Bảng xếp hạng chung cuộc

Tìm kiếm thông tin

Tổng số: 471.799 thí sinh
Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thời gian
Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.600 08:39:806
Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.600 08:41:162
tăng thị ngọc trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.590 08:36:382
TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI D15Q04A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.590 09:01:244
Nguyễn Thị Hồng Diễm 13d140211006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.590 13:00:212
Nguyễn Thị Bảo Khanh 1414153 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.590 14:25:388
Lê Thị Đà C16U04A8505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.585 08:50:465
Trần Thị Nghĩa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.585 09:04:045
Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.585 09:06:509
Nguyễn Văn Tuấn C16P01A9403 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.585 09:23:838
Lương Thị Kiều Oanh C16U04A4478 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.585 09:29:184
Nguyễn Thị Thanh Ngọc 13D220201025 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.585 12:24:932
Nguyễn Ngọc Trâm D14N01A5143 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.580 08:31:143
Trần Thị Mây c16u03a8101 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.580 08:36:588
Vũ Thị Lan Nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.580 08:41:299
vũ văn tuấn d15d03a2912 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.580 08:42:403
Hồ Trí Thức c16p01a9005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.580 08:58:588
Lê Thị Hằng c16u04a8504 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.580 10:08:847
Nguyễn Thanh Giang k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.580 12:02:604
Nguyễn Hoàng Tố Nhiên 1414247 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.580 14:25:069
Phạm Văn Trường 1314484 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.580 15:05:187
vũ thị chinh 00314 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.580 19:29:122
Chẩu Thị Mỹ Linh 000210111775 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.580 21:30:189
Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.575 08:16:681
Đoàn Văn Mạnh D14N01A5511 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.575 08:49:972
Nguyễn Thị Huyền 123456 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.575 09:07:737
Phan Thị Thu Hải C16U04A8042 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.575 09:16:524
Phạm Thị Liễu C16U04A8536 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.575 09:31:477
Hà Phương Vy 1514328 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.575 14:30:447
Nguyễn Phương Dũng 0310111084 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.575 21:32:726
Nguyễn Thị Ngọc Thanh D16K03A4034 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.570 08:49:507
Nguyễn Vũ Thái Phong Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.570 09:02:547
Trần Thị Ngọc Trang c16p01a9015 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.570 09:17:901
Quản Minh Hường 210110523 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.570 21:49:632
Nguyễn Ngọc Anh 000210220835 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.570 21:54:479
Phạm Thị Phước Mai Trinh D14Q03A6277 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.565 08:22:469
Trần Thị Ngọc Mai D15K02A6158 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.565 08:30:847
Hoàng Văn Long dc40 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.565 11:23:690
Nguyễn Hồng Huân h456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.565 11:31:968
Mạc Cẩm Hòa 1414126 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.565 15:12:646
Phan Thanh Hùng 14030392 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 3.565 17:13:229
Phạm Văn Tuấn d14g01a3501 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.560 08:31:258
Nguyễn Ngọc Thùy Dương C16A01A6044 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.560 08:51:288
Ngô Thị Ngọc Tuyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.560 10:37:343
Võ Thị Thanh Hiền 13d140211019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.560 12:14:561
Trần Ngọc Vân Anh 1518008 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.560 13:43:665
Nguyễn Thị Minh Thì 1317240 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.560 14:51:481
Lý Kim Uyên 1314507 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.560 15:08:624
Ngô Trường An 000110210636 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.560 21:47:944
phạm ánh hiền d14g01a3254 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.555 08:37:164
Vũ Thị Ngọc Huyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.555 10:52:235
Bùi Minh Phú Cường 13d510201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.555 11:46:584
Lê Hoàng Dũng dc1 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.555 13:26:286
Kim Ngô Nhật Thành 1314378 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.555 15:05:437
Phạm Thúc Biền 000110310310 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.555 20:32:313
Phùng Thị Phương Thảo 0210210308 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.555 21:14:276
nguyễn thị ngọc thu d16q01a4801 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.550 08:55:961
Nguyễn Thị Xuân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.550 09:17:988
Huỳnh Lê Quang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.550 10:09:626
Nguyễn Thị Bích Phượng 14d140217020 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.550 11:47:337
Tạ Xuân Minh Châu 1314043 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.550 14:50:295
Nguyễn Thị Hồng D15K03A4021 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.545 08:56:742
Nguyễn Tuấn Hải dc88 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.540 11:02:595
Phạm Duy Khánh dc66 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.540 11:40:031
Nguyễn Văn Tài Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.535 11:08:968
Nguyễn Đức Mạnh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.535 12:01:452
Âu Duy Tân 1423047 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 3.535 14:08:105
Đặng thị Minh Thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.530 09:59:211
Võ Đức Hậu 14d140217010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.530 12:13:780
Ngô Thị Thu Nga Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.525 10:39:903
Đặng Hồng Sơn k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.525 12:42:716
Nguyễn Thị Hồng Diễm 15D140217002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.520 13:36:160
Tạ Long Khánh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.515 14:14:809
Hoàng Văn Trung dc44 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.510 10:13:034
PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 16d140217026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.510 10:18:834
Nguyễn Ngọc Tường Viên 15d22030102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.510 16:22:581
Đoàn Minh Tân dc42 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.505 10:38:614
Trần Đăng Kiệt 13d21136443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.505 13:35:004
Bùi Thị Thúy Trang 13d223537443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.505 16:25:786
Lê Thị Mỹ Hạnh Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.500 13:35:858
Trần Thị Minh Hải 13d24536443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.500 18:49:685
Hoàng Đình Quân Ngữ văn DTS145D140217095 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.480 21:52:214
Nguyễn Văn Đông C16A01A6076 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.470 09:33:624
nguyễn thị ngọc diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.460 08:50:529
Lê Thị Hồng Nhung 13d224334423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.460 17:32:055
Võ Thị Sáu 13d223386443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.450 15:58:618
Phạm Thị Thu Trang Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.445 19:27:068
Phạm Ngọc Lệ 13d220201017 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.440 12:48:794
Trần Anh Nguyệt Xuân Điệp 15d22020106 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.440 18:23:687
Trần Thị Kim Huyền 13d22330741 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.435 17:09:461
Phùng Thị Cao Nguyên 13d23336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.430 17:19:750
Nguyễn nam hoàng lê 13DKDFJG59476 Quảng Nam Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Cơ sở miền Trung 3.430 17:44:512
nguyễn thị kim đào 14d140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.415 12:34:094
Bạch Thị Thu Hiền 13d2233235 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.415 18:01:479
đinh thị la Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.410 17:02:153
Nguyễn Thị Việt Hà 15d22020107 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.400 18:57:828
Trần Việt Chinh 000210210877 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.390 24:57:008
Lê Quỳnh Ngọc 11143158 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.390 24:57:736
Đỗ Văn Toàn h463 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.385 15:40:711
Nguyễn Đức Anh C16A01A6047 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.380 17:21:855
Trần Thị Hoài Phương Bình Định Trường Đại học Quang Trung 3.370 28:57:176
Tạ Long Khánh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.350 16:21:599
Mai Tiến Phát 14030773 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 3.350 21:56:174
Hồ Thị Tuyết Sương 11133424 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.350 24:51:484
Nguyễn Minh Đức 1305010401 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 3.350 28:03:029
Trần Kim Hương 13d22884423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.345 17:31:979
Dương Như Tuấn k14520114101 Thái Nguyên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 3.345 23:17:623
Nguyễn Thanh Kim Trà 11133963 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.345 24:43:441
Nông Thị Nghĩa DTS145D140209142 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.340 25:28:529
Bùi Phú Đa 0014412360 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 3.325 26:19:577
Ngô Thị Thanh Nga 1301286 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.320 27:14:244
Nguyễn Trung Kiên 11142196 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.310 26:26:299
Văn Thị Hồng Nhung 1301308 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.305 26:40:297
Nguyễn chu ngọc Đức 16010207 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 3.300 26:55:371
Phạm Thị Hồng Diệp 0014412615 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 3.300 27:03:665
Nguyễn Thiện Nhân C16A01A6049 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.295 13:30:225
Đặng Văn Nam DTS145D140218025 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.295 17:54:322
Tòng Văn Cường 1652118006 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 3.290 28:54:977
Nguyễn Thị Như Diệu C16A01A6009 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.285 13:41:034
Phan Duy Thái H529061997 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.285 29:21:305
lê thị điệp Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.280 19:35:942
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0014412170 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 3.275 27:41:366
Trần Mai Chiến C16A01A6040 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.265 14:44:914
Phạm Hà My h456 Hà Nội Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 3.260 22:29:731
Lê Tấn Phát 1453404041286 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 3.250 20:26:145
Chá Thị Anh 1653130015 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 3.245 29:54:856
Đinh Thị Lan Anh 000210220819 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.240 23:58:977
Trần Thị Thanh Nga 15DH120195 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.240 29:16:400
Trần Thanh Xuân 15DH103174 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.240 30:59:470
Hoàng Bảo Trung 135310101348 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 3.235 28:34:830
Đào Quang Huy 1301186 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.225 26:45:416
Bùi Ngọc Thanh Ngân 15DH690159 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.220 29:50:184
Đặng Quang Định z324 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 3.215 11:09:784
Trần Khánh Trà_Ngữ Văn DTS145D140217155 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.215 25:05:752
Hoàng thị trang 1301427 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.215 25:51:543
Cao Trang 16010151 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 3.205 28:48:878
Bùi Văn Phát 14DH690005 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.205 31:20:404
Phạm Kim Lê 15010034 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 3.200 29:15:958
Trần Đăng Quân 11143648 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.195 26:02:832
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.190 19:35:254
le van cong 1453404041046 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 3.185 21:10:936
Nguyễn Việt Hưng H523031995 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.185 32:29:060
Ngô Thị Hoài Thảo 15d22020119 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.180 17:15:194
Hà Thị Mỹ Dung 15d22020103 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.180 19:33:995
Lê Hồ Tường Vi 0014412524 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 3.180 26:27:476
Trần Hồ Như Thảo 15d22020167 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.175 14:25:761
Trần Vinh Mạnh H519061995 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.175 30:23:827
Nguyễn Thị NGân C16A01A6000 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.170 14:13:472
Nguyễn Cao Kỳ Duyên 15d22020104 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.170 22:40:031
Nguyễn Hoàng Châu C16A01A6005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.165 14:00:390
Biện Thị Mai Huệ 0001301180 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.165 25:07:234
Nguyễn Thị Phương Dung 1301057 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.165 26:22:789
Phạm Văn Phú 1301339 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.165 26:38:510
Phan Huy Thụ 0014413100 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 3.165 29:18:774
Nguyễn Thị Mai Hương 16010240 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 3.165 29:24:542
nguyen chi cong 0110210674 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.165 29:40:001
HUỲNH THỊ NIÊN 13D220201065 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.160 09:25:797
Mai Chí Bảo 13d22217443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.160 14:05:201
Bùi Thị Kim Dung 13d2298443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.155 14:30:286
Đặng Văn Nam DTS145D140218025 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.155 17:14:152
Lê Văn Hòa 1323801010268 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 3.155 27:09:706
Vũ Hương Giang 0210220120 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.150 23:01:328
Trần Tú Ngọc 13d22334456 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.145 15:52:423
Nguyễn Lê Phương Vy 15dh490047 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.145 30:48:408
Nguyễn Ngọc Linh 15DH120169 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.145 32:54:909
Đào Nguyễn Kỳ Phương 13d223434423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.140 15:20:123
Chu Việt Dũng H528061998 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.140 28:02:729
Trần Thị Quỳnh Trang 13d22355344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.130 14:15:712
Nguyễn Dương Chiến 11140533 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.130 25:31:230
Phan Thị Thanh Hao 13d22226443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.125 12:59:104
nguyễn trần ý anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.125 16:48:336
Lương Thị Phương DTS145D140217094 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 3.125 29:17:280
Trần nguyên báu 14030037 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 3.120 24:12:106
Nguyễn Hoàng Kim 15d22020113 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.115 13:35:609
Nguyễn Vũ Kiều Diễm 13d11336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.115 16:52:362
Hà Thị Linh DTF155140231057 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 3.115 22:12:958
Doãn Thị Ngọc Huyền 13d22365344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.110 13:38:262
Phùng Nhựt Quỳnh Trang 1453404041416 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 3.105 21:02:635
Lê Thị Việt Dung 13d220201008 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.100 11:02:090
Nguyễn Thị Thanh Hiệp 13d22333743 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.100 14:12:293
Nguyễn Hồng Vân 000234 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.100 22:22:686
Nguyễn Thị Thu Quyên Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.095 12:55:196
Bùi Thị Bông 15d22020102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.095 21:20:696
Nông Thùy Linh 000310210435 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.095 24:46:874
Trương Ngọc Kiều Oanh 13d220201027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.090 09:41:705
Lê Thị Ngọc Trâm 13d223534423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.090 14:40:049
Nguyễn Thị Quỳnh Sương 13D140211035 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.090 16:58:660
Nguyễn Bình An 000210315315 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.090 30:25:949
Lê Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.085 12:30:031
Phạm Văn Bình 14D140221212 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.085 18:08:653
Tô Bá Mạnh H52511995 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.085 30:06:704
Nguyễn Thị Thùy Trâm 14DH690304 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 3.085 31:04:225
Hồ Thảo My 1453404041221 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 3.080 21:38:922
Vũ Trung Kiên SQTG070 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 3.080 21:53:927
Trương Thị Thanh Thanh 1301370 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 3.080 29:10:680
Nguyễn nam hoàng lê 13dckfjtg98re7t94 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.075 16:58:705
Kim Đình Hải 11141162 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3.070 24:49:312
Phạm Minh Châu 00.01.12.1.010 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 3.070 28:57:003
Nguyễn Tuấn Dũng H50581997 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.070 30:33:723
Nguyễn Thành An 1653105223 Sơn La Trường Cao đẳngSP Sơn La 3.070 31:47:921
Trần Quang Đạo H57111995 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 3.060 30:05:477
Trần Mai 13d2233443 Ninh Thuận Trường Cao đẳngSP Ninh Thuận 3.055 17:12:270
phạm như ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.055 20:56:940
Nguyễn Phượng Bến Tre Trường Cao đẳng Bến Tre 3.050 22:06:566
Nguyễn Thị Ly Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.040 23:21:496
Diệp Thị Hứa 1453404041141 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 3.040 23:26:254
Nguyễn Thị Hoàng Thanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.030 09:38:253
Nguyễn Thị Hương 14d140211016 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.030 22:04:166
Lê Văn Tùng 14031273 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 3.030 24:03:737
trần thị hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.030 25:09:716
Đinh Ngọc Thuyết 1653130010 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 3.030 29:55:042
nguyễn ngọc hiếu 000210221002 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 3.025 25:21:676
HỒ MINH TOÀN 16d510201045 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3.010 09:38:978
Nguyễn Thị Xuân Tươi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.005 08:23:278
Trần Mai Chiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 3.000 08:23:884
Phạm Thị Mai Hương DTS145D140205055 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.995 24:06:641
Hoàng Ngọc Hà 0210220136 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.995 25:14:285
Trần Văn Quỳnh k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.990 09:06:748
Nguyễn Hoàng Gia Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.990 09:33:550
Võ Vũ Thanh Vy c16a01a9013 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.985 07:28:370
Nguyễn Thị Tuyết 14c340301014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.985 17:34:242
Tạ Thị Linh DTS135D140217261 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.985 22:30:293
Hà Tiến Gia Kỳ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.980 07:49:563
Phạm Ngọc Trọng c16p01a9409 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.980 07:50:624
Nguyễn Hồng Sơn 15D140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.980 07:51:063
Lê thị Kiều Loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.975 25:09:783
Bùi Thị Thu Hà 14d140217007 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.970 07:39:375
Trần Thị Khánh Ly 1314245 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.970 11:21:944
nguyễn nam Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.970 19:49:533
Nguyễn Thị Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.965 07:15:741
Võ Thị Chi 14d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.965 08:27:931
Huỳnh Tuấn Khanh D16Q02A4485 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.960 07:12:939
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.960 07:55:999
Lưu Huyền Đức 1323801010226 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 2.960 16:51:490
Phạm Hữu Đức 1301101 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.960 28:33:396
Nguyễn Quốc Nhân c16p01a9006 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.955 07:32:570
Nguyễn Tuấn Quyết k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.955 10:37:773
Hoành Thị Quỳnh 11143738 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.955 25:43:531
Chu Bá Thông 135310101215 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.955 32:42:891
Vũ Văn Quân D15D01A2521 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.950 07:22:306
Nguyễn Thị Như Diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.950 08:21:426
Hoàng Văn Đức k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.950 10:02:890
Lưu Thanh Sang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.945 07:55:301
Phạm Thị Tuyết Nhung 13d220201026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.945 08:43:341
Nguyễn Thị Vang 13d220201042 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.945 09:14:667
Nguyễn Khánh Giang 15D140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.945 09:23:767
Lê Hoàng Phúc k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.945 11:00:989
nguyễn Thị Hồng Mến 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.945 11:59:545
Phan Văn Phụng 16D510201027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.945 12:21:995
Nguyễn Ngọc Hải 1301119 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.945 25:34:055
Ngô Xuân Phi 1301318 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.945 29:23:604
Nguyễn Thị Thúy Ngọc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.940 09:20:236
Tạ lê khanh 15d140217016 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.940 10:34:441
Nguyễn Thị Uyên 15d140231972 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.940 17:20:444
Phạm Thị Tường Vi 15DH490061 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 2.940 32:16:289
Phạm Thị Thảo Quyên D16K01A4209 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.935 07:08:846
Trần Ngọc Giàu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.935 09:33:389
TRẦN LỆ THU DTF155140231126 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2.935 14:50:432
Phạm Thị Thu Trang - Ngữ văn DTS135D140217349 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.935 16:24:213
Đỗ Văn Bắc 1323801010234 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 2.935 26:09:781
Nguyễn Kiều Anh Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.935 30:33:995
Nguyễn Thị Ánh Hồng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.930 08:00:705
Lâm Thị Hoanh 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.930 11:40:144
Nguyễn Văn Tài dc44556611 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.930 12:47:244
Nguyễn Thị Xuân Duyên 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.925 15:47:301
Nguyễn Thị Thúy Hằng 13d220201012 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.920 09:03:014
Lê Đình Hiệu 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.920 11:56:172
Đinh Thị Thùy Dung Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.920 26:15:022
Trần Lê Ngọc Yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.915 08:23:608
Võ Thị Duyên Hồng 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.915 11:11:556
NGUYỄN THỊ BÍCH 2122678935 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.915 19:33:649
Nguyễn Thị Ngọc Hiền 1453404041121 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.915 20:48:994
Lê Thị Na DTY1357201010401 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.915 29:41:377
Đinh Song Thương D410893 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.915 30:28:699
Huỳnh Thị Vui Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.910 09:52:141
nguyễn thị kim thùy Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.910 10:43:463
Vũ Thu Ngân DTF155140231088 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2.910 16:18:852
Phạm Thị Diễm Sương 1323801010145 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 2.910 16:26:250
Nguyễn Văn Tiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.905 09:05:322
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13d220201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.905 09:50:755
Nguyễn phước duy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.905 12:29:590
Nguyễn Thị Thúy Nga 15d140231056 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.905 14:20:917
Nguyễn Thu Hằng 0310210324 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.905 19:43:284
Nguyễn Sỹ Tân C16P01A9012 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.900 07:59:792
Nguyễn Nam Bảo An 13d202337443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.900 11:20:058
Mạch Thọ Minh Anh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.900 12:04:353
Phan Thị Thúy Hằng 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.900 12:09:613
Võ Thị Thanh Thảo 13d22336544 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.900 15:40:933
chu đức công 0310220264 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.900 29:03:965
Hồ Thị Lan Hương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.895 08:08:630
Nguyễn Thị Kim Thôi 13d220201033 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.895 10:55:201
nguyễn sơn tùng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.895 12:48:443
Võ Tấn Đạt 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.895 14:25:948
Phan Nhu Y Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.895 14:30:602
Lê quang Thức 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.890 11:42:814
Cao Thanh Hải 13d220201011 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.890 12:17:579
Đặng Thị Mỹ Lịch 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.890 12:35:892
Vũ Thị Ngọc Huyền C16A01A6011 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.890 13:45:404
phan ý như Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.890 13:54:657
Phạm Ngọc Tuấn Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.890 21:13:810
Vương Văn Lộc h460 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.885 09:45:190
Nguyễn Phúc Vũ C16P01A9007 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.880 09:57:383
Dương Huỳnh Đức Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.880 13:32:695
Phùng Văn Khanh SQTG039 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.880 22:30:355
Phạm MInh Đức 0210220076 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.880 25:30:366
phan thị minh cảnh 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.875 11:33:162
Nguyễn Văn Tài dc1708 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.875 15:03:627
Vũ Mai Hương 1301207 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.875 17:03:698
Ngô Thị Trang 0210211342 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.870 25:12:151
Nguyễn Linh Ngọc Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.865 21:32:488
Trần Thị Kim Loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.860 07:45:830
Nguyễn Hoàng Gia C16A01A6012 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.860 13:39:621
Trần Thị Thùy Dương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.855 08:02:393
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 1453404041391 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.855 22:55:976
Lê Mỹ Duyên 1453404041071 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.855 24:12:676
đào thị thắm 0310 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.855 27:37:314
Thiều Thị Như Quỳnh 410310680 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.855 27:57:438
Lâm Ngọc Huyền 13D220201009 Bạc Liêu Trường Đại học Bạc Liêu 2.855 28:15:441
Huỳnh Đoàn Sang 16c140211019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.855 29:44:918
Lò Thị Hồng Duyên DTY1457201010009 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.855 31:03:053
nguyễn thị trâm anh 14d140217102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.850 10:26:581
nguyễn thị thúy triều 13d140217095 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.850 11:47:127
Nguyễn Văn Tài dc73733 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.850 12:58:501
Dương Thị Út Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.850 20:33:269
Hoàng Thu Uyên 165D1402090062 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.845 13:38:402
Dương Ngọc Linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.845 25:54:676
Nguyễn Thị Hải Phụng 15DH690168 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học 2.845 32:39:888
Nguyễn Quang Linh H523041998 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 2.845 32:59:319
Hoàng Thị Chi DTY13572010057 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.840 29:21:955
Ngô Thị Hà DTE1453101010297 Thái Nguyên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2.835 18:26:405
chu thị hiện 000210220998 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.835 27:47:564
Nguyễn Ngọc Đức DTS135D140217265 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.830 16:51:356
Nguyễn Thị Quỳnh Châu 14d140231032 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.830 19:49:266
Nghiêm Duy Cương 1301043 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.830 22:01:559
lan 212398765 Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 2.825 13:25:022
Vũ Thị Chuyên DTS145D140218125 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.825 13:35:862
Lưu Văn Phong DTN1553050190 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.825 18:36:271
Nguyễn Thị Lụa 000210221098 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.825 27:10:088
Lê Thị Thuỳ Linh Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.825 29:18:730
Trần thị thanh huyền 000210220179 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.825 29:50:958
lê trần hữu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.820 14:03:558
Hoàng Dung 135310101458 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.820 34:06:691
nguyễn lan 14d22020576 Bắc Kạn Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn 2.815 14:51:333
đinh thị thùy dương 0210220107 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.815 26:50:438
TRẦN THANH THỚI Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.815 29:59:832
phan mạnh hưng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.810 13:06:861
lê thị hông Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.810 14:06:446
Do Ngoc Hiếu 2013a1527 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.810 16:47:192
Phạm Hà My a1234 Hà Nội Học viện Ngân hàng 2.810 17:35:068
nguyễn thị phương thảo 0210220307 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.810 24:48:577
Trần Minh Nhật 0410310661 Hưng Yên Trường Cao đẳng Tài chính Quản trị Kinh doanh 2.810 30:05:482
Nguyễn Thị Kiều Duyên 14d140217114 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.805 11:06:520
Hồ Hải Triều H525041995 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 2.800 34:03:203
đoàn trọng hiếu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.795 15:01:458
Lê Thị Huyền Trang 14d140231026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.795 21:13:672
Nguyễn thị tình 1453404041401 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.795 24:43:267
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.790 13:10:885
Trình Thị Bích Ngọc 15C140231064 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.790 21:06:501
Tạ Thu Trang 0210220342 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.790 26:01:826
nông thị chang DTY1357201010055 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.790 28:55:920
Đinh Thị Hải Dương 14d140217004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.785 10:28:690
Hoàng Thị Mỹ Linh 0410210274 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.785 29:06:427
Trần Thị Bảo Ngọc 1453404041246 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.780 20:04:096
Phạm văn trần trung Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.775 13:19:436
Nguyễn Thị Hiền 0210220158 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.770 20:07:055
Trần Duy Lân 11142580 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.770 29:10:091
Trần Thị Bích Hồng DTY1557204010041 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.770 29:57:005
Nguyễn Hoàng Hải Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.770 33:09:408
Lê Thị Hoa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.765 10:03:479
nguyen nam Bắc Giang Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt-Hàn 2.765 12:18:572
nguyen thi nhu phuong 000210610056 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.765 22:10:583
Nguyễn Thị Trang DTE1453403010307 Thái Nguyên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2.760 18:33:101
nguyễn thị thùy dương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.760 30:08:776
Trương Ngọc Định 14d140211062 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.755 12:57:187
NÔNG THỊ THU DTF155140231127 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2.755 13:40:533
Hoàng Thị Hồng DTS155D140202036 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.755 22:47:669
Nguyễn Văn Hoài Nam D410612 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.755 29:50:255
Đỗ Thị Thanh Hương DTS145D140205012 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.750 17:32:041
Trần Thị Hương Thơm 11133723 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.750 21:31:658
nguyễn ngọc bính 310120013 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.750 23:12:117
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.745 13:40:426
Hà Phương Yến 11134666 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.745 21:32:267
Vũ Trường An d400005 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.745 32:47:792
Bùi Phương Thảo 15C140231070 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.740 21:16:328
Nguyễn Nam hoang Bắc Ninh Trường Cao đẳng VH - NT - DL Bắc Ninh 2.735 13:25:987
Ngô Thị Thương DTS145D140218037 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.735 14:04:261
Quách Đồng Hân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.735 26:23:440
Nguyễn Thùy Dung C16A01A6042 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.730 13:31:386
Nguyễn Nhật Linh Trang DTS145D140217210 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.730 14:14:269
Lâm Quang Thái 665103062 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.730 16:49:768
Hứa Quỳnh Liên 0210220193 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.730 27:44:505
lương thị thu hiền 000210220157 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.730 28:33:055
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.720 15:11:272
Nguyễn Thị Khánh Hảo 0015410824 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 2.720 29:04:449
Phạm Ngọc Gia Hân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.715 14:43:862
Nguyễn Thị Thùy Linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.715 16:04:860
Bùi Vĩnh Dương 11140886 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.715 21:51:267
Phạm Thị Thúy Hằng 410310608 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.715 26:13:457
Nguyễn Trần Thị Thanh Tuyền 1457601010283 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.715 31:31:188
lê trần bảo anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.710 19:05:240
Trần Thị Thùy Dương C16A01A6510 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.705 15:09:602
Bùi Thị Thu Uyên 1301468 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.700 21:35:854
Lê Đức Mười 1301279 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.700 30:43:505
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.695 14:35:182
Nguyễn Văn Sáng Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.695 24:20:489
Trần Thị Thanh 2114020543 Quảng Nam Trường Đại học Quảng Nam 2.695 27:39:303
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.690 16:30:325
bùi thị thu cúc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.690 33:01:094
Vũ Thị Kiều Diễm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.685 13:28:807
Lê Việt An 0410120711 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.685 32:20:596
kiều ngọc thắng d13d01a2501 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.680 10:00:807
Vũ Thị Thu Thảo 000210221283 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.680 25:53:901
Ngô Huỳnh Đức Linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.675 12:32:630
Lê Thị Na DTY1157201010140 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.675 24:13:856
Trần Thị Tuyết Nhung 1453404041276 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.675 26:36:489
Hồng Thất Công 135310101211 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.675 32:29:898
Nguyễn Ngọc Trung 94268 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.675 36:39:864
Trần Văn An h112 Ban Thanh niên Quân đội Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng 2.670 19:00:458
Trần Huy Hoàng 1301173 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.670 20:33:058
B 000110315333 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.670 23:16:991
Đào Thị Ngọc Mai DTY1457206010015 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.670 31:11:484
Trình Thị Thùy Linh DTS145D140218020 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.665 14:54:683
Phạm Mỹ Hạnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.665 26:23:523
Trần Đức Quân 00789 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.665 26:35:088
Đinh Thanh Hà 11141076 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.660 21:04:551
Trần Mai 13d22337443 Đắk Lắk Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk 2.655 18:17:166
Lương Hoàng Dũng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.650 14:05:149
Nguyễn Ngọc Linh 1301239 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.650 31:29:171
Mai Thị Thu Huyền 11131782 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.645 21:57:034
Lương Thị Hoài DTY1157201010140 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.645 23:44:134
Dương Vân Anh DTS145D140218001 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.640 14:18:692
Nguyễn Thị Thùy Chi DTY1153240002 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.640 27:04:676
NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU 15d1401217892 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.635 16:21:511
Trần Thị Minh Tuyền 1453404041451 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.630 26:37:797
đặng phát đạt Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.625 16:20:590
Nguyễn Hạ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.625 16:37:373
Nguyễn Thị Trang 0210211343 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.625 18:05:547
Hoàng Thị Bích diệp 665103012 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.625 18:45:492
Phạm Thị Duyên 15C140231053 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.625 19:49:020
Lê Văn Huy 1301168 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.625 20:00:459
Nguyễn Đình Thắng 1301388 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.625 20:01:172
Đặng Hà Nhật Linh 20132252 Hà Nội Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2.625 21:15:259
Trần Xuân Cường 1301045 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.625 22:35:983
Ngàn Đức Long DTY1457204010048 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.625 33:15:627
Nguyễn Thị Cúc 13d220201006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.620 06:33:473
Phạm Ngọc Phúc h457 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.620 10:14:373
Trương Thị Thanh Thanh 13d22343344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.620 12:18:584
Hoàng Thùy 016220014 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.620 23:39:135
Nguyễn Phương Hải Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.620 26:23:523
Nguyễn Hoàng My˜ Linh 1453404041191 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.620 26:52:715
vũ thị phương chi 000210220875 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.615 28:05:125
Phùng Thị Hồng DTY1357201010240 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.615 30:36:051
Ngô Minh Hiệp H517031997 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 2.615 37:16:361
Phạm Ngọc Huỳnh Như Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.610 07:14:669
Nguyễn Thị Dung 14d140217003 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.610 08:23:879
Trần Thị Út Thu DTS145D140217102 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.610 27:40:985
Chu Thúy Quỳnh 11133361 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.605 21:36:118
Trần Thị Thu Thảo 11133646 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.605 22:41:673
đỗ thị phương dung 0310210281 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.605 32:28:092
Hà Văn Hoàng 1652127003 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.600 23:33:093
tống thiên thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.595 17:20:873
Nguyễn Thị Nhật Lệ Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.595 21:42:351
lê thị hà giang DTY1357201010142 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.595 29:29:885
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15C140231055 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.590 18:46:145
Chu Thị Huyền Trang 11133994 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.590 23:22:084
Trương Hà My Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.585 20:30:035
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 14d140231010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.585 21:33:147
Trịnh Công Du DTS145D140218005 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.585 24:00:028
Sìn Văn Ích DTN1430A0193 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.585 25:18:849
Bùi Văn Chuẩn DTN1430A0053 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.585 33:39:361
Bùi Kim Anh 11160047 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.585 35:48:437
Nguyễn Bảo Hân C16A01A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.580 14:46:088
Nguyễn Ngọc Nam h461 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.575 09:18:144
phan thị thu uyên 000210610803 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.575 19:28:995
Trịnh Mỹ Linh 11142384 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.575 21:36:056
Nguyễn Mậu Trinh 14de1402109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.570 09:24:277
Lê Thị Hồng My 15d22020109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.570 13:29:306
Trần Mai Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.570 18:15:562
lương thanh việt Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.570 18:52:140
Quách Tĩnh 135310101241 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.570 34:29:320
Nguyễn Y Nguyên Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.565 15:47:492
NGUYỄN THỊ TIÊN 15d1401217891 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.565 17:53:000
Phạm Thanh Mai - Ngữ văn DTS135D140217089 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.565 20:58:854
Dương Văn Chung 1301039 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.565 21:22:566
Lê Thị Ái Mỹ 15d140217021 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.560 10:09:394
Đào Hồng 162035485001 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.560 20:46:738
Hoàng Văn Hưng Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.560 36:07:737
Cao Mai Trang 11134032 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.555 23:12:078
đào thị bích liễu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.555 32:22:123
Hoàng Thanh Chung dc372 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.550 08:51:656
Nguyễn Thị Trúc Ly 13d225336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.550 11:00:718
Trần Mai Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.550 16:26:237
Bạc Mỹ Hạnh 1652114011 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.550 24:11:048
Hà Phương Thảo 1652105089 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.550 24:49:557
Đoàn Trí Hưng 135310101245 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.550 34:00:014
Huỳnh Thanh Duy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.545 08:24:777
Nguyễn Thị Hòa Mỹ 13d223636443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.545 10:20:904
Huỳnh Kim Nhàn 13d22339443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.545 10:55:356
Cao Ngọc Long 13d12334423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.545 12:13:953
Trương Thị Thanh Thanh 13d2r25336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.545 13:53:809
Vương Thu Hà 155D1402040010 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.545 23:32:189
Nguyễn Nam Bảo An 13d24233443 Điện Biên Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên 2.545 23:45:411
nguyễn Phương lan 15CCT2A0913 Vĩnh Phúc Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 2.545 26:18:212
Ái Nguyễn Hoàng 0014412625 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 2.545 26:35:452
Đào Ngọc Đức 04103100601 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.545 28:17:057
Cao Hồng Hạnh 0310210719 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.545 31:04:660
Dương Thị Kim Nhi 14d140231059 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.540 20:35:553
Huỳnh Thị Kim Phương 16C140202081 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.540 22:22:066
nguyễn thị loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.540 23:17:772
Trần Thị Hường DTY1257203010021 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.540 25:21:053
Phạm Ngọc Việt 0410310708 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.540 27:58:571
Hồ Hữu Nam 15LDQ0414119 Ban Thanh niên Quân đội Trường Đại học Trần Đại Nghĩa 2.540 37:59:671
Nguyễn Anh Đức h461 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.535 09:00:204
Trần Thị Cân 16D140217144 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.535 11:38:355
phan thị my 14d140231051 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.535 21:13:212
Lò Thị Minh 1652105078 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.535 23:28:398
HỨA HÀ LINH d420388 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.535 27:00:231
Quàng Văn Hoan Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.535 28:03:488
Nguyễn Tấn Tường 14d140217032 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.530 08:45:271
Trần Văn Đông DTN1430A0114 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.530 23:45:441
Lưu Thị Hòa DTY1457201010009 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.530 24:13:669
nguyễn thị huyền trang 000210221348 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.530 26:34:960
Phạm Thị Như Nguyệt 13d226337443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.525 13:37:135
Huỳnh Thị Ngọc Huyền 1453404041156 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.525 23:18:133
Hảng Seo Dung DTN1430A0091 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.525 33:01:938
Hoàng Dược Sư 135310101214 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.525 33:20:188
Châu Bảo Phúc 13d2253386443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.520 11:17:921
Vàng Thị Hạnh 1651130008 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.520 24:17:266
Trần Thị Tú Anh 15d22020101 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.520 24:33:047
Mạc Quốc Huy dc371 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.515 09:32:065
Trần Thị Mỹ Anh 15C140231047 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.515 13:42:933
Trần Thị Ngọc Huyền 11131474 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.515 22:46:114
Hà Minh Hương 11131845 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.515 23:19:418
thào thị vang DTN1430A0468 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.510 21:52:825
Mai Nguyễn Minh Hoàng 311011151116 Đà Nẵng Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2.510 27:57:534
Hoàng Công Hiệp Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.510 33:39:528
pham thi liễu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.505 12:50:760
Phạm Thị Thúy Hạnh 15d140217007 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.505 15:08:953
trương thị mỹ linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.505 17:25:749
Phạm Văn Nam Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.500 14:17:455
Lê Duy Phú 14031357 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 2.500 20:51:161
Vi Quốc Hiếu DTY1153240007 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.500 24:32:925
Đàm Thị Hường DTY1457206010011 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.500 26:00:338
Trần Đức Quân 5436 Hà Nội Trường Đại học Thương mại 2.500 27:54:667
Phan Đức Huân C16A01A6906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.495 12:09:117
Võ Đăng Khoa 31141020806 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2.495 21:51:094
Phạm T B Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.495 24:00:147
lê thị phương hồng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.495 25:27:576
Trần Minh Triết 15d140321073 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.490 11:56:204
Lê Thủy Tiên 11133915 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.490 24:40:467
Nguyễn Thị Diệu Linh 0410310654 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.490 25:17:941
nguyễn văn cường Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.490 26:33:312
Lê Thị Kim Chinh DTY1357204010008 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.490 29:10:477
Nguyễn văn tài D400786 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.490 32:52:119
huỳnh chí thanh 14d140217074 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.485 09:46:357
phạm thị ngọc hương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.485 14:09:633
Phạm Thị Ngọc - Ngữ văn DTS135D140217293 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.485 24:06:465
Hồ Thị Lan Hương C16A01A6038 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.480 12:58:207
Nguyễn Thị Hằng Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.480 20:40:035
Võ Hưng Yên 1521020159 Tp.Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng GTVT Tp. Hồ Chí Minh 2.480 24:22:884
Chu Phùng Ngọc Việt 1301473 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.480 28:10:124
Phạm Thị Vy 15C140231087 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.475 17:54:317
Trần Mai Anh 0009896 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.475 21:11:042
Trần Mai 13d22337443 Đắk Lắk Trường Đại học Tây Nguyên 2.475 22:40:566
Hoàng Sơn Tùng 000110210262 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.475 23:37:695
nguyễn văn tú 168592184 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 2.475 35:16:481
dương khiết nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.470 14:01:932
Ngô Thị Lệ Huyên 15d140217013 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.470 15:09:844
nguyễn văn khoa phước 15 04 04 29 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 2.470 19:52:669
Hoàng Thị Huyền Trang DTY1153240016 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.470 24:03:465
nguyễn lệ hoài Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.470 26:31:415
Chu Văn Vinh h459 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.465 10:01:551
Ngô thị thành 15D140217031 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.465 13:23:812
Đinh Thị Nhàn 1652105169 Sơn La Trường Cao đẳngSP Sơn La 2.465 23:39:353
lê thị ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.460 14:08:507
Nguyễn Thị Hồng Ân 14d140231001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.460 17:53:524
Lò Văn Sinh 1561125010 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.460 25:52:385
Bùi Thị Hồng Loan 000216610046 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.460 27:55:933
Nguyễn Đức Mạnh h456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.455 14:22:271
Hoàng Đình Quân 95065 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.455 21:11:387
Phan Văn Hoàn 2013a1528 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.455 21:53:350
Nguyễn Minh Hiếu DTY1557201010190 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.455 28:47:449
Bùi Thị Tiên DTY1457206010027 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.455 32:44:586
Hồng Mỹ Linh 11132215 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.450 21:32:433
đặng thanh khánh như Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.450 25:08:933
hoang thị hiền DTY1257201010280 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.450 26:00:565
Đinh Thùy Dương 1132 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.450 30:01:035
lê thị thanh thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.450 33:11:305
Lưu Kỳ Anh 665103003 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.445 17:01:799
Nguyễn Huyền Trang DTY1153240017 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.445 22:46:898
Võ Thị Tâm Thơ 14c140201076 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.445 24:32:148
Năng Văn Chung ttg2017 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.445 28:25:014
Lê Thị Mỹ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.440 06:44:534
Phạm Hải Yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.440 08:35:706
Nguyễn Hạ 13d22336443 Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Cao đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2.440 14:11:417
Đinh Thị Trang DTS135D140217125 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.440 17:30:108
Nguyễn Anh Tuấn DTS145D140218163 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.440 17:38:573
Cao Minh Thăng 665103063 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.440 18:00:961
Đỗ Thị Kim Lệ DTY1657201020149 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.440 28:31:611
Nông Văn Cường DTN1430A0072 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.440 33:46:998
Phan Thị Thanh Duyên 31141022452 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2.435 19:57:159
Trương Thị Kim Chi 15c140231048 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.435 20:48:659
Vũ Thị Xuân DTY1557201010613 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.435 23:16:193
Bùi Thị Bích Ngọc DTN1430A0276 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.435 27:07:767
Nguyễn Hữu Đoàn Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.430 08:03:244
Võ Thị Bích Ngọc 15C140231065 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.430 17:36:402
Hoàng Việt Giang Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.430 27:48:212
Đặng Quang Đô 1301089 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.430 33:13:047
Nguyễn Văn Hùng 15LDQ0414114 Ban Thanh niên Quân đội Trường Đại học Trần Đại Nghĩa 2.430 38:49:030
Nguyễn Thị Thu Thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.425 06:35:933
Nguyễn Minh Hiền d15c01a1215 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.425 12:56:794
lại văn ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.425 13:39:329
Nguyễn Thị Thanh Hiền DTY1557204010034 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.425 37:01:652
Trần Thị Hồng Nhung Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.420 06:39:948
Trần Thị Hồng Hạnh C16A01A6016 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.420 13:11:991
Nguyễn Hồng Trang 11133982 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.420 23:12:509
Trương Thị Thanh Loan Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.420 24:50:303
bố nhựt an Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.420 25:13:472
Lâm Ngọc Huyền 13D220201009 Bạc Liêu Trường Đại học Bạc Liêu 2.420 29:14:619
Nguyễn Thị Vân Linh DTY1457201010183 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.420 30:24:059
Bùi Văn Duy 1301060 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.420 33:04:260
Nguyễn Hồ Trọng Nhân d15c01a1212 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.415 12:09:541
Võ Đăng Khoa 31141020806 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2.415 17:12:593
Trần Mai Anh Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.415 29:26:143
Dương Thị Thu Hằng _ toán DTS145D140209010 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.415 37:58:658
Nguyễn Hoàng Trúc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.410 07:21:988
Nguyễn Minh Hiếu d15c01a2121 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.410 12:18:683
Trần Thị Hồng 665103027 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.410 14:21:178
lê văn hưng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.410 14:33:832
Trần Quốc Bỏa 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.410 16:35:654
NGUYỄN THỊ YẾN 15d140217456 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.410 17:04:951
Su li vong DTS145D140209155 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.410 23:12:891
lâm hải đăng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.410 25:43:693
Võ Thị Kiều Huy 15D140217012 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.405 07:31:263
Phạm Thị Phương 665102023 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.405 19:45:187
vũ thị ngọc ánh 0410210050 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.405 20:33:474
Lan hoa DTF155140234325 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2.405 21:04:145
Trần Huyền Thùy Vân 549856 Bắc Ninh Trường Cao đẳng VH - NT - DL Bắc Ninh 2.405 22:39:302
ri ri 123645345 Thái Bình Trường Đại học Y Thái Bình 2.405 25:24:955
Nguyễn Thị Hường DTY1457201010009 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.405 29:16:852
Triệu Đoàn Thùy Linh Dty1457201010178 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.405 32:39:814
Hoàng Thị Trang DTS135D140217203 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.400 15:08:431
Thảo Phương Dương DTS145D140209158 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.400 19:53:151
Nguyễn Đức Mạnh h456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.400 19:53:684
Nguyễn Văn Huy DTY1457201010101 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.400 27:37:754
Nguyễn Thị Mai Anh D420033 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.400 29:44:397
Mào Thị Chung DTN1430A0055 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.400 34:38:549
Trần Thị Mỹ Hân 14d140217009 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.395 07:04:535
Nguyễn Cảnh Sơn Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.395 07:05:283
nguyễn trọng dũng d13d01a2005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.395 07:07:809
Nguyễn Sơn Vỉnh 1414419 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.395 09:31:017
Hoàng Thị Hoài Anh DTS135D140217150 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.395 17:48:330
Vũ Văn Hợi DTY1457201010009 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.395 25:59:803
Trần Trang 12345 Cao Bằng Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 2.395 27:10:204
Nguyễn Hoàng 0273 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.395 28:24:186
Nguyễn Thị Hoài Thu 14d140217098 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.390 06:15:748
nguyễn văn hiền d13d01a2017 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.390 06:57:910
Huỳnh Thanh Ngọc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.390 07:16:275
Đinh Minh Hà dc446232 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.390 07:48:295
Đào Quốc Hải d15c01a1213 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.390 11:53:868
hồ thùy hằng thu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.390 19:39:010
Huỳnh Lê Trung Phú 985321 Bạc Liêu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu 2.390 23:05:179
lê việt anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.390 24:26:199
Nguyễn Thanh Loan 0310210789 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.390 37:24:336
Huỳnh Thị Tố Ni 14d140217017 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.385 07:06:877
TRẦN THỊ NGỌC THANH Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.385 07:47:955
Lê Thành Tài d15c01a1003 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.385 08:12:024
hồ thị tuyết 13d220201040 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.385 08:26:310
Nguyễn Thị Bé Minh Chi 15d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.385 09:16:995
nguyễn thị hồng hạnh 000310120040 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.385 11:54:631
Hoàng Văn Hữu DTS135D140217068 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.385 14:04:247
Võ Thị Thanh Hòa 0914401011 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.385 16:41:484
Nguyễn Anh Tùng 0210220708 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.385 28:21:402
Nguyễn thị na 14d140217014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.380 06:01:604
Hồ Vũ Thủy Tiên 14D140217103 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.380 06:03:924
Nguyễn Thị Kim Liên 14D140217109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.380 06:14:606
Nguyễn Thị Thanh Ngân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.380 07:11:002
Hồ Thị Giang 15d140217005 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.380 07:40:556
Nguyễn Hiểu Nghi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.380 08:50:199
Nguyễn Hoàng Oanh 1614322 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.380 09:47:358
thái thị phương DTY1257204010050 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.380 22:56:917
Vũ Thị Ngọc Mai DTY1557204010079 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.380 24:03:496
Nguyễn Thị Thùy Trang 14D140127029 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.375 06:38:776
dương minh sang d13d01a2028 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.375 06:40:575
Mai Thị Như Ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.375 07:18:200
Đặng Như Thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.375 07:56:067
Nguyễn Thị Vân Anh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.375 09:57:797
Phùng Thùy Duyên 1314078 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.375 10:00:851
Trần Tấn Cường Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.375 10:21:335
Lê Văn Toàn k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.375 10:41:997
Nguyễn Thị Thu Thủy DTS135D140217002 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.375 17:39:435
nguyễn ái tường vân 130115 Tp.Hồ Chí Minh Học viện Hành chính cơ sở 2 2.375 27:54:187
Đỗ Thị Thu Hằng 0210220121 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.375 28:39:891
Bùi Tiến Dũng D400120 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.375 30:21:844
Phan Văn bình DTN1430A0026 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.375 34:35:198
Huỳnh Thị Thúy Kiều 14d140217013 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.370 06:57:807
trần ngọc úc 14d140217106 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.370 07:19:645
Vương Tấn Tài d15c01a1004 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.370 07:54:936
Nguyễn Thị Thu Thủy 13D220201035 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.370 08:01:356
Nguyễn Tuyết Ngọc 13d223354423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.370 09:14:294
Nguyễn Thị Thúy Duy Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.370 09:33:427
Hoàng Đình Minh d15c01a1214 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.370 11:45:688
Phan Đức Thắng d15c01a1211 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.370 12:35:742
Nguyễn Thu Hằng 11131244 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.370 24:12:526
Trần Thị Diễm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.370 25:39:323
CAO TIẾN DŨNG Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.370 26:16:711
cao nguyên giáp 0310210701 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.370 27:09:885
Lê Thị Thảo 14d140217024 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.365 06:13:304
Lê Thị Vân 13D220201043 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.365 06:17:921
huỳnh tuấn an d13d01a0003 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 07:00:293
lê văn anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 07:17:506
Võ Thị Thùy Dung 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.365 08:32:183
trần anh quá d13d01a2030 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 08:59:148
bùi văn hổ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 24:26:709
lê văn hùng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 24:40:406
nguyễn cẩm linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 24:53:707
trần thị huyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.365 25:22:521
Vũ Huy Hoàng Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.365 32:11:689
Chu Thị Thơm DTY1357201010559 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.365 33:23:496
Hoàng Hải Long D410542 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.365 37:03:086
Lê Thành Trung dc66437 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.360 06:37:985
Nguyễn Thị Mỹ Tiên Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.360 06:42:272
Nguyễn Thị Kim Chi 13d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.360 07:04:527
Nguyễn Quang Anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.360 07:50:220
Phan Quỳnh Nga 13D220201023 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.360 08:08:197
Trần Minh Tú d15c01a1001 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.360 08:14:641
Lương Thị Hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.360 09:15:248
Nguyễn Thị Mỹ Lộc 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.360 09:26:577
Nguyễn Minh Toàn dc17 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.360 09:40:121
Phạm Thảo Nguyên 1314280 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.360 10:09:927
Nguyễn Thị Huệ 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.360 10:27:454
Nguyễn Thị Thúy Mỹ 15d140231054 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.360 20:46:433
Phan Thành Luân DTY1457206010013 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.360 25:28:060
trần thị tháin 0210610059 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.360 26:05:944
PHÙNG THỊ SƠN DTY1257204010055 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.360 29:43:363
Nguyễn thị kim oanh 14d140217018 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.355 06:26:206
huỳnh thị lệ thủy 14d140217027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.355 06:29:410
phạm văn trường Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.355 07:37:204
phùng văn thái Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.355 08:33:391
lưu quang đạo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.355 08:37:016
Trần Hoài Linh dc7378 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.355 12:21:192
TRẦN THÚY XUÂN 15d140217145 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.355 19:20:434
Trần Phương Nam H510061997 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 2.355 27:16:681
huỳnh thị thanh huyền 16c140201089 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.355 27:57:434
Lý Hải Yến 0210221402 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.355 28:55:791
Nguyễn Thùy Linh _ Toán DTS145D140209257 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.355 31:58:656
nguyễn thị thu hương 0310210142 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.355 33:25:320
Bùi Khánh Huyền Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.355 38:02:833
phan hoàng trang 14d140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.350 07:30:182
Trần Minh Thành d15c01a1005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.350 07:42:469
Nguyễn Thanh Tú Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.350 08:36:427
phạm như lan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.350 08:57:799
trần công quan 15C140209029 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.350 13:40:841
Ngô Tr An 68686868 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.350 15:11:310
phạm tấn nhật duy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.350 16:09:408
Đỗ Hữu Chung DTS135D140217008 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.350 17:19:327
TRẦN THỊ NGA 14d140231016 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.350 23:34:821
Đào Mỹ Linh 11132212 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.350 24:50:691
nguyễn thị lan 0210210190 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.350 29:06:576
phan như quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.345 08:15:499
Nguyễn Thiện Trung 1314474 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.345 12:40:007
Phùng Văn Khanh t1996 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.345 22:18:048
Vương Thị Thanh Huyền 11131744 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.345 24:30:147
Nguyễn Văn Tâm 14d140217200 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.340 06:32:024
Nguyễn Đình Tuấn Anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.340 07:56:166
Nguyễn Thị Kim Trinh 15D140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.340 10:30:531
Phạm Hà My k51 Hà Nội Học viện Ngân hàng 2.340 14:51:098
vũ thị yến Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.340 21:15:746
Nông Thị Thùy Linh DTS145D140205069 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.340 21:37:442
nguyễn mạnh hùng DTY1557204010047 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.340 29:49:202
Lê Thanh Hải d15c01a1010 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.335 08:03:320
Lương Thành Luân d15c01a1217 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.335 12:47:971
nguyễn thị phương 665103056 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.335 13:58:561
Nguyễn Thị Quyên 665103059 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.335 19:12:976
Phùng Văn Khanh tk39 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.335 20:39:604
Phạm Thị Trang Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.335 26:21:144
Hoàng Văn Hải k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.330 07:49:913
NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 15d140217003 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.330 09:07:970
lê khánh phương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.330 09:12:050
Đặng Viết Tâm DC4465564 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.330 09:56:667
lê thị hoàng yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.330 11:14:404
Nguyễn Thị Ngọc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.330 16:14:013
vương thị nhật hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.330 16:39:871
bùi hồng hoa 210610033 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.330 21:31:862
nguyễn ngọc thanh ngân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.330 24:41:305
nguyễn thị kim cúc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.330 27:02:212
Vũ Ngọc Đức D400235 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.330 31:13:111
vi văn tuyến D410963 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.330 35:24:091
Nhữ Thị Thúy DTY1457206010025 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.330 35:28:823
Đinh Quang Thiện 1453401010923 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.330 36:16:827
Nguyễn Thị Tuyết Hương c16p01a8047 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.325 06:17:066
Tôn Long Anh 13a220201002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.325 08:18:258
Nguyễn Thanh Ngân 164D4030835 Hà Nội Trường Đại học Công đoàn 2.325 08:42:393
Hoàng Thị Thu Hiền 0310111088 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.325 16:56:955
Mai Siêu Phong 135310101444 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 2.325 24:38:126
doãn trọng hùng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.325 25:41:225
Hứa Minh Đức DTY1457201010101 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.325 26:19:895
Trịnh Trọng Thắng Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.325 28:47:900
Lương Đình Đề DTN1430A0108 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.325 31:04:122
Trần Thị Thúy Hằng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.320 07:11:504
nguyễn duy hưng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.320 07:39:122
Nguyễn thị thùy dương d16q01a6785 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.320 08:34:474
Trần Thanh Nhẫn d15c01a1002 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.320 08:35:645
Nguyễn Thu Huyền 774908372 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 2.320 10:03:681
Nguyễn Quốc Cường 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.320 10:47:210
Bùi Thu Quỳnh DTS135D140217096 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.320 17:12:923
Lại Vy Thắng Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.320 19:44:084
Năng Văn Chung ttg600 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.320 24:12:737
Nguyễn Thị Thanh Tuyền 0939 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.320 31:18:681
Dương Trung Kiên Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.320 36:22:246
lê thị hồng gấm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.315 09:04:558
Phạm Tiến Dũng 165D1402090011 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.315 11:01:482
Lê Trần Phương Trinh 1453404041421 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 2.315 23:04:542
Phạm Thị Ngọc Trang DTS135D140217264 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.315 23:36:503
hà thị nụ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.315 24:21:484
Lê Thị Quỳnh Phương 1301326 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.315 29:14:583
phương lan cdkt0052017 Vĩnh Phúc Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 2.315 29:52:073
Hoàng Thị Hậu 000310210724 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.315 32:52:737
Hoàng Thị Thảo DTS145D140217099 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.315 33:17:846
Nguyễn Ngọc Quế k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.310 09:13:862
Nguyễn Minh Đức 654565465 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.310 10:56:954
Nguyễn Hà 15C8900 Ninh Thuận Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 2.310 21:18:486
Trần Hồng Phong 09876 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.310 23:26:285
Lục Kiều Trinh Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.310 30:14:768
Nguyễn Thị Phương Thảo 0310210550 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.310 33:31:637
Phạm Hữu Trường a12b4c4d2 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sỹ quan Lục quân 1 2.310 34:42:365
Trần Đức Thạch 13D510201068 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.305 08:16:998
Ngần Thị Hà 1651125005 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 2.305 24:43:464
Man Thanh Long 1301253 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.305 25:18:983
Phan Thị Thùy Linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.300 10:33:903
Phạm Văn Quang DTN1453050124 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.300 14:49:948
nguyễn thúy quỳnh 0210220221227 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.300 30:48:872
Nguyễn thị luyến DTY1457206010014 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.300 31:59:797
phạm mỹ huyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.300 32:17:624
Vũ Thu Hằng 1401198 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.300 36:26:290
Nguyễn Thị Thu Thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.295 10:50:901
Đào Thị Hà 135D1402040007 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.295 11:03:671
Đặng Đại Thạch 15010004 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 2.295 11:48:573
Bùi Phú Đa 0014412360 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 2.295 14:51:497
Nguyễn Hương Thảo 410310690 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.295 27:54:136
Chu Thị Minh Hòa 0310210352 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.295 33:06:490
Hồ Thị Thu Quỳnh k2216 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.295 40:20:375
Đỗ Thu Nguyệt DTS145D140205018 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.290 11:15:132
Nguyễn Minh Đức 1301098 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.290 15:33:614
Phan Thị Bích Hồng Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.290 15:41:679
Bùi Nguyễn Lan Trinh 98521478 Đà Nẵng Trường Cao đẳngDL Đông Du 2.290 23:45:971
Cù Xuân Phương DTY1257204010128 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.290 24:33:962
Nguyễn Thị Nán chinh tri DTS145D140205074 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.290 26:33:027
Nguyễn Hồng Quyên 410310675 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.290 27:51:753
Huỳnh Xuân Phúc Phú Yên Trường Đại học Xây dựng miền Trung 2.290 34:44:879
NGuyễn Đức Anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.285 06:20:143
Lý Sỉ Quãng 16D480201025 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.285 12:36:876
N N A 98056 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.285 13:36:545
Cao Minh Hiếu 1301144 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.285 14:38:872
Hứa Minh Đức DTY1457201010063 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.285 19:15:065
Nguyễn Văn Nam Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.285 32:12:296
Nguyễn thị huyền trang 0410210502 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.285 33:00:453
Khoàng Hừ De DTN1430A0078 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.285 33:05:192
Trần Đức Nam Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.285 33:57:236
Trương Kim Hiếu Thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.280 06:52:522
Nguyễn Việt Cường 665103010 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.280 10:40:980
Nguyễn Thị Hà Trang 665103075 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.280 11:21:528
Phong Thị Nhung DTS165D140218038 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.280 25:34:507
Phu Cà Giá DTN1453T0010 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.280 30:25:558
Nguyễn Thị Vân Anh Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.280 34:46:888
Triệu Thu Phượng DTY1457206010019 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.280 34:50:057
Ngô Thị Dịu 1301051 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.275 15:56:646
Trần Lê Như Kha 9852103 Đà Nẵng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng 2.275 23:21:094
Trần Văn Khải 115161161 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.275 26:00:350
Bùi Thị Kiều Trang Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.275 27:23:263
Lê Tuấn Tú DTY1557204010132 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.275 33:38:536
nguyễn duy nam Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.270 10:29:763
Huỳnh Thị Thu Diệu 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.270 12:07:262
Lê PhƯơng Thảo 210220303 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.270 20:46:359
Thái Thị Kim Chi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.270 24:39:661
Lê Thị Ngọc Trâm 16d235602009 Bạc Liêu Trường Đại học Bạc Liêu 2.270 29:18:623
Ninh Quang Hưng DTY1153210227 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.270 34:29:360
lê hải đăng Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.270 37:46:267
lý quốc đạt Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.265 07:39:860
Nguyễn Văn Lộc 14c510301024 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.265 09:52:884
Kham lien DTS145D140209131 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.265 22:47:082
Lò Thị Thủy Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.265 27:43:397
Dương Hải Anh Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.265 35:05:995
nguyễn văn triệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.260 13:34:317
Tạ Long Khánh a754q Điện Biên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 2.260 16:34:148
Phạm Đình Dương Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.260 17:04:550
Sình Mí Say DTS145D140218031 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.260 18:22:067
Nguyễn Tiến Thành Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.260 21:33:867
nguyễn thị phượng 0410310671 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.260 27:22:542
Nguyễn Ngọc Hải 1301109 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.260 30:32:762
vũ thị yến 1301492 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.260 34:08:659
trương ngọc tây 5802010319 Phú Yên Trường Đại học Xây dựng miền Trung 2.260 34:19:442
Lê Xuân Kiên Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.260 35:15:446
Vũ Nam_Toán DTS145D140209206 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.260 38:58:442
MAI THÙY DƯƠNG 14D140217057 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.255 07:12:077
Trần Thị Thu Hiền 16C140217050 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.255 10:39:772
lương minh khuê DTS145D140218017 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.255 11:03:453
Nguyễn Đức Kỷ k145520201198 Thái Nguyên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 2.255 13:47:187
Huỳnh Thị Cẩm Nhung Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.255 21:32:004
Pham Thi Thu Hong Bach 31141022526 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2.255 25:23:291
nguyễn văn giang Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.255 36:39:263
Trịnh Quốc Lệ 0494 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.255 36:48:986
Lê Thị Phương Trâm 15c140231077 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.250 25:26:578
Nguyễn Anh Vũ 3454050448 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 2.250 27:44:812
Nguyễn Ngọc Huyền 0310410628 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.250 28:23:068
Nguyễn thị thanh thủy DTY1457206010026 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.250 33:12:653
NÔNG TIÊN TOẢN vb21 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 2.250 34:02:653
Bùi Thị Tuyết Sương 14D140217022 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.245 05:41:437
Vũ Thị Lan 135D1402040021 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.245 08:54:205
nguyễn thu hằng 13d140217061 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.245 11:22:665
hồ thị kiều mi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.245 11:49:850
Vũ Thị Ngọc Hà Nội Học viện Ngân hàng 2.245 20:57:788
Trương Văn Chín 15LDQ0414101 Ban Thanh niên Quân đội Trường Đại học Trần Đại Nghĩa 2.245 28:29:543
Nguyễn Thị Minh Hiển 15D140231047 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.245 28:51:212
Hồ Khải Linh Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.245 30:30:253
Nguyễn Thị Ngọc D420469 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.245 35:28:718
Trần Hoài Linh ghfghfghfg Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.240 09:57:111
Phan Vĩnh Phúc ttg1000 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.240 14:29:239
Nguyễn Cao Anh 1301013 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.240 15:54:153
Lương Thị Hoài DTY1357201010789 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.240 18:30:138
Nguyễn Ngọc Thiên Phương 0946 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 2.240 25:41:803
Nguyễn Thị Ngọc Ý Phú Yên Trường Đại học Xây dựng miền Trung 2.240 32:49:973
nguyễn trọng kỳ Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.240 37:08:128
Chu Thị Vân Anh 165D1402090002 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.235 12:44:541
Phạm Ánh Dương Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.235 20:40:638
La Thụy Thục Hiền 1354 Đắk Lắk Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk 2.235 22:22:148
Nguyen Thanh Huy D4104071 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.235 26:58:192
nguyễn hà trà my Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.230 12:35:621
Quách Thái Minh 1301278 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.230 14:56:672
Phạm Thị Lê 0210221062 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.230 15:15:585
Nguyễn Thị Linh D15Q02A6023 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.230 15:33:217
Hoàng Phương Thảo 11133543 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.230 22:50:262
Nguyễn Thị Tuyết Anh DTS145D140209115 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.230 25:19:542
Bùi Xuân Tùng DTY1557201010581 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.230 31:27:902
Vũ Thị Quyên 15530100709 Hà Nội Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam 2.225 08:41:386
trương thị thùy trang 14d140217078 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.225 10:17:516
Liêu Sử Lâm Đồng d15c01a1210 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.225 11:22:241
Vũ Thị Thủy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.225 11:26:089
Nguyễn Thành Đức ttg2016 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.225 14:28:726
Phạm Nam Bình t600111 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.225 14:31:289
lê văn tiệp 11144329 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.225 16:45:035
lê anh vũ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.225 23:52:197
lưu thị lan hương DTS145D140209129 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.225 24:22:624
Nguyễn Văn Nhật Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.225 33:09:342
hồ tuấn anh 12dq5802010241 Phú Yên Trường Đại học Xây dựng miền Trung 2.225 35:35:036
Triệu Lan Chi Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.225 38:48:786
Nguyễn Thị Thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.220 11:37:248
Phan Trương Hữu Tín 31141020845 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2.220 14:26:285
Tạ Long Khánh 124454 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.220 14:43:532
Nguyễn Văn A A456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 2.220 14:55:406
Nguyễn Thị Hà 11131050 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.220 16:11:723
Nguyễn Xuân Nam 11142951 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2.220 16:20:678
võ thị hồng hải 16c140202011 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.220 18:24:617
Bùi Thị Kim Thi 15d140231064 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.220 27:37:969
mai thi vy Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 2.220 28:09:790
Nguyễn Ngọc Hải 1101119 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.220 29:51:519
Diệp Mạnh Cường DTY1557204010015 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.220 32:29:729
nguyễn thanh thiệu Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.220 35:03:255
phạm quỳnh trang 000210120601 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 2.215 16:16:915
Nguyễn Hứa Hoàng Anh hq1853245 Cà Mau Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau 2.215 23:05:736
mai gia dũng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.215 25:49:676
NGUYỄN HẢI LÂM Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.215 26:58:244
Nguyễn Đình Minh 1301275 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.215 27:35:604
Nguyễn Ngọc Hải 1301819 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.215 29:52:360
Vũ Đức Thành DTY1457205010065 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.215 34:01:712
Đoàn Tiến Nam D410600 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.215 36:59:643
Nguyễn Hoàng Vũ 15LDQ0414129 Ban Thanh niên Quân đội Trường Đại học Trần Đại Nghĩa 2.215 39:10:376
Bùi Thị Tường Vy 16c140217034 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.210 09:03:031
Lê Minh Thống Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.210 11:32:261
trần thị thu hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.210 13:56:939
Bạch Thị Hiếu 14C140218026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.210 19:03:228
đặng thị nhật vy 15010045 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 2.210 19:04:409
Nguyễn Phạm Hùng Bách 952 Ninh Bình Trường Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình 2.210 23:15:614
Hứa Thị Hòe Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.210 27:12:246
trần thị thanh hiền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.205 13:55:190
Võ Trọng Nghĩa 1314272 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.205 14:42:928
Trần Thị Cẩm Vy 31141023488 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2.205 15:14:705
Lâm Ngọc Huyền 13D220201009 Bạc Liêu Trường Đại học Bạc Liêu 2.205 23:29:296
bùi quỳnh anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.205 24:27:498
Hoàng Tuấn Duy Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.205 38:28:844
Lê Mai Hồng Anh ttg110 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2.200 14:33:901
Tạ Ngọc Yến Nhi 1314304 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 2.200 15:32:862
Hoàng Thủy Tiên 1301409 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.200 17:21:637
Lê Hải Hiệp 316011141113 Đà Nẵng Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2.200 27:26:623
Dương Hoàng Hải DTY1257201010274 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.200 34:33:552
Ngô văn Vương Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.200 36:12:328
hà mạnh tường Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 2.200 36:54:722
Quản Thị Phương 665103057 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.195 10:01:371
Bùi Thị Kim Ngân 165D1402090052 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2.195 11:54:742
Lê Thị Hiền Vi D15Q02A6157 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.195 14:58:450
Phạm Thị Ngần 665103049 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.195 19:40:253
Nông Phương Thảo DTY1557204010114 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2.195 29:40:903
Biện Văn Dương 1301066 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 2.195 31:29:878
Lù Văn Đạt DTS145D140218048 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2.195 32:02:029
Trần Ánh Phước 14d140217019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2.190 06:23:017
Huỳnh Thị Bích Hiền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.190 11:18:473
đinh thị mỹ loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2.190 13:40:062
Trần Thanh Hoàng Bắc Giang Trường Đại học Nông Lâm - Bắc Giang 2.190 13:48:126
Hoàng Thị Yến Anh 1312230008 Hà Nội Trường Đại học Ngoại thương 2.190 15:49:520
Mai Quốc Huy -4031653 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 2.190 21:55:395