50:948
Nguyễn Văn Tài Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:51:313