Bảng xếp hạng chung cuộc

Tìm kiếm thông tin

Tổng số: 472.139 thí sinh
Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thời gian
Nguyễn Thị Minh Thì 1317240 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.940 21:06:211
Phạm Văn Trường 1314484 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.930 22:02:355
Nguyễn Ngọc Thùy Dương C16A01A6044 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.850 16:15:629
Nguyễn Ngọc Anh 000210220835 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.845 29:51:547
Tạ Xuân Minh Châu 1314043 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.830 22:16:513
Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.820 13:26:847
Nguyễn Thị Thanh Ngọc 13D220201025 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.820 20:37:807
Âu Duy Tân 1423047 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.795 21:18:654
Nguyễn Thị Bảo Khanh 1414153 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.795 22:20:534
Mạc Cẩm Hòa 1414126 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.795 23:47:572
Vũ Thị Lan Nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.785 15:28:491
Nguyễn Vũ Thái Phong Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.775 16:21:673
Hồ Trí Thức c16p01a9005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.740 14:57:071
Lương Thị Kiều Oanh C16U04A4478 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.695 17:11:518
Phan Thanh Hùng 14030392 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 3.670 23:08:382
Quản Minh Hường 210110523 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.670 29:42:228
Hoàng Văn Long dc40 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.665 18:39:611
Phạm Thị Liễu C16U04A8536 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.655 18:07:742
nguyễn thị ngọc thu d16q01a4801 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.650 16:29:092
Đoàn Văn Mạnh D14N01A5511 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.640 16:26:478
Ngô Thị Thanh Nga 1301286 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.640 34:33:503
Nguyễn Trung Kiên 11142196 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.635 34:12:361
Nguyễn Ngọc Trâm D14N01A5143 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.630 15:46:355
Hà Phương Vy 1514328 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.630 22:30:170
Lê Thị Đà C16U04A8505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.625 11:11:263
Nguyễn Thanh Giang k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.610 18:00:089
Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.600 08:39:806
Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.600 08:41:162
tăng thị ngọc trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.590 08:36:382
TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI D15Q04A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.590 09:01:244
Nguyễn Thị Hồng Diễm 13d140211006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.590 13:00:212
Trần Thị Nghĩa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.585 09:04:045
Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.585 09:06:509
Nguyễn Văn Tuấn C16P01A9403 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.585 09:23:838
Phạm Duy Khánh dc66 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.585 19:44:560
Trần Thị Mây c16u03a8101 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.580 08:36:588
vũ văn tuấn d15d03a2912 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.580 08:42:403
Lê Thị Hằng c16u04a8504 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.580 10:08:847
Nguyễn Hoàng Tố Nhiên 1414247 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.580 14:25:069
vũ thị chinh 00314 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.580 19:29:122
Chẩu Thị Mỹ Linh 000210111775 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.580 21:30:189
Nguyễn Thị Huyền 123456 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.575 09:07:737
Phan Thị Thu Hải C16U04A8042 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.575 09:16:524
Nguyễn Phương Dũng 0310111084 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.575 21:32:726
Nguyễn Thị Ngọc Thanh D16K03A4034 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.570 08:49:507
Phạm Thị Phước Mai Trinh D14Q03A6277 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.565 08:22:469
Trần Thị Ngọc Mai D15K02A6158 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.565 08:30:847
Nguyễn Hồng Huân h456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.565 11:31:968
Nguyễn Thị Hồng D15K03A4021 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.565 16:03:361
Phạm Văn Tuấn d14g01a3501 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.560 08:31:258
Ngô Thị Ngọc Tuyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.560 10:37:343
Võ Thị Thanh Hiền 13d140211019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.560 12:14:561
Trần Ngọc Vân Anh 1518008 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.560 13:43:665
Lý Kim Uyên 1314507 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.560 15:08:624
Ngô Trường An 000110210636 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.560 21:47:944
phạm ánh hiền d14g01a3254 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.555 08:37:164
Vũ Thị Ngọc Huyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.555 10:52:235
Bùi Minh Phú Cường 13d510201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.555 11:46:584
Lê Hoàng Dũng dc1 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.555 13:26:286
Kim Ngô Nhật Thành 1314378 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.555 15:05:437
Trần Thị Ngọc Trang c16p01a9015 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.555 16:53:040
Đặng Hồng Sơn k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.555 19:56:783
Phạm Thúc Biền 000110310310 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.555 20:32:313
Phùng Thị Phương Thảo 0210210308 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.555 21:14:276
Nguyễn Thị Xuân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.550 09:17:988
Huỳnh Lê Quang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.550 10:09:626
Nguyễn Thị Bích Phượng 14d140217020 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.550 11:47:337
Nguyễn Tuấn Hải dc88 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.540 11:02:595
Nguyễn Văn Tài Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.535 11:08:968
Nguyễn Đức Mạnh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.535 12:01:452
Đặng thị Minh Thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.530 09:59:211
Võ Đức Hậu 14d140217010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.530 12:13:780
Hồ Thị Tuyết Sương 11133424 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.530 32:30:309
Ngô Thị Thu Nga Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.525 10:39:903
PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 16d140217026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.525 16:14:136
Văn Thị Hồng Nhung 1301308 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.525 33:43:208
Nguyễn Thị Hồng Diễm 15D140217002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.520 13:36:160
Tạ Long Khánh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.515 14:14:809
Hoàng Văn Trung dc44 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.510 10:13:034
Nguyễn Ngọc Tường Viên 15d22030102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.510 16:22:581
Đoàn Minh Tân dc42 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.505 10:38:614
Trần Đăng Kiệt 13d21136443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.505 13:35:004
Bùi Thị Thúy Trang 13d223537443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.505 16:25:786
Lê Thị Mỹ Hạnh Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.500 13:35:858
Trần Thị Minh Hải 13d24536443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.500 18:49:685
Lê Quỳnh Ngọc 11143158 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.500 32:43:446
Bùi Văn Phát 14DH690005 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.495 38:20:812
Trần Thị Thanh Nga 15DH120195 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.490 36:44:564
Hoàng Đình Quân Ngữ văn DTS145D140217095 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.480 21:52:214
Nguyễn Văn Đông C16A01A6076 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.470 09:33:624
nguyễn thị ngọc diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.460 08:50:529
Lê Thị Hồng Nhung 13d224334423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.460 17:32:055
Võ Thị Sáu 13d223386443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.450 15:58:618
Đỗ Văn Toàn h463 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.450 23:02:926
Phạm Thị Thu Trang Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.445 19:27:068
Phạm Ngọc Lệ 13d220201017 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.440 12:48:794
Đặng Quang Định z324 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.440 18:18:259
Trần Anh Nguyệt Xuân Điệp 15d22020106 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.440 18:23:687
Lê Văn Hòa 1323801010268 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 3.440 34:03:637
Trần Thị Kim Huyền 13d22330741 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.435 17:09:461
Phùng Thị Cao Nguyên 13d23336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.430 17:19:750
Nguyễn nam hoàng lê 13DKDFJG59476 Quảng Nam Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Cơ sở miền Trung 3.430 17:44:512
Bùi Ngọc Thanh Ngân 15DH690159 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.425 36:37:217
Chu Việt Dũng H528061998 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.420 34:39:261
nguyễn thị kim đào 14d140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.415 12:34:094
Bạch Thị Thu Hiền 13d2233235 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.415 18:01:479
Phan Duy Thái H529061997 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.415 36:39:841
đinh thị la Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.410 17:02:153
Hoàng Bảo Trung 135310101348 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 3.405 36:55:704
Nguyễn Ngọc Linh 15DH120169 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.405 40:05:022
Nguyễn Thị Việt Hà 15d22020107 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.400 18:57:828
Trần Việt Chinh 000210210877 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.390 24:57:008
Nguyễn Đức Anh C16A01A6047 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.380 17:21:855
Trần Thị Hoài Phương Bình Định Trường Đại học Quang Trung 3.370 28:57:176
Tạ Long Khánh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.350 16:21:599
Mai Tiến Phát 14030773 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 3.350 21:56:174
Nguyễn Minh Đức 1305010401 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 3.350 28:03:029
Trần Kim Hương 13d22884423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.345 17:31:979
Dương Như Tuấn k14520114101 Thái Nguyên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 3.345 23:17:623
Nguyễn Thanh Kim Trà 11133963 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.345 24:43:441
Trần Khánh Trà_Ngữ Văn DTS145D140217155 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.345 31:40:335
Đào Quang Huy 1301186 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.345 34:15:774
Nông Thị Nghĩa DTS145D140209142 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.340 25:28:529
Bùi Phú Đa 0014412360 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 3.325 26:19:577
Phạm Minh Châu 00.01.12.1.010 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 3.325 35:59:998
Nguyễn Lê Phương Vy 15dh490047 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.310 36:22:561
Nguyễn chu ngọc Đức 16010207 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 3.300 26:55:371
Phạm Thị Hồng Diệp 0014412615 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 3.300 27:03:665
Nguyễn Thiện Nhân C16A01A6049 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.295 13:30:225
Đặng Văn Nam DTS145D140218025 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.295 17:54:322
Tòng Văn Cường 1652118006 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 3.290 28:54:977
Nguyễn Thị Như Diệu C16A01A6009 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.285 13:41:034
Phạm Văn Phú 1301339 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.285 34:09:011
lê thị điệp Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.280 19:35:942
Nguyễn Dương Chiến 11140533 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.280 33:35:975
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0014412170 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 3.275 27:41:366
Trần Mai Chiến C16A01A6040 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.265 14:44:914
Phan Huy Thụ 0014413100 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 3.265 36:34:464
Phạm Hà My h456 Hà Nội Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 3.260 22:29:731
Nguyễn Thị Thùy Trâm 14DH690304 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.260 38:02:427
Lê Tấn Phát 1453404041286 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 3.250 20:26:145
Chá Thị Anh 1653130015 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 3.245 29:54:856
Đinh Thị Lan Anh 000210220819 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.240 23:58:977
Trần Thanh Xuân 15DH103174 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.240 30:59:470
Hoàng thị trang 1301427 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.215 25:51:543
Trần Đăng Quân 11143648 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.215 33:36:631
Lê Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.205 20:17:918
Cao Trang 16010151 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 3.205 28:48:878
Phạm Kim Lê 15010034 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 3.200 29:15:958
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.190 19:35:254
le van cong 1453404041046 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 3.185 21:10:936
Nguyễn Hồng Vân 000234 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.185 29:23:233
Nguyễn Việt Hưng H523031995 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.185 32:29:060
Ngô Thị Hoài Thảo 15d22020119 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.180 17:15:194
Hà Thị Mỹ Dung 15d22020103 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.180 19:33:995
Lê Hồ Tường Vi 0014412524 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 3.180 26:27:476
Trần Hồ Như Thảo 15d22020167 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.175 14:25:761
Vũ Trung Kiên SQTG070 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 3.175 29:48:759
Trần Vinh Mạnh H519061995 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.175 30:23:827
Nguyễn Thị NGân C16A01A6000 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.170 14:13:472
Nguyễn Cao Kỳ Duyên 15d22020104 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.170 22:40:031
Nguyễn Hoàng Châu C16A01A6005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.165 14:00:390
Biện Thị Mai Huệ 0001301180 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.165 25:07:234
Nguyễn Thị Phương Dung 1301057 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.165 26:22:789
Nguyễn Thị Mai Hương 16010240 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 3.165 29:24:542
nguyen chi cong 0110210674 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.165 29:40:001
HUỲNH THỊ NIÊN 13D220201065 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.160 09:25:797
Mai Chí Bảo 13d22217443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.160 14:05:201
Bùi Thị Kim Dung 13d2298443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.155 14:30:286
Đặng Văn Nam DTS145D140218025 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.155 17:14:152
Vũ Hương Giang 0210220120 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.150 23:01:328
Trần Tú Ngọc 13d22334456 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.145 15:52:423
Đào Nguyễn Kỳ Phương 13d223434423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.140 15:20:123
Trần Thị Quỳnh Trang 13d22355344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.130 14:15:712
Phan Thị Thanh Hao 13d22226443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.125 12:59:104
nguyễn trần ý anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.125 16:48:336
Lương Thị Phương DTS145D140217094 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.125 29:17:280
Trần nguyên báu 14030037 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 3.120 24:12:106
Nguyễn Hoàng Kim 15d22020113 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.115 13:35:609
Nguyễn Vũ Kiều Diễm 13d11336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.115 16:52:362
Hà Thị Linh DTF155140231057 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 3.115 22:12:958
Doãn Thị Ngọc Huyền 13d22365344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.110 13:38:262
Phùng Nhựt Quỳnh Trang 1453404041416 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 3.105 21:02:635
Lê Thị Việt Dung 13d220201008 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.100 11:02:090
Nguyễn Thị Thanh Hiệp 13d22333743 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.100 14:12:293
Nguyễn Thị Thu Quyên Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.095 12:55:196
Bùi Thị Bông 15d22020102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.095 21:20:696
Nông Thùy Linh 000310210435 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.095 24:46:874
Trương Ngọc Kiều Oanh 13d220201027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.090 09:41:705
Lê Thị Ngọc Trâm 13d223534423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.090 14:40:049
Nguyễn Thị Quỳnh Sương 13D140211035 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.090 16:58:660
Nguyễn Bình An 000210315315 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.090 30:25:949
Phạm Văn Bình 14D140221212 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.085 18:08:653
Tô Bá Mạnh H52511995 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.085 30:06:704
Hồ Thảo My 1453404041221 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 3.080 21:38:922
Trương Thị Thanh Thanh 1301370 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.080 29:10:680
Nguyễn nam hoàng lê 13dckfjtg98re7t94 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.075 16:58:705
Kim Đình Hải 11141162 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.070 24:49:312
Nguyễn Tuấn Dũng H50581997 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.070 30:33:723
Nguyễn Thành An 1653105223 Sơn La Trường Cao đẳngSP Sơn La 3.070 31:47:921
Trần Quang Đạo H57111995 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.060 30:05:477
Trần Mai 13d2233443 Ninh Thuận Trường Cao đẳngSP Ninh Thuận 3.055 17:12:270
phạm như ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.055 20:56:940
Nguyễn Phượng Bến Tre Trường Cao đẳng Bến Tre 3.050 22:06:566
Nguyễn Thị Ly Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.040 23:21:496
Diệp Thị Hứa 1453404041141 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 3.040 23:26:254
Nguyễn Thị Hoàng Thanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.030 09:38:253
Nguyễn Thị Hương 14d140211016 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.030 22:04:166
Lê Văn Tùng 14031273 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 3.030 24:03:737
trần thị hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.030 25:09:716
Đinh Ngọc Thuyết 1653130010 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 3.030 29:55:042
nguyễn ngọc hiếu 000210221002 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.025 25:21:676
HỒ MINH TOÀN 16d510201045 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.010 09:38:978
Nguyễn Thị Xuân Tươi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.005 08:23:278
Trần Mai Chiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.000 08:23:884
Phạm Thị Mai Hương DTS145D140205055 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.995 24:06:641
Hoàng Ngọc Hà 0210220136 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.995 25:14:285
Trần Văn Quỳnh k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.990 09:06:748
Nguyễn Hoàng Gia Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.990 09:33:550
Võ Vũ Thanh Vy c16a01a9013 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.985 07:28:370
Nguyễn Thị Tuyết 14c340301014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.985 17:34:242
Tạ Thị Linh DTS135D140217261 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.985 22:30:293
Hà Tiến Gia Kỳ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.980 07:49:563
Phạm Ngọc Trọng c16p01a9409 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.980 07:50:624
Nguyễn Hồng Sơn 15D140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.980 07:51:063
Lê thị Kiều Loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.975 25:09:783
Bùi Thị Thu Hà 14d140217007 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.970 07:39:375
Trần Thị Khánh Ly 1314245 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.970 11:21:944
nguyễn nam Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.970 19:49:533
Nguyễn Thị Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.965 07:15:741
Võ Thị Chi 14d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.965 08:27:931
Huỳnh Tuấn Khanh D16Q02A4485 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.960 07:12:939
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.960 07:55:999
Lưu Huyền Đức 1323801010226 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 2.960 16:51:490
Phạm Hữu Đức 1301101 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.960 28:33:396
Nguyễn Quốc Nhân c16p01a9006 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.955 07:32:570
Nguyễn Tuấn Quyết k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.955 10:37:773
Hoành Thị Quỳnh 11143738 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.955 25:43:531
Chu Bá Thông 135310101215 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.955 32:42:891
Vũ Văn Quân D15D01A2521 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.950 07:22:306
Nguyễn Thị Như Diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.950 08:21:426
Hoàng Văn Đức k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.950 10:02:890
Lưu Thanh Sang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.945 07:55:301
Phạm Thị Tuyết Nhung 13d220201026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.945 08:43:341
Nguyễn Thị Vang 13d220201042 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.945 09:14:667
Nguyễn Khánh Giang 15D140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.945 09:23:767
Lê Hoàng Phúc k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.945 11:00:989
nguyễn Thị Hồng Mến 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.945 11:59:545
Phan Văn Phụng 16D510201027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.945 12:21:995
Nguyễn Ngọc Hải 1301119 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.945 25:34:055
Ngô Xuân Phi 1301318 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.945 29:23:604
Nguyễn Thị Thúy Ngọc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.940 09:20:236
Tạ lê khanh 15d140217016 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.940 10:34:441
Nguyễn Thị Uyên 15d140231972 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.940 17:20:444
Phạm Thị Tường Vi 15DH490061 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 2.940 32:16:289
Phạm Thị Thảo Quyên D16K01A4209 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.935 07:08:846
Trần Ngọc Giàu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.935 09:33:389
TRẦN LỆ THU DTF155140231126 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2.935 14:50:432
Phạm Thị Thu Trang - Ngữ văn DTS135D140217349 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.935 16:24:213
Đỗ Văn Bắc 1323801010234 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 2.935 26:09:781
Nguyễn Kiều Anh Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.935 30:33:995
Nguyễn Thị Ánh Hồng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.930 08:00:705
Lâm Thị Hoanh 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.930 11:40:144
Nguyễn Văn Tài dc44556611 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.930 12:47:244
Nguyễn Thị Xuân Duyên 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.925 15:47:301
Nguyễn Thị Thúy Hằng 13d220201012 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.920 09:03:014
Lê Đình Hiệu 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.920 11:56:172
Đinh Thị Thùy Dung Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.920 26:15:022
Trần Lê Ngọc Yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.915 08:23:608
Võ Thị Duyên Hồng 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.915 11:11:556
NGUYỄN THỊ BÍCH 2122678935 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.915 19:33:649
Nguyễn Thị Ngọc Hiền 1453404041121 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.915 20:48:994
Lê Thị Na DTY1357201010401 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.915 29:41:377
Đinh Song Thương D410893 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.915 30:28:699
Huỳnh Thị Vui Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.910 09:52:141
nguyễn thị kim thùy Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.910 10:43:463
Vũ Thu Ngân DTF155140231088 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2.910 16:18:852
Phạm Thị Diễm Sương 1323801010145 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 2.910 16:26:250
Nguyễn Văn Tiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.905 09:05:322
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13d220201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.905 09:50:755
Nguyễn phước duy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.905 12:29:590
Nguyễn Thị Thúy Nga 15d140231056 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.905 14:20:917
Nguyễn Thu Hằng 0310210324 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.905 19:43:284
Nguyễn Sỹ Tân C16P01A9012 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.900 07:59:792
Nguyễn Nam Bảo An 13d202337443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.900 11:20:058
Mạch Thọ Minh Anh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.900 12:04:353
Phan Thị Thúy Hằng 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.900 12:09:613
Võ Thị Thanh Thảo 13d22336544 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.900 15:40:933
chu đức công 0310220264 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.900 29:03:965
Hồ Thị Lan Hương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.895 08:08:630
Nguyễn Thị Kim Thôi 13d220201033 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.895 10:55:201
nguyễn sơn tùng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.895 12:48:443
Võ Tấn Đạt 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.895 14:25:948
Phan Nhu Y Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.895 14:30:602
Lê quang Thức 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.890 11:42:814
Cao Thanh Hải 13d220201011 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.890 12:17:579
Đặng Thị Mỹ Lịch 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.890 12:35:892
Vũ Thị Ngọc Huyền C16A01A6011 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.890 13:45:404
phan ý như Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.890 13:54:657
Phạm Ngọc Tuấn Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.890 21:13:810
Vương Văn Lộc h460 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.885 09:45:190
Nguyễn Phúc Vũ C16P01A9007 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.880 09:57:383
Dương Huỳnh Đức Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.880 13:32:695
Phùng Văn Khanh SQTG039 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.880 22:30:355
Phạm MInh Đức 0210220076 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.880 25:30:366
phan thị minh cảnh 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.875 11:33:162
Nguyễn Văn Tài dc1708 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.875 15:03:627
Vũ Mai Hương 1301207 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.875 17:03:698
Ngô Thị Trang 0210211342 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.870 25:12:151
Nguyễn Linh Ngọc Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.865 21:32:488
Trần Thị Kim Loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.860 07:45:830
Nguyễn Hoàng Gia C16A01A6012 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.860 13:39:621
Trần Thị Thùy Dương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.855 08:02:393
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 1453404041391 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.855 22:55:976
Lê Mỹ Duyên 1453404041071 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.855 24:12:676
đào thị thắm 0310 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.855 27:37:314
Thiều Thị Như Quỳnh 410310680 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.855 27:57:438
Lâm Ngọc Huyền 13D220201009 Bạc Liêu Trường Đại học Bạc Liêu 2.855 28:15:441
Huỳnh Đoàn Sang 16c140211019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.855 29:44:918
Lò Thị Hồng Duyên DTY1457201010009 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.855 31:03:053
nguyễn thị trâm anh 14d140217102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.850 10:26:581
nguyễn thị thúy triều 13d140217095 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.850 11:47:127
Nguyễn Văn Tài dc73733 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.850 12:58:501
Dương Thị Út Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.850 20:33:269
Hoàng Thu Uyên 165D1402090062 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.845 13:38:402
Dương Ngọc Linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.845 25:54:676
Nguyễn Thị Hải Phụng 15DH690168 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 2.845 32:39:888
Nguyễn Quang Linh H523041998 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 2.845 32:59:319
Hoàng Thị Chi DTY13572010057 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.840 29:21:955
Ngô Thị Hà DTE1453101010297 Thái Nguyên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2.835 18:26:405
chu thị hiện 000210220998 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.835 27:47:564
Nguyễn Ngọc Đức DTS135D140217265 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.830 16:51:356
Nguyễn Thị Quỳnh Châu 14d140231032 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.830 19:49:266
Nghiêm Duy Cương 1301043 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.830 22:01:559
lan 212398765 Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 2.825 13:25:022
Vũ Thị Chuyên DTS145D140218125 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.825 13:35:862
Lưu Văn Phong DTN1553050190 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.825 18:36:271
Nguyễn Thị Lụa 000210221098 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.825 27:10:088
Lê Thị Thuỳ Linh Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.825 29:18:730
Trần thị thanh huyền 000210220179 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.825 29:50:958
lê trần hữu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.820 14:03:558
Hoàng Dung 135310101458 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.820 34:06:691
nguyễn lan 14d22020576 Bắc Kạn Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn 2.815 14:51:333
đinh thị thùy dương 0210220107 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.815 26:50:438
TRẦN THANH THỚI Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.815 29:59:832
phan mạnh hưng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.810 13:06:861
lê thị hông Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.810 14:06:446
Do Ngoc Hiếu 2013a1527 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.810 16:47:192
Phạm Hà My a1234 Hà Nội Học viện Ngân hàng 2.810 17:35:068
nguyễn thị phương thảo 0210220307 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.810 24:48:577
Trần Minh Nhật 0410310661 Hưng Yên Trường Cao đẳng Tài chính Quản trị Kinh doanh 2.810 30:05:482
Nguyễn Thị Kiều Duyên 14d140217114 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.805 11:06:520
Hồ Hải Triều H525041995 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 2.800 34:03:203
đoàn trọng hiếu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.795 15:01:458
Lê Thị Huyền Trang 14d140231026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.795 21:13:672
Nguyễn thị tình 1453404041401 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.795 24:43:267
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.790 13:10:885
Trình Thị Bích Ngọc 15C140231064 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.790 21:06:501
Tạ Thu Trang 0210220342 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.790 26:01:826
nông thị chang DTY1357201010055 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.790 28:55:920
Đinh Thị Hải Dương 14d140217004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.785 10:28:690
Hoàng Thị Mỹ Linh 0410210274 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.785 29:06:427
Trần Thị Bảo Ngọc 1453404041246 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.780 20:04:096
Phạm văn trần trung Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.775 13:19:436
Nguyễn Thị Hiền 0210220158 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.770 20:07:055
Trần Duy Lân 11142580 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.770 29:10:091
Trần Thị Bích Hồng DTY1557204010041 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.770 29:57:005
Nguyễn Hoàng Hải Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.770 33:09:408
Lê Thị Hoa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.765 10:03:479
nguyen nam Bắc Giang Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt-Hàn 2.765 12:18:572
nguyen thi nhu phuong 000210610056 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.765 22:10:583
Nguyễn Thị Trang DTE1453403010307 Thái Nguyên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2.760 18:33:101
nguyễn thị thùy dương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.760 30:08:776
Trương Ngọc Định 14d140211062 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.755 12:57:187
NÔNG THỊ THU DTF155140231127 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2.755 13:40:533
Hoàng Thị Hồng DTS155D140202036 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.755 22:47:669
Nguyễn Văn Hoài Nam D410612 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.755 29:50:255
Đỗ Thị Thanh Hương DTS145D140205012 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.750 17:32:041
Trần Thị Hương Thơm 11133723 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.750 21:31:658
nguyễn ngọc bính 310120013 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.750 23:12:117
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.745 13:40:426
Hà Phương Yến 11134666 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.745 21:32:267
Vũ Trường An d400005 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.745 32:47:792
Bùi Phương Thảo 15C140231070 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.740 21:16:328
Nguyễn Nam hoang Bắc Ninh Trường Cao đẳng VH - NT - DL Bắc Ninh 2.735 13:25:987
Ngô Thị Thương DTS145D140218037 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.735 14:04:261
Quách Đồng Hân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.735 26:23:440
Nguyễn Thùy Dung C16A01A6042 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.730 13:31:386
Nguyễn Nhật Linh Trang DTS145D140217210 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.730 14:14:269
Lâm Quang Thái 665103062 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.730 16:49:768
Hứa Quỳnh Liên 0210220193 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.730 27:44:505
lương thị thu hiền 000210220157 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.730 28:33:055
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.720 15:11:272
Nguyễn Thị Khánh Hảo 0015410824 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 2.720 29:04:449
Phạm Ngọc Gia Hân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.715 14:43:862
Nguyễn Thị Thùy Linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.715 16:04:860
Bùi Vĩnh Dương 11140886 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.715 21:51:267
Phạm Thị Thúy Hằng 410310608 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.715 26:13:457
Nguyễn Trần Thị Thanh Tuyền 1457601010283 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.715 31:31:188
lê trần bảo anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.710 19:05:240
Trần Thị Thùy Dương C16A01A6510 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.705 15:09:602
Bùi Thị Thu Uyên 1301468 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.700 21:35:854
Lê Đức Mười 1301279 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.700 30:43:505
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.695 14:35:182
Nguyễn Văn Sáng Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.695 24:20:489
Trần Thị Thanh 2114020543 Quảng Nam Trường Đại học Quảng Nam 2.695 27:39:303
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.690 16:30:325
bùi thị thu cúc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.690 33:01:094
Vũ Thị Kiều Diễm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.685 13:28:807
Lê Việt An 0410120711 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.685 32:20:596
kiều ngọc thắng d13d01a2501 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.680 10:00:807
Vũ Thị Thu Thảo 000210221283 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.680 25:53:901
Ngô Huỳnh Đức Linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.675 12:32:630
Lê Thị Na DTY1157201010140 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.675 24:13:856
Trần Thị Tuyết Nhung 1453404041276 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.675 26:36:489
Hồng Thất Công 135310101211 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.675 32:29:898
Nguyễn Ngọc Trung 94268 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.675 36:39:864
Trần Văn An h112 Ban Thanh niên Quân đội Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng 2.670 19:00:458
Trần Huy Hoàng 1301173 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.670 20:33:058
B 000110315333 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.670 23:16:991
Đào Thị Ngọc Mai DTY1457206010015 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.670 31:11:484
Trình Thị Thùy Linh DTS145D140218020 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.665 14:54:683
Phạm Mỹ Hạnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.665 26:23:523
Trần Đức Quân 00789 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.665 26:35:088
Đinh Thanh Hà 11141076 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.660 21:04:551
Trần Mai 13d22337443 Đắk Lắk Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk 2.655 18:17:166
Lương Hoàng Dũng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.650 14:05:149
Nguyễn Ngọc Linh 1301239 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.650 31:29:171
Mai Thị Thu Huyền 11131782 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.645 21:57:034
Lương Thị Hoài DTY1157201010140 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.645 23:44:134
Dương Vân Anh DTS145D140218001 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.640 14:18:692
Nguyễn Thị Thùy Chi DTY1153240002 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.640 27:04:676
NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU 15d1401217892 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.635 16:21:511
Trần Thị Minh Tuyền 1453404041451 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.630 26:37:797
đặng phát đạt Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.625 16:20:590
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.625 16:37:373
Nguyễn Thị Trang 0210211343 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.625 18:05:547
Hoàng Thị Bích diệp 665103012 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.625 18:45:492
Phạm Thị Duyên 15C140231053 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.625 19:49:020
Lê Văn Huy 1301168 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.625 20:00:459
Nguyễn Đình Thắng 1301388 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.625 20:01:172
Đặng Hà Nhật Linh 20132252 Hà Nội Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2.625 21:15:259
Trần Xuân Cường 1301045 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.625 22:35:983
Ngàn Đức Long DTY1457204010048 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.625 33:15:627
Nguyễn Thị Cúc 13d220201006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.620 06:33:473
Phạm Ngọc Phúc h457 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.620 10:14:373
Trương Thị Thanh Thanh 13d22343344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.620 12:18:584
Hoàng Thùy 016220014 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.620 23:39:135
Nguyễn Phương Hải Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.620 26:23:523
Nguyễn Hoàng My˜ Linh 1453404041191 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.620 26:52:715
vũ thị phương chi 000210220875 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.615 28:05:125
Phùng Thị Hồng DTY1357201010240 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.615 30:36:051
Ngô Minh Hiệp H517031997 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 2.615 37:16:361
Phạm Ngọc Huỳnh Như Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.610 07:14:669
Nguyễn Thị Dung 14d140217003 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.610 08:23:879
Trần Thị Út Thu DTS145D140217102 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.610 27:40:985
Chu Thúy Quỳnh 11133361 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.605 21:36:118
Trần Thị Thu Thảo 11133646 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.605 22:41:673
đỗ thị phương dung 0310210281 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.605 32:28:092
Hà Văn Hoàng 1652127003 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.600 23:33:093
tống thiên thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.595 17:20:873
Nguyễn Thị Nhật Lệ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.595 21:42:351
lê thị hà giang DTY1357201010142 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.595 29:29:885
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15C140231055 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.590 18:46:145
Chu Thị Huyền Trang 11133994 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.590 23:22:084
Trương Hà My Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.585 20:30:035
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 14d140231010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.585 21:33:147
Trịnh Công Du DTS145D140218005 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.585 24:00:028
Sìn Văn Ích DTN1430A0193 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.585 25:18:849
Bùi Văn Chuẩn DTN1430A0053 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.585 33:39:361
Bùi Kim Anh 11160047 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.585 35:48:437
Nguyễn Bảo Hân C16A01A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.580 14:46:088
Nguyễn Ngọc Nam h461 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.575 09:18:144
phan thị thu uyên 000210610803 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.575 19:28:995
Trịnh Mỹ Linh 11142384 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.575 21:36:056
Nguyễn Mậu Trinh 14de1402109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.570 09:24:277
Lê Thị Hồng My 15d22020109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.570 13:29:306
Trần Mai Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.570 18:15:562
lương thanh việt Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.570 18:52:140
Quách Tĩnh 135310101241 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.570 34:29:320
Nguyễn Y Nguyên Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.565 15:47:492
NGUYỄN THỊ TIÊN 15d1401217891 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.565 17:53:000
Phạm Thanh Mai - Ngữ văn DTS135D140217089 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.565 20:58:854
Dương Văn Chung 1301039 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.565 21:22:566
Lê Thị Ái Mỹ 15d140217021 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.560 10:09:394
Đào Hồng 162035485001 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.560 20:46:738
Hoàng Văn Hưng Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.560 36:07:737
Cao Mai Trang 11134032 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.555 23:12:078
đào thị bích liễu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.555 32:22:123
Hoàng Thanh Chung dc372 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.550 08:51:656
Nguyễn Thị Trúc Ly 13d225336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.550 11:00:718
Trần Mai Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.550 16:26:237
Bạc Mỹ Hạnh 1652114011 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.550 24:11:048
Hà Phương Thảo 1652105089 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.550 24:49:557
Đoàn Trí Hưng 135310101245 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.550 34:00:014
Huỳnh Thanh Duy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.545 08:24:777
Nguyễn Thị Hòa Mỹ 13d223636443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.545 10:20:904
Huỳnh Kim Nhàn 13d22339443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.545 10:55:356
Cao Ngọc Long 13d12334423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.545 12:13:953
Trương Thị Thanh Thanh 13d2r25336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.545 13:53:809
Vương Thu Hà 155D1402040010 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.545 23:32:189
Nguyễn Nam Bảo An 13d24233443 Điện Biên Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên 2.545 23:45:411
nguyễn Phương lan 15CCT2A0913 Vĩnh Phúc Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 2.545 26:18:212
Ái Nguyễn Hoàng 0014412625 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 2.545 26:35:452
Đào Ngọc Đức 04103100601 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.545 28:17:057
Cao Hồng Hạnh 0310210719 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.545 31:04:660
Dương Thị Kim Nhi 14d140231059 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.540 20:35:553
Huỳnh Thị Kim Phương 16C140202081 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.540 22:22:066
nguyễn thị loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.540 23:17:772
Trần Thị Hường DTY1257203010021 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.540 25:21:053
Phạm Ngọc Việt 0410310708 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.540 27:58:571
Hồ Hữu Nam 15LDQ0414119 Ban Thanh niên Quân đội Trường Đại học Trần Đại Nghĩa 2.540 37:59:671
Nguyễn Anh Đức h461 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.535 09:00:204
Trần Thị Cân 16D140217144 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.535 11:38:355
phan thị my 14d140231051 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.535 21:13:212
Lò Thị Minh 1652105078 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.535 23:28:398
HỨA HÀ LINH d420388 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.535 27:00:231
Quàng Văn Hoan Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.535 28:03:488
Nguyễn Tấn Tường 14d140217032 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.530 08:45:271
Trần Văn Đông DTN1430A0114 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.530 23:45:441
Lưu Thị Hòa DTY1457201010009 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.530 24:13:669
nguyễn thị huyền trang 000210221348 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.530 26:34:960
Phạm Thị Như Nguyệt 13d226337443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.525 13:37:135
Huỳnh Thị Ngọc Huyền 1453404041156 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.525 23:18:133
Hảng Seo Dung DTN1430A0091 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.525 33:01:938
Hoàng Dược Sư 135310101214 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.525 33:20:188
Châu Bảo Phúc 13d2253386443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.520 11:17:921
Vàng Thị Hạnh 1651130008 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.520 24:17:266
Trần Thị Tú Anh 15d22020101 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.520 24:33:047
Mạc Quốc Huy dc371 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.515 09:32:065
Trần Thị Mỹ Anh 15C140231047 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.515 13:42:933
Trần Thị Ngọc Huyền 11131474 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.515 22:46:114
Hà Minh Hương 11131845 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.515 23:19:418
thào thị vang DTN1430A0468 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.510 21:52:825
Mai Nguyễn Minh Hoàng 311011151116 Đà Nẵng Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2.510 27:57:534
Hoàng Công Hiệp Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.510 33:39:528
pham thi liễu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.505 12:50:760
Phạm Thị Thúy Hạnh 15d140217007 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.505 15:08:953
trương thị mỹ linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.505 17:25:749
Phạm Văn Nam Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.500 14:17:455
Lê Duy Phú 14031357 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 2.500 20:51:161
Vi Quốc Hiếu DTY1153240007 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.500 24:32:925
Đàm Thị Hường DTY1457206010011 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.500 26:00:338
Trần Đức Quân 5436 Hà Nội Trường Đại học Thương mại 2.500 27:54:667
Phan Đức Huân C16A01A6906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.495 12:09:117
Võ Đăng Khoa 31141020806 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2.495 21:51:094
Phạm T B Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.495 24:00:147
lê thị phương hồng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.495 25:27:576
Trần Minh Triết 15d140321073 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.490 11:56:204
Lê Thủy Tiên 11133915 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.490 24:40:467
Nguyễn Thị Diệu Linh 0410310654 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.490 25:17:941
nguyễn văn cường Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.490 26:33:312
Lê Thị Kim Chinh DTY1357204010008 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.490 29:10:477
Nguyễn văn tài D400786 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.490 32:52:119
huỳnh chí thanh 14d140217074 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.485 09:46:357
phạm thị ngọc hương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.485 14:09:633
Phạm Thị Ngọc - Ngữ văn DTS135D140217293 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.485 24:06:465
Hồ Thị Lan Hương C16A01A6038 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.480 12:58:207
Nguyễn Thị Hằng Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.480 20:40:035
Võ Hưng Yên 1521020159 Tp.Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng GTVT Tp. Hồ Chí Minh 2.480 24:22:884
Chu Phùng Ngọc Việt 1301473 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.480 28:10:124
Phạm Thị Vy 15C140231087 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.475 17:54:317
Trần Mai Anh 0009896 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.475 21:11:042
Trần Mai 13d22337443 Đắk Lắk Trường Đại học Tây Nguyên 2.475 22:40:566
Hoàng Sơn Tùng 000110210262 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.475 23:37:695
nguyễn văn tú 168592184 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 2.475 35:16:481
dương khiết nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.470 14:01:932
Ngô Thị Lệ Huyên 15d140217013 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.470 15:09:844
nguyễn văn khoa phước 15 04 04 29 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 2.470 19:52:669
Hoàng Thị Huyền Trang DTY1153240016 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.470 24:03:465
nguyễn lệ hoài Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.470 26:31:415
Chu Văn Vinh h459 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.465 10:01:551
Ngô thị thành 15D140217031 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.465 13:23:812
Đinh Thị Nhàn 1652105169 Sơn La Trường Cao đẳngSP Sơn La 2.465 23:39:353
lê thị ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.460 14:08:507
Nguyễn Thị Hồng Ân 14d140231001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.460 17:53:524
Lò Văn Sinh 1561125010 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.460 25:52:385
Bùi Thị Hồng Loan 000216610046 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.460 27:55:933
Nguyễn Đức Mạnh h456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.455 14:22:271
Hoàng Đình Quân 95065 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.455 21:11:387
Phan Văn Hoàn 2013a1528 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.455 21:53:350
Nguyễn Minh Hiếu DTY1557201010190 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.455 28:47:449
Bùi Thị Tiên DTY1457206010027 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.455 32:44:586
Hồng Mỹ Linh 11132215 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.450 21:32:433
đặng thanh khánh như Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.450 25:08:933
hoang thị hiền DTY1257201010280 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.450 26:00:565
Đinh Thùy Dương 1132 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.450 30:01:035
lê thị thanh thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.450 33:11:305
Lưu Kỳ Anh 665103003 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.445 17:01:799
Nguyễn Huyền Trang DTY1153240017 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.445 22:46:898
Võ Thị Tâm Thơ 14c140201076 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.445 24:32:148
Năng Văn Chung ttg2017 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.445 28:25:014
Lê Thị Mỹ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.440 06:44:534
Phạm Hải Yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.440 08:35:706
Nguyễn Hạ 13d22336443 Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Cao đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2.440 14:11:417
Đinh Thị Trang DTS135D140217125 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.440 17:30:108
Nguyễn Anh Tuấn DTS145D140218163 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.440 17:38:573
Cao Minh Thăng 665103063 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.440 18:00:961
Đỗ Thị Kim Lệ DTY1657201020149 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.440 28:31:611
Nông Văn Cường DTN1430A0072 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.440 33:46:998
Phan Thị Thanh Duyên 31141022452 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2.435 19:57:159
Trương Thị Kim Chi 15c140231048 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.435 20:48:659
Vũ Thị Xuân DTY1557201010613 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.435 23:16:193
Bùi Thị Bích Ngọc DTN1430A0276 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.435 27:07:767
Nguyễn Hữu Đoàn Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.430 08:03:244
Võ Thị Bích Ngọc 15C140231065 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.430 17:36:402
Hoàng Việt Giang Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.430 27:48:212
Đặng Quang Đô 1301089 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.430 33:13:047
Nguyễn Văn Hùng 15LDQ0414114 Ban Thanh niên Quân đội Trường Đại học Trần Đại Nghĩa 2.430 38:49:030
Nguyễn Thị Thu Thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.425 06:35:933
Nguyễn Minh Hiền d15c01a1215 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.425 12:56:794
lại văn ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.425 13:39:329
Nguyễn Thị Thanh Hiền DTY1557204010034 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.425 37:01:652
Trần Thị Hồng Nhung Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.420 06:39:948
Trần Thị Hồng Hạnh C16A01A6016 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.420 13:11:991
Nguyễn Hồng Trang 11133982 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.420 23:12:509
Trương Thị Thanh Loan Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.420 24:50:303
bố nhựt an Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.420 25:13:472
Lâm Ngọc Huyền 13D220201009 Bạc Liêu Trường Đại học Bạc Liêu 2.420 29:14:619
Nguyễn Thị Vân Linh DTY1457201010183 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.420 30:24:059
Bùi Văn Duy 1301060 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.420 33:04:260
Nguyễn Hồ Trọng Nhân d15c01a1212 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.415 12:09:541
Võ Đăng Khoa 31141020806 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2.415 17:12:593
Trần Mai Anh Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.415 29:26:143
Dương Thị Thu Hằng _ toán DTS145D140209010 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.415 37:58:658
Nguyễn Hoàng Trúc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.410 07:21:988
Nguyễn Minh Hiếu d15c01a2121 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.410 12:18:683
Trần Thị Hồng 665103027 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.410 14:21:178
lê văn hưng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.410 14:33:832
Trần Quốc Bỏa 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.410 16:35:654
NGUYỄN THỊ YẾN 15d140217456 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.410 17:04:951
Su li vong DTS145D140209155 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.410 23:12:891
lâm hải đăng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.410 25:43:693
Võ Thị Kiều Huy 15D140217012 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.405 07:31:263
Phạm Thị Phương 665102023 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.405 19:45:187
vũ thị ngọc ánh 0410210050 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.405 20:33:474
Lan hoa DTF155140234325 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2.405 21:04:145
Trần Huyền Thùy Vân 549856 Bắc Ninh Trường Cao đẳng VH - NT - DL Bắc Ninh 2.405 22:39:302
ri ri 123645345 Thái Bình Trường Đại học Y Thái Bình 2.405 25:24:955
Nguyễn Thị Hường DTY1457201010009 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.405 29:16:852
Triệu Đoàn Thùy Linh Dty1457201010178 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.405 32:39:814
Hoàng Thị Trang DTS135D140217203 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.400 15:08:431
Thảo Phương Dương DTS145D140209158 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.400 19:53:151
Nguyễn Đức Mạnh h456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.400 19:53:684
Nguyễn Văn Huy DTY1457201010101 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.400 27:37:754
Nguyễn Thị Mai Anh D420033 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.400 29:44:397
Mào Thị Chung DTN1430A0055 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.400 34:38:549
Trần Thị Mỹ Hân 14d140217009 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.395 07:04:535
Nguyễn Cảnh Sơn Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.395 07:05:283
nguyễn trọng dũng d13d01a2005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.395 07:07:809
Nguyễn Sơn Vỉnh 1414419 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.395 09:31:017
Hoàng Thị Hoài Anh DTS135D140217150 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.395 17:48:330
Vũ Văn Hợi DTY1457201010009 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.395 25:59:803
Trần Trang 12345 Cao Bằng Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 2.395 27:10:204
Nguyễn Hoàng 0273 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.395 28:24:186
Nguyễn Thị Hoài Thu 14d140217098 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.390 06:15:748
nguyễn văn hiền d13d01a2017 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.390 06:57:910
Huỳnh Thanh Ngọc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.390 07:16:275
Đinh Minh Hà dc446232 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.390 07:48:295
Đào Quốc Hải d15c01a1213 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.390 11:53:868
hồ thùy hằng thu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.390 19:39:010
Huỳnh Lê Trung Phú 985321 Bạc Liêu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu 2.390 23:05:179
lê việt anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.390 24:26:199
Nguyễn Thanh Loan 0310210789 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.390 37:24:336
Huỳnh Thị Tố Ni 14d140217017 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.385 07:06:877
TRẦN THỊ NGỌC THANH Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.385 07:47:955
Lê Thành Tài d15c01a1003 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.385 08:12:024
hồ thị tuyết 13d220201040 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.385 08:26:310
Nguyễn Thị Bé Minh Chi 15d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.385 09:16:995
nguyễn thị hồng hạnh 000310120040 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.385 11:54:631
Hoàng Văn Hữu DTS135D140217068 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.385 14:04:247
Võ Thị Thanh Hòa 0914401011 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.385 16:41:484
Nguyễn Anh Tùng 0210220708 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.385 28:21:402
Nguyễn thị na 14d140217014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.380 06:01:604
Hồ Vũ Thủy Tiên 14D140217103 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.380 06:03:924
Nguyễn Thị Kim Liên 14D140217109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.380 06:14:606
Nguyễn Thị Thanh Ngân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.380 07:11:002
Hồ Thị Giang 15d140217005 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.380 07:40:556
Nguyễn Hiểu Nghi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.380 08:50:199
Nguyễn Hoàng Oanh 1614322 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.380 09:47:358
thái thị phương DTY1257204010050 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.380 22:56:917
Vũ Thị Ngọc Mai DTY1557204010079 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.380 24:03:496
Nguyễn Thị Thùy Trang 14D140127029 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.375 06:38:776
dương minh sang d13d01a2028 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.375 06:40:575
Mai Thị Như Ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.375 07:18:200
Đặng Như Thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.375 07:56:067
Nguyễn Thị Vân Anh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.375 09:57:797
Phùng Thùy Duyên 1314078 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.375 10:00:851
Trần Tấn Cường Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.375 10:21:335
Lê Văn Toàn k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.375 10:41:997
Nguyễn Thị Thu Thủy DTS135D140217002 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.375 17:39:435
nguyễn ái tường vân 130115 Đoàn Khối các Cơ quan TW Học viện Hành chính 2.375 27:54:187
Đỗ Thị Thu Hằng 0210220121 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.375 28:39:891
Bùi Tiến Dũng D400120 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.375 30:21:844
Phan Văn bình DTN1430A0026 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.375 34:35:198
Huỳnh Thị Thúy Kiều 14d140217013 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.370 06:57:807
trần ngọc úc 14d140217106 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.370 07:19:645
Vương Tấn Tài d15c01a1004 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.370 07:54:936
Nguyễn Thị Thu Thủy 13D220201035 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.370 08:01:356
Nguyễn Tuyết Ngọc 13d223354423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.370 09:14:294
Nguyễn Thị Thúy Duy Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.370 09:33:427
Hoàng Đình Minh d15c01a1214 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.370 11:45:688
Phan Đức Thắng d15c01a1211 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.370 12:35:742
Nguyễn Thu Hằng 11131244 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.370 24:12:526
Trần Thị Diễm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.370 25:39:323
CAO TIẾN DŨNG Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.370 26:16:711
cao nguyên giáp 0310210701 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.370 27:09:885
Lê Thị Thảo 14d140217024 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.365 06:13:304
Lê Thị Vân 13D220201043 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.365 06:17:921
huỳnh tuấn an d13d01a0003 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 07:00:293
lê văn anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 07:17:506
Võ Thị Thùy Dung 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.365 08:32:183
trần anh quá d13d01a2030 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 08:59:148
bùi văn hổ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 24:26:709
lê văn hùng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 24:40:406
nguyễn cẩm linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 24:53:707
trần thị huyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 25:22:521
Vũ Huy Hoàng Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.365 32:11:689
Chu Thị Thơm DTY1357201010559 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.365 33:23:496
Hoàng Hải Long D410542 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.365 37:03:086
Lê Thành Trung dc66437 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.360 06:37:985
Nguyễn Thị Mỹ Tiên Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.360 06:42:272
Nguyễn Thị Kim Chi 13d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.360 07:04:527
Nguyễn Quang Anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.360 07:50:220
Phan Quỳnh Nga 13D220201023 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.360 08:08:197
Trần Minh Tú d15c01a1001 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.360 08:14:641
Lương Thị Hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.360 09:15:248
Nguyễn Thị Mỹ Lộc 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.360 09:26:577
Nguyễn Minh Toàn dc17 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.360 09:40:121
Phạm Thảo Nguyên 1314280 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.360 10:09:927
Nguyễn Thị Huệ 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.360 10:27:454
Nguyễn Thị Thúy Mỹ 15d140231054 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.360 20:46:433
Phan Thành Luân DTY1457206010013 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.360 25:28:060
trần thị tháin 0210610059 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.360 26:05:944
PHÙNG THỊ SƠN DTY1257204010055 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.360 29:43:363
Nguyễn thị kim oanh 14d140217018 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.355 06:26:206
huỳnh thị lệ thủy 14d140217027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.355 06:29:410
phạm văn trường Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.355 07:37:204
phùng văn thái Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.355 08:33:391
lưu quang đạo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.355 08:37:016
Trần Hoài Linh dc7378 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.355 12:21:192
TRẦN THÚY XUÂN 15d140217145 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.355 19:20:434
Trần Phương Nam H510061997 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 2.355 27:16:681
huỳnh thị thanh huyền 16c140201089 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.355 27:57:434
Lý Hải Yến 0210221402 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.355 28:55:791
Nguyễn Thùy Linh _ Toán DTS145D140209257 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.355 31:58:656
nguyễn thị thu hương 0310210142 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.355 33:25:320
Bùi Khánh Huyền Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.355 38:02:833
phan hoàng trang 14d140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.350 07:30:182
Trần Minh Thành d15c01a1005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.350 07:42:469
Nguyễn Thanh Tú Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.350 08:36:427
phạm như lan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.350 08:57:799
trần công quan 15C140209029 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.350 13:40:841
Ngô Tr An 68686868 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.350 15:11:310
phạm tấn nhật duy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.350 16:09:408
Đỗ Hữu Chung DTS135D140217008 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.350 17:19:327
TRẦN THỊ NGA 14d140231016 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.350 23:34:821
Đào Mỹ Linh 11132212 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.350 24:50:691
nguyễn thị lan 0210210190 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.350 29:06:576
phan như quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.345 08:15:499
Nguyễn Thiện Trung 1314474 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.345 12:40:007
Phùng Văn Khanh t1996 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.345 22:18:048
Vương Thị Thanh Huyền 11131744 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.345 24:30:147
Nguyễn Văn Tâm 14d140217200 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.340 06:32:024
Nguyễn Đình Tuấn Anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.340 07:56:166
Nguyễn Thị Kim Trinh 15D140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.340 10:30:531
Phạm Hà My k51 Hà Nội Học viện Ngân hàng 2.340 14:51:098
vũ thị yến Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.340 21:15:746
Nông Thị Thùy Linh DTS145D140205069 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.340 21:37:442
nguyễn mạnh hùng DTY1557204010047 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.340 29:49:202
Lê Thanh Hải d15c01a1010 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.335 08:03:320
Lương Thành Luân d15c01a1217 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.335 12:47:971
nguyễn thị phương 665103056 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.335 13:58:561
Nguyễn Thị Quyên 665103059 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.335 19:12:976
Phùng Văn Khanh tk39 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.335 20:39:604
Phạm Thị Trang Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.335 26:21:144
Hoàng Văn Hải k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.330 07:49:913
NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 15d140217003 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.330 09:07:970
lê khánh phương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.330 09:12:050
Đặng Viết Tâm DC4465564 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.330 09:56:667
lê thị hoàng yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.330 11:14:404
Nguyễn Thị Ngọc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.330 16:14:013
vương thị nhật hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.330 16:39:871
bùi hồng hoa 210610033 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.330 21:31:862
nguyễn ngọc thanh ngân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.330 24:41:305
nguyễn thị kim cúc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.330 27:02:212
Vũ Ngọc Đức D400235 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.330 31:13:111
vi văn tuyến D410963 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.330 35:24:091
Nhữ Thị Thúy DTY1457206010025 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.330 35:28:823
Đinh Quang Thiện 1453401010923 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.330 36:16:827
Nguyễn Thị Tuyết Hương c16p01a8047 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.325 06:17:066
Tôn Long Anh 13a220201002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.325 08:18:258
Nguyễn Thanh Ngân 164D4030835 Hà Nội Trường Đại học Công đoàn 2.325 08:42:393
Hoàng Thị Thu Hiền 0310111088 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.325 16:56:955
Mai Siêu Phong 135310101444 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.325 24:38:126
doãn trọng hùng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.325 25:41:225
Hứa Minh Đức DTY1457201010101 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.325 26:19:895
Trịnh Trọng Thắng Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.325 28:47:900
Lương Đình Đề DTN1430A0108 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.325 31:04:122
Trần Thị Thúy Hằng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.320 07:11:504
nguyễn duy hưng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.320 07:39:122
Nguyễn thị thùy dương d16q01a6785 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.320 08:34:474
Trần Thanh Nhẫn d15c01a1002 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.320 08:35:645
Nguyễn Thu Huyền 774908372 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 2.320 10:03:681
Nguyễn Quốc Cường 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.320 10:47:210
Bùi Thu Quỳnh DTS135D140217096 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.320 17:12:923
Lại Vy Thắng Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.320 19:44:084
Năng Văn Chung ttg600 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.320 24:12:737
Nguyễn Thị Thanh Tuyền 0939 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.320 31:18:681
Dương Trung Kiên Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.320 36:22:246
lê thị hồng gấm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.315 09:04:558
Phạm Tiến Dũng 165D1402090011 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.315 11:01:482
Lê Trần Phương Trinh 1453404041421 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.315 23:04:542
Phạm Thị Ngọc Trang DTS135D140217264 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.315 23:36:503
hà thị nụ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.315 24:21:484
Lê Thị Quỳnh Phương 1301326 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.315 29:14:583
phương lan cdkt0052017 Vĩnh Phúc Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 2.315 29:52:073
Hoàng Thị Hậu 000310210724 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.315 32:52:737
Hoàng Thị Thảo DTS145D140217099 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.315 33:17:846
Nguyễn Ngọc Quế k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.310 09:13:862
Nguyễn Minh Đức 654565465 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.310 10:56:954
Nguyễn Hà 15C8900 Ninh Thuận Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 2.310 21:18:486
Trần Hồng Phong 09876 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.310 23:26:285
Lục Kiều Trinh Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.310 30:14:768
Nguyễn Thị Phương Thảo 0310210550 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.310 33:31:637
Phạm Hữu Trường a12b4c4d2 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sỹ quan Lục quân 1 2.310 34:42:365
Trần Đức Thạch 13D510201068 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.305 08:16:998
Ngần Thị Hà 1651125005 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.305 24:43:464
Man Thanh Long 1301253 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.305 25:18:983
Phan Thị Thùy Linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.300 10:33:903
Phạm Văn Quang DTN1453050124 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.300 14:49:948
nguyễn thúy quỳnh 0210220221227 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.300 30:48:872
Nguyễn thị luyến DTY1457206010014 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.300 31:59:797
phạm mỹ huyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.300 32:17:624
Vũ Thu Hằng 1401198 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.300 36:26:290
Nguyễn Thị Thu Thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.295 10:50:901
Đào Thị Hà 135D1402040007 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.295 11:03:671
Đặng Đại Thạch 15010004 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 2.295 11:48:573
Bùi Phú Đa 0014412360 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 2.295 14:51:497
Nguyễn Hương Thảo 410310690 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.295 27:54:136
Chu Thị Minh Hòa 0310210352 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.295 33:06:490
Hồ Thị Thu Quỳnh k2216 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.295 40:20:375
Đỗ Thu Nguyệt DTS145D140205018 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.290 11:15:132
Nguyễn Minh Đức 1301098 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.290 15:33:614
Phan Thị Bích Hồng Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.290 15:41:679
Bùi Nguyễn Lan Trinh 98521478 Đà Nẵng Trường Cao đẳngDL Đông Du 2.290 23:45:971
Cù Xuân Phương DTY1257204010128 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.290 24:33:962
Nguyễn Thị Nán chinh tri DTS145D140205074 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.290 26:33:027
Nguyễn Hồng Quyên 410310675 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.290 27:51:753
Huỳnh Xuân Phúc Phú Yên Trường Đại học Xây dựng miền Trung 2.290 34:44:879
NGuyễn Đức Anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.285 06:20:143
Lý Sỉ Quãng 16D480201025 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.285 12:36:876
N N A 98056 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.285 13:36:545
Cao Minh Hiếu 1301144 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.285 14:38:872
Hứa Minh Đức DTY1457201010063 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.285 19:15:065
Nguyễn Văn Nam Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.285 32:12:296
Nguyễn thị huyền trang 0410210502 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.285 33:00:453
Khoàng Hừ De DTN1430A0078 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.285 33:05:192
Trần Đức Nam Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.285 33:57:236
Trương Kim Hiếu Thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.280 06:52:522
Nguyễn Việt Cường 665103010 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.280 10:40:980
Nguyễn Thị Hà Trang 665103075 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.280 11:21:528
Phong Thị Nhung DTS165D140218038 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.280 25:34:507
Phu Cà Giá DTN1453T0010 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.280 30:25:558
Nguyễn Thị Vân Anh Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.280 34:46:888
Triệu Thu Phượng DTY1457206010019 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.280 34:50:057
Ngô Thị Dịu 1301051 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.275 15:56:646
Trần Lê Như Kha 9852103 Đà Nẵng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng 2.275 23:21:094
Trần Văn Khải 115161161 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.275 26:00:350
Bùi Thị Kiều Trang Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.275 27:23:263
Lê Tuấn Tú DTY1557204010132 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.275 33:38:536
nguyễn duy nam Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.270 10:29:763
Huỳnh Thị Thu Diệu 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.270 12:07:262
Lê PhƯơng Thảo 210220303 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.270 20:46:359
Thái Thị Kim Chi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.270 24:39:661
Lê Thị Ngọc Trâm 16d235602009 Bạc Liêu Trường Đại học Bạc Liêu 2.270 29:18:623
Ninh Quang Hưng DTY1153210227 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.270 34:29:360
lê hải đăng Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.270 37:46:267
lý quốc đạt Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.265 07:39:860
Nguyễn Văn Lộc 14c510301024 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.265 09:52:884
Kham lien DTS145D140209131 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.265 22:47:082
Lò Thị Thủy Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.265 27:43:397
Dương Hải Anh Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.265 35:05:995
nguyễn văn triệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.260 13:34:317
Tạ Long Khánh a754q Điện Biên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 2.260 16:34:148
Phạm Đình Dương Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.260 17:04:550
Sình Mí Say DTS145D140218031 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.260 18:22:067
Nguyễn Tiến Thành Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.260 21:33:867
nguyễn thị phượng 0410310671 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.260 27:22:542
Nguyễn Ngọc Hải 1301109 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.260 30:32:762
vũ thị yến 1301492 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.260 34:08:659
trương ngọc tây 5802010319 Phú Yên Trường Đại học Xây dựng miền Trung 2.260 34:19:442
Lê Xuân Kiên Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.260 35:15:446
Vũ Nam_Toán DTS145D140209206 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.260 38:58:442
MAI THÙY DƯƠNG 14D140217057 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.255 07:12:077
Trần Thị Thu Hiền 16C140217050 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.255 10:39:772
lương minh khuê DTS145D140218017 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.255 11:03:453
Nguyễn Đức Kỷ k145520201198 Thái Nguyên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 2.255 13:47:187
Huỳnh Thị Cẩm Nhung Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.255 21:32:004
Pham Thi Thu Hong Bach 31141022526 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2.255 25:23:291
nguyễn văn giang Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.255 36:39:263
Trịnh Quốc Lệ 0494 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.255 36:48:986
Lê Thị Phương Trâm 15c140231077 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.250 25:26:578
Nguyễn Anh Vũ 3454050448 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 2.250 27:44:812
Nguyễn Ngọc Huyền 0310410628 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.250 28:23:068
Nguyễn thị thanh thủy DTY1457206010026 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.250 33:12:653
NÔNG TIÊN TOẢN vb21 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 2.250 34:02:653
Bùi Thị Tuyết Sương 14D140217022 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.245 05:41:437
Vũ Thị Lan 135D1402040021 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.245 08:54:205
nguyễn thu hằng 13d140217061 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.245 11:22:665
hồ thị kiều mi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.245 11:49:850
Vũ Thị Ngọc Hà Nội Học viện Ngân hàng 2.245 20:57:788
Trương Văn Chín 15LDQ0414101 Ban Thanh niên Quân đội Trường Đại học Trần Đại Nghĩa 2.245 28:29:543
Nguyễn Thị Minh Hiển 15D140231047 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.245 28:51:212
Hồ Khải Linh Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.245 30:30:253
Nguyễn Thị Ngọc D420469 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.245 35:28:718
Trần Hoài Linh ghfghfghfg Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.240 09:57:111
Phan Vĩnh Phúc ttg1000 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.240 14:29:239
Nguyễn Cao Anh 1301013 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.240 15:54:153
Lương Thị Hoài DTY1357201010789 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.240 18:30:138
Nguyễn Ngọc Thiên Phương 0946 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.240 25:41:803
Nguyễn Thị Ngọc Ý Phú Yên Trường Đại học Xây dựng miền Trung 2.240 32:49:973
nguyễn trọng kỳ Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.240 37:08:128
Chu Thị Vân Anh 165D1402090002 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.235 12:44:541
Phạm Ánh Dương Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.235 20:40:638
La Thụy Thục Hiền 1354 Đắk Lắk Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk 2.235 22:22:148
Nguyen Thanh Huy D4104071 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.235 26:58:192
nguyễn hà trà my Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.230 12:35:621
Quách Thái Minh 1301278 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.230 14:56:672
Phạm Thị Lê 0210221062 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.230 15:15:585
Nguyễn Thị Linh D15Q02A6023 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.230 15:33:217
Hoàng Phương Thảo 11133543 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.230 22:50:262
Nguyễn Thị Tuyết Anh DTS145D140209115 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.230 25:19:542
Bùi Xuân Tùng DTY1557201010581 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.230 31:27:902
Vũ Thị Quyên 15530100709 Hà Nội Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam 2.225 08:41:386
trương thị thùy trang 14d140217078 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.225 10:17:516
Liêu Sử Lâm Đồng d15c01a1210 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.225 11:22:241
Vũ Thị Thủy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.225 11:26:089
Nguyễn Thành Đức ttg2016 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.225 14:28:726
Phạm Nam Bình t600111 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.225 14:31:289
lê văn tiệp 11144329 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.225 16:45:035
lê anh vũ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.225 23:52:197
lưu thị lan hương DTS145D140209129 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.225 24:22:624
Nguyễn Văn Nhật Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.225 33:09:342
hồ tuấn anh 12dq5802010241 Phú Yên Trường Đại học Xây dựng miền Trung 2.225 35:35:036
Triệu Lan Chi Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.225 38:48:786
Nguyễn Thị Thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.220 11:37:248
Phan Trương Hữu Tín 31141020845 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2.220 14:26:285
Tạ Long Khánh 124454 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.220 14:43:532
Nguyễn Văn A A456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.220 14:55:406
Nguyễn Thị Hà 11131050 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.220 16:11:723
Nguyễn Xuân Nam 11142951 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.220 16:20:678
võ thị hồng hải 16c140202011 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.220 18:24:617
Bùi Thị Kim Thi 15d140231064 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.220 27:37:969
mai thi vy Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.220 28:09:790
Nguyễn Ngọc Hải 1101119 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.220 29:51:519
Diệp Mạnh Cường DTY1557204010015 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.220 32:29:729
nguyễn thanh thiệu Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.220 35:03:255
phạm quỳnh trang 000210120601 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.215 16:16:915
Nguyễn Hứa Hoàng Anh hq1853245 Cà Mau Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau 2.215 23:05:736
mai gia dũng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.215 25:49:676
NGUYỄN HẢI LÂM Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.215 26:58:244
Nguyễn Đình Minh 1301275 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.215 27:35:604
Nguyễn Ngọc Hải 1301819 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.215 29:52:360
Vũ Đức Thành DTY1457205010065 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.215 34:01:712
Đoàn Tiến Nam D410600 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.215 36:59:643
Nguyễn Hoàng Vũ 15LDQ0414129 Ban Thanh niên Quân đội Trường Đại học Trần Đại Nghĩa 2.215 39:10:376
Bùi Thị Tường Vy 16c140217034 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.210 09:03:031
Lê Minh Thống Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.210 11:32:261
trần thị thu hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.210 13:56:939
Bạch Thị Hiếu 14C140218026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.210 19:03:228
đặng thị nhật vy 15010045 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 2.210 19:04:409
Nguyễn Phạm Hùng Bách 952 Ninh Bình Trường Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình 2.210 23:15:614
Hứa Thị Hòe Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.210 27:12:246
trần thị thanh hiền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.205 13:55:190
Võ Trọng Nghĩa 1314272 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.205 14:42:928
Trần Thị Cẩm Vy 31141023488 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2.205 15:14:705
Lâm Ngọc Huyền 13D220201009 Bạc Liêu Trường Đại học Bạc Liêu 2.205 23:29:296
bùi quỳnh anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.205 24:27:498
Hoàng Tuấn Duy Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.205 38:28:844
Lê Mai Hồng Anh ttg110 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.200 14:33:901
Tạ Ngọc Yến Nhi 1314304 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.200 15:32:862
Hoàng Thủy Tiên 1301409 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.200 17:21:637
Lê Hải Hiệp 316011141113 Đà Nẵng Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2.200 27:26:623
Dương Hoàng Hải DTY1257201010274 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.200 34:33:552
Ngô văn Vương Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.200 36:12:328
hà mạnh tường Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.200 36:54:722
Quản Thị Phương 665103057 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.195 10:01:371
Bùi Thị Kim Ngân 165D1402090052 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.195 11:54:742
Lê Thị Hiền Vi D15Q02A6157 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.195 14:58:450
Phạm Thị Ngần 665103049 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.195 19:40:253
Nông Phương Thảo DTY1557204010114 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.195 29:40:903
Biện Văn Dương 1301066 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.195 31:29:878
Lù Văn Đạt DTS145D140218048 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.195 32:02:029
Trần Ánh Phước 14d140217019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.190 06:23:017
Huỳnh Thị Bích Hiền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.190 11:18:473
đinh thị mỹ loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.190 13:40:062
Trần Thanh Hoàng Bắc Giang Trường Đại học Nông Lâm - Bắc Giang 2.190 13:48:126
Hoàng Thị Yến Anh 1312230008 Hà Nội Trường Đại học Ngoại thương 2.190 15:49:520
Mai Quốc Huy -4031653 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 2.190 21:55:395