Bảng xếp hạng chung cuộc

Tìm kiếm thông tin

Tổng số: 245.638 thí sinh
Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thời gian
Nguyễn Tuấn Quyết k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.790 06:04:803
Lê Hoàng Phúc k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.790 06:06:752
Nguyễn Thanh Giang k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.790 06:32:163
Phan Thị Thanh Hao 13d22226443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.790 06:39:528
Nguyễn Vũ Kiều Diễm 13d11336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.790 08:15:694
nguyễn trọng dũng d13d01a2005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.785 05:29:017
Bùi Thị Thúy Trang 13d223537443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.785 07:23:750
Nguyễn Tuyết Ngọc 13d223354423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.780 06:10:820
Lê Thị Mỹ Hạnh Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.780 06:27:725
Lê Hoàng Dũng dc1 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.780 07:21:802
Trần Hồ Như Thảo 15d22020167 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.780 08:08:900
Hoàng Văn Đức k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.775 05:50:183
Bùi Thị Kim Dung 13d2298443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.775 08:08:795
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.775 10:19:587
nguyễn thị kim thùy Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.770 04:50:765
Mai Chí Bảo 13d22217443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.770 07:06:255
Lê Thị Ngọc Trâm 13d223534423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.770 07:39:834
Tạ Long Khánh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.770 08:27:444
Trần Thị Minh Hải 13d24536443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.770 08:48:365
lữ minh nhật d13d01a0106 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.765 04:57:539
Nguyễn Thị Trúc Ly 13d225336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.765 06:05:447
Ngô Thị Hoài Thảo 15d22020119 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.765 07:18:697
Mai Tiến Phát 14030773 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 1.765 09:25:391
Nguyễn Đức Mạnh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.760 06:12:105
Lâm Thị Hoanh 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.760 07:16:748
Nguyễn Thị Thanh Hiệp 13d22333743 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.760 07:17:048
Phan Thị Thúy Hằng 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.760 07:40:984
Nguyễn Thị Huệ 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.760 07:50:700
nguyễn Thị Hồng Mến 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.760 08:09:496
Lê Văn Tùng 14031273 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 1.760 11:57:852
phan vũ luân d13d01a2505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.755 05:08:592
Nguyễn Văn Tài Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.755 06:16:553
Nguyễn Thị Thanh Ngân C16A01A6018 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.755 08:05:721
Nguyễn Ngọc Tường Viên 15d22030102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.755 08:11:998
Đào Nguyễn Kỳ Phương 13d223434423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.755 08:39:650
Phùng Văn Khanh SQTG039 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.755 08:59:750
Nguyễn Thị Thu Quyên Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.750 05:11:070
Nguyễn Tuấn Hải dc88 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.750 05:54:922
Huỳnh Kim Nhàn 13d22339443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.750 06:00:755
Nguyễn Hoàng Kim 15d22020113 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.750 06:08:972
Trần Thị Quỳnh Trang 13d22355344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.750 07:31:855
Võ Thị Thanh Thảo 13d22336544 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.750 08:12:713
Nguyễn phước duy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.750 08:42:224
huỳnh tuấn an d13d01a0003 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.745 05:18:594
Nguyễn Thị Hòa Mỹ 13d223636443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.745 05:36:812
Trương Thị Thanh Thanh 13d22343344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.745 07:43:037
Nguyễn Thị Xuân Duyên 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.745 08:49:858
Pham Thi Thu Hong Bach 31141022526 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.745 10:04:638
Phan Nhu Y Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.745 10:31:544
Châu Bảo Phúc 13d2253386443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.740 05:48:311
Lê Chi Mai 115D4601010020 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.740 07:56:105
Võ Tấn Đạt 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.740 09:01:168
Nguyễn Văn Nhất 115D4601010019 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.740 09:17:057
lê văn hiệp d13d01a2018 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.735 05:19:714
Trần Thị Kim Huyền 13d22330741 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.735 07:18:184
Lê Đình Hiệu 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.735 07:37:567
phan ý như Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.735 10:03:841
Trần nguyên báu 14030037 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 1.735 11:32:230
Nguyễn Thị Kim Quyên 13d22337444 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.730 05:05:818
Nguyễn Thị Kim Thôi 13d220201033 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.730 07:01:288
Võ Thị Duyên Hồng 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.730 07:20:209
Lê Thị Hồng Nhung 13d224334423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.730 07:32:576
Võ Thị Sáu 13d223386443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.730 07:53:891
nguyễn sơn tùng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.730 09:10:636
Nguyễn Thị Việt Hà 15d22020107 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.730 09:15:624
Năng Văn Chung ttg Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.730 09:23:923
nguyễn trần ý anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.730 10:03:719
Doãn Thị Ngọc Huyền 13d22365344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.725 06:44:160
Trần Tú Ngọc 13d22334456 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.725 07:57:274
Vũ Thị Ngọc Huyền C16A01A6011 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.725 08:22:585
Bạch Thị Thu Hiền 13d2233235 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.725 09:13:298
pham thi liễu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.725 09:38:139
Nguyễn Ngọc Lan Hương DTF155140231762 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.725 09:40:358
Nong the anh DTF155140231156 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.725 10:43:403
Phạm Thị Như Nguyệt 13d226337443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.720 06:11:347
Trần Đăng Kiệt 13d21136443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.720 07:02:390
Đặng Thị Mỹ Lịch 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.720 08:46:313
Trần Minh Triết 15d140321073 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.715 08:46:012
Lê quang Thức 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.710 07:12:470
Lê Huy SQTG0111 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.710 10:52:159
Phạm Văn Bình 14D140221212 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.710 11:03:610
Hồ Thị Lan Hương C16A01A6038 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.705 08:05:165
Nguyễn nam hoàng lê 13dckfjtg98re7t94 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.705 10:11:672
Nguyễn Mạnh Tùng 0110310373 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.705 11:55:296
Phan Đức Huân C16A01A6906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.700 07:46:635
Trần Thanh Hoàng Bắc Giang Trường Đại học Nông Lâm - Bắc Giang 1.700 08:43:482
Trần Anh Nguyệt Xuân Điệp 15d22020106 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.700 08:55:570
khánh mạnh h45 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.700 10:10:675
Lý Sỉ Quãng 16D480201025 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.700 10:34:506
Nguyễn Linh Ngọc Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.700 13:00:421
nguyễn trung kỳ d13d01a2036 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.695 04:36:141
Lê Thị Mai 115D4601010010 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.695 10:23:024
Phạm Thị Hồng Diệp 0014412615 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 1.695 13:37:639
Nguyễn Việt Hoan Bình Định Trường Đại học Quang Trung 1.695 13:51:534
Nguyễn nam hoàng lê 13DKDFJG59476 Quảng Nam Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Cơ sở miền Trung 1.690 09:55:098
Võ Đăng Khoa 31141020806 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.690 10:59:785
phan thị minh cảnh 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.685 07:40:943
Nguyễn Thị Thu Thảo C16A01A6010 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.685 08:21:950
nguyễn nam Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.685 09:13:407
Phạm Hà My a1234 Hà Nội Học viện Ngân hàng 1.685 10:52:340
Nguyễn Hoàng Gia C16A01A6012 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.680 08:27:827
Phạm Văn Nam Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.680 10:42:521
Phùng Văn Khanh SQTG039 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.680 11:00:222
phan mạnh hưng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.675 09:13:346
Nguyễn Thị Hương Lan DTE1553402010040 Thái Nguyên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 1.675 10:00:560
lê thị ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.675 10:26:141
Vũ Mạnh Hải SQTG079 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.675 11:05:416
Hà Văn Hoàng 1652127003 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 1.675 13:15:934
Lê Lan Hoàng Ái Gia Khánh 0014412625 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 1.675 13:25:323
Trần Đình Sự 115D4601010009 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.670 09:13:589
Phùng Thị Cao Nguyên 13d23336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.670 09:31:089
Bao ngoc 1265742 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 1.670 11:56:945
Hứa Minh Đức DTY1457201010063 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 1.670 13:13:816
Khuê Trương 1612001206 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 1.670 16:29:750
Trần Thị Thu Hiền 16C140217050 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.665 09:07:070
Trần Thị Bé Ngoan 0014412628 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 1.665 13:06:406
PHẠM HOÀNG MINH 15d140217567 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.660 09:11:459
Năng Văn Chung t6000 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.660 10:27:131
Lê Diễm Thúy 1612001217 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 1.660 14:34:998
Trần Thị Hồng Hạnh C16A01A6016 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.655 08:34:627
Võ Thị Tâm Thơ 14c140201076 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.655 09:04:357
Lục Thị Mong Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.650 09:27:723
Lê Tuấn Sơn 115D4601010012 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.650 09:48:686
Trần Thị Cẩm Vy 31141023488 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.650 10:38:473
Nguyễn Văn Hoài Nam D410612 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.650 11:49:971
Trần Kim Hương 13d22884423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.640 08:05:081
đinh thị la Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.640 10:43:134
Nguyễn Đức Mạnh h456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.635 09:47:619
Đặng Văn Nam DTS145D140218025 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.635 09:50:815
Trần Thiện Nhân 31141023189 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.635 10:56:058
Nguyễn Thị Hương 14d140211016 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.635 11:02:154
Đỗ Vũ Trân SQTG099 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.635 11:39:083
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0014412170 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 1.630 13:42:151
Hứa Minh Đức DTY1457201010063 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 1.630 14:22:184
lê thị hông Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.625 09:49:237
lê trần hữu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.625 10:03:089
lại văn ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.625 10:14:938
nguyen chi cong 0110210674 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.625 14:15:787
Nguyễn Văn Đức 115D4601010013 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.620 09:44:758
Nguyễn Đức Anh C16A01A6047 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.620 09:54:791
Đào Thành Nam 115D4601010004 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.620 10:39:026
Hoàng Bảo Trung 135310101348 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.620 13:18:482
lê văn hưng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.615 10:45:217
minh anh DTF142167538273 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.615 11:13:259
Lê Tấn Phát 1453404041286 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 1.610 09:45:364
Phạm Trung Hiếu 115D4601010011 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.610 10:11:930
Nguyễn Văn A A456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.610 10:41:605
Nguyễn Văn Khương SQTG089 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.610 11:44:071
HOÀNG DIỆU THU DTF134545665543 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.605 10:53:235
Lê Công Quyết Trình SQTG078 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.605 11:02:973
Hoan ngoc 1620000126 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 1.605 16:08:771
Phạm văn trần trung Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.600 09:12:823
Đặng Văn Nam DTS145D140218025 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.600 10:15:817
Nguyễn Trãi SQTG023 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.595 11:24:489
Năng Văn Chung t600 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.595 11:29:633
Nong the anh DTF12212345443 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.595 11:42:659
Đa Tiểu Học 0014412360 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 1.595 13:54:370
B 000110315333 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.595 13:58:148
Phan Huy Thụ 0014413100 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 1.595 14:28:220
Tạ Long Khánh Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.590 10:38:260
Do Ngoc Hiếu 12123454 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.590 12:04:831
Hoàng Đình Quân 95065 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.590 12:58:188
Nguyễn Văn Hoài Nam 96222 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.590 14:14:078
Nguyễn Thị Uyên 15d140231972 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.580 10:04:907
Đậu Xuân Phương hv4305 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 1.575 15:02:790
Trần Thị Thùy Dương C16A01A6510 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.570 09:19:946
Lê Lan Ly 115D4601010003 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.570 10:43:858
Phạm Hà My h456 Hà Nội Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 1.570 11:25:268
Nguyễn Thùy Dung C16A01A6042 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.565 06:01:051
Hà Huy Trung 115D4601010006 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.560 10:51:522
Cao Văn Tuấn 174567071 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 1.560 14:49:494
nguyễn văn tú 168592184 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 1.555 15:18:652
Trần Nam Thanh 115D4601010005 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.550 10:41:022
lê thị điệp Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.550 11:13:698
Nguyễn Bá Đức Anh SQTG091 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.550 11:40:097
Nguyễn Cao Kỳ Duyên 15d22020104 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.550 11:52:966
Vũ Văn Thông 142735084 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 1.550 17:02:615
Nguyễn Thị Như Diệu C16A01A6009 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.545 06:55:994
đặng phát đạt Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.545 09:53:201
Đòan Trung Bắc 115D4601010008 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.545 10:30:239
Lê Ngọc Sơn 197353218 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 1.545 13:54:679
Nguyễn Thiện Nhân C16A01A6049 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.535 06:05:945
Năng Văn Chung t600 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.535 12:43:455
Võ Minh Đức Hậu 14d14031702101 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.535 12:56:232
Hoàng Ngọc Lan 15CCT2A0157 Vĩnh Phúc Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 1.535 16:14:598
Nguyễn phi trương 1620012116 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 1.535 18:23:144
phạm như ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.530 10:31:166
Lan hoa DTF155140234325 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.530 11:42:183
Trần Mai Chiến C16A01A6040 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.525 07:26:829
lê trần bảo anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.525 09:37:352
Đặng Văn Nam DTS145D140218025 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.525 09:56:419
nguyễn Phương lan 15CCT2A0913 Vĩnh Phúc Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 1.525 15:52:868
Đặng Phương Diệp Vĩnh Phúc Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 1.525 17:38:427
Phùng Nhựt Quỳnh Trang 1453404041416 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 1.520 10:37:807
Lê thị Kiều Loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.515 11:46:658
Nguyễn Ngọc hải SQTG077 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.515 12:47:300
Huỳnh Thanh Hòa Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.515 14:23:202
Phạm T B Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.515 14:29:036
Lương Thị Phương DTS145D140217094 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.515 14:44:325
Trần Đình Khánh SQTG056 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.510 10:47:480
Diệp Thị Hứa 1453404041141 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 1.510 11:37:621
Ngoc Hiếu Do 1244124612 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.510 12:03:557
Đỗ Ngọc Hiếu 2013a1527 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.505 12:14:190
đình quân DTS145D140217350 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.505 13:50:061
Đào Đức Lâm 0310121105 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.505 16:28:403
Phùng Thị Đàm Khuyên 31151021192 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.505 19:32:241
Nguyễn Thị Ngọc Mai Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.500 11:21:674
Hà Thị Mỹ Dung 15d22020103 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.500 11:50:896
Nguyen Thi Thuy Trang 31141021745 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam 1.500 12:24:218
Nguyễn Anh Vũ 3454050448 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 1.495 15:03:470
Đồng Dương Qúy Châu 13d223344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.490 11:38:717
hà thị lan d16k01a4510 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.490 13:11:232
Trần Huỳnh Ngọc Linh 31151020585 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.490 18:10:993
huỳnh thị yến nhi d16k01a4043 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.485 10:43:828
Hoàng Đình Quân dts145d140217095 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.485 12:49:214
Phạm Minh Châu 00.01.12.1.010 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 1.485 14:00:821
Thiều Thị Như Quỳnh 410310680 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.485 14:09:407
Trần Văn An h112 Ban Thanh niên Quân đội Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng 1.475 10:31:197
Lê Thị Huyền Trang 14d140231026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.475 11:44:927
Đinh Thị Thùy Dung Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.475 12:25:509
Nguyễn Thị Diệu Huyền 31151021689 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.475 17:15:102
Nguyễn Văn Hoài Nam D410612 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.470 14:49:618
Nguyễn Thị Thanh Nhi 15125157 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông lâm Tp. HCM 1.470 15:02:489
Chu Bá Thông 135310101215 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.470 16:54:745
Lê Văn Tuấn 115D4601010007 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.465 10:28:716
Chí Kiên 15010069 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 1.465 13:44:289
Võ Thị Phi Yến B1611086 Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.465 14:38:749
Huỳnh Quốc Khánh 072092000697 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 1.465 15:02:286
Nguyễn Văn Hoài Nam 9000 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.465 15:08:133
nguyễn xuân bắc 163363913 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 1.465 16:11:524
Lê Tuấn Luân Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.460 11:02:546
nguyen van b DTF142164254211 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.460 13:46:567
kiều bình định 001097005368 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 1.460 15:03:836
Đỗ phạm tuân 161025816 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 1.460 15:27:330
Đòan Văn Luân Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.455 12:45:738
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 1453404041391 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 1.450 11:28:705
Nguyễn Bình An 000210315315 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.450 15:09:382
nguyễn thị nhung 16cck2c0089 Vĩnh Phúc Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 1.450 16:48:772
Đàm Thị Thu Thảo DTY1357201010535 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 1.450 17:21:454
Lê Thành Nam 115D4601010001 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.445 11:29:462
Hồ Khải Linh Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.445 12:43:053
Nguyễn Thùy Linh _ Toán DTS145D140209257 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.445 14:05:742
Nguyễn Thị Thu Hà 135310101298 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.440 14:55:888
Nguyễn Hoàng Châu C16A01A6005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.435 07:23:504
Bùi Thị Bông 15d22020102 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.435 12:05:535
Lê Thị Thuỳ Linh Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.435 13:14:556
Dương Khang 135310101245 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.435 14:22:431
Dương Thị Ngọc Duyên 16c340101001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.430 08:56:964
Trình Thị Bích Ngọc 15C140231064 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.430 11:10:374
vũ thị ngà d16k01a4057 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.430 12:46:303
Đinh Song Thương D410893 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.430 13:54:839
Nguyễn Thị Huyền Anh 1651125001 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 1.430 16:09:134
Hoàng Dung 135310101458 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.430 17:19:110
Nguyễn Thị NGân C16A01A6000 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.425 07:25:395
Trương Thị Thanh Thanh 13d2r25336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.425 10:10:836
Nguyễn Đức Tứ DTE1353402010160 Thái Nguyên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 1.425 10:36:155
Phạm Mỹ Hạnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.425 11:48:027
Phạm Tiến Huấn Vĩnh Phúc Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 1.425 12:47:093
Lê Duy Phú 14031357 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 1.425 14:23:643
Vàng Thị Hạnh 1651130008 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 1.425 14:40:196
Bùi Phương Thảo 15C140231070 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.420 10:19:269
Nguyễn Thị Ly Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.420 12:11:859
Phan Thị Thanh Duyên 31141022452 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.420 12:40:833
Nguyễn thị tình 1453404041401 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 1.415 12:10:508
Mao Mao DTS145D140200122 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.415 12:37:568
Phùng Văn Khanh SQTG03 Vĩnh Phúc Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 1.415 13:11:420
đoàn trọng hiếu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.410 07:40:602
Dương Ngọc Linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.410 12:09:290
Phan Ngọc Khánh Quỳnh 31141021130 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.410 13:08:551
nguyễn thi thuý DTN1534265789 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.410 18:14:063
Nguyễn Bảo Hân C16A01A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.405 09:25:072
Nguyễn Thị Ngọc Hiền 1453404041121 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 1.405 10:13:426
Bùi Văn Hoàn 1000092 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 1.405 15:05:842
Bạch Thiển 135310101122 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.405 15:07:807
lê thị hà giang DTY1357201010142 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 1.405 15:15:569
Trần Quang Bảo 18d2345 Bạc Liêu Trường Đại học Bạc Liêu 1.405 17:41:447
Phùng Văn Khanh t1996 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.400 13:12:014
Nguyễn bảo duy 1600021011 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 1.400 17:10:665
Võ Minh Thiện 16521170 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ thông tin 1.400 18:47:136
Hoàng Thị Hồng DTS155D140202036 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.395 10:49:609
Phan Văn Hoàn 2013a1528 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.395 13:32:786
Vũ Thanh Huyền 000310121101 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.395 16:54:267
trần thị hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.390 10:43:089
Nguyễn Văn Nam Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.390 16:07:155
Đào Thị Mỹ Linh Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.390 16:27:874
Trần Trung Anh S120D001 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Hậu Cần 1.390 17:03:697
đặng ngọc ánh d16k01a4230 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.385 11:29:449
Lâm Quang Hưng 31141021142 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.385 12:36:509
Trần Minh Nhật 0410310661 Hưng Yên Trường Cao đẳng Tài chính Quản trị Kinh doanh 1.385 14:46:978
Đàm Thị Cúc DTS145D140217073 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.385 15:09:017
Trần Trung Hiếu B1600089 Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.385 15:42:177
Phạm Phương Anh 0310120007 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.385 17:29:441
Quách Đồng Hân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.380 12:10:310
Nguyễn Phương Hải Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.380 13:07:172
Nguyễn Thị Lan Trúc 31161023995 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.380 13:27:563
Nguyễn Thu Hằng 11131244 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.370 14:23:757
lại xuân mạnh d13d01a2803 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.365 03:40:510
Nguyễn Trần Thị Thanh Thiên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Tp. HCM 1.365 15:18:471
Vũ Thị Quỳnh Anh Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.365 16:38:987
Thiều Thị Lan 31151021855 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.365 19:12:309
Trần Văn Nhật S120D015 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Hậu Cần 1.365 19:22:524
nguyễn thị thảo trang d16k01a4825 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.360 11:01:789
Trịnh Công Du Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.360 11:57:644
Chu thị hồng d16k02a4113 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.360 12:43:225
Hậu Hậu Hậu Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.360 14:01:099
lê thị thuỷ 1653010036 Thái Bình Trường Đại học Y Thái Bình 1.360 14:54:049
Đặng Thị Thu Hà Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.360 15:30:800
Nong van minh DTF155142313564 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.355 12:34:361
ngọc hiếu đỗ 231323213 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.355 12:44:929
Ngô Trung Anh 11130281 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.355 14:46:672
Trần Thị Tú Anh 15d22020101 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.355 15:37:198
nguyen van b DTF15522543162 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.350 07:57:071
nguyen van a DTF1552341311 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.350 13:42:475
Phạm Ngọc Việt 0410310708 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.350 14:21:161
Nguyễn Thị Mai Anh D420033 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.350 14:37:322
phạm hương giang 03010120028 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.350 17:07:150
HOÀNG THỊ HẠNH DTF155235427865 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.345 13:21:880
Huỳnh Đoàn Sang 16c140211019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.345 15:07:112
lương thị hà d16k01a4471 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.340 10:53:877
Ngô Thị Lệ Huyên 15d140217013 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.335 10:45:751
Nguyễn Trương Ngọc Phiên 31141022291 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.335 12:47:061
nguyễn thị hà 1653105049 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 1.335 15:38:828
Đào Thị Thu Thảo 15124270 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông lâm Tp. HCM 1.335 16:54:496
Hoàng Tuấn Duy Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.335 18:04:828
Đỗ Ngoc Hiếu 1234512 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.330 12:02:867
nguyễn thị hoài thương d16k01a4031 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.330 13:32:091
Mua Thị Dúa 1652130035 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 1.330 15:03:031
Hà Minh Hương 11131845 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.330 16:37:765
trần ngọc liên d16k01a4020 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.325 13:01:250
Nguyễn thành dương D16C03A1073 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.325 15:13:720
bùi thị thu cúc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.325 16:51:915
Phạm Thị Vy 15C140231087 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.320 09:55:854
Nguyễn Văn Hiền Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.320 11:28:041
Phùng Văn Khanh tk39 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.320 12:29:067
Đặng Phùng Thanh Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.320 12:31:740
Võ Đăng Khoa 31141020806 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.320 12:35:148
Nguyễn Thùy Trang 15D140231068 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.320 14:20:721
nguyễn ngọc hiếu 000210221002 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.315 13:13:666
Nguyễn Hà 15C8900 Ninh Thuận Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 1.315 13:34:845
Đào Ngọc Đức 04103100601 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.315 14:44:529
Trần Vũ Y Minh D4101231 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.315 15:06:830
Phạm Thị Trang Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.315 16:24:912
Nguyễn văn hải 115D4601010011 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.310 06:53:305
Trương Thị Kim Chi 15c140231048 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.310 10:40:249
Lê Mỹ Duyên 1453404041071 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 1.310 12:52:459
TRẦN THANH THỚI Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.310 14:36:255
Nguyễn Duy Anh Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.310 15:13:661
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15C140231055 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.305 11:53:427
nguyen ha trang DTS155D140212059 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.305 12:10:687
Hoàng Xuân Sỹ Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.305 14:29:125
Đỗ Thanh Hương DTS135D140217114 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.305 15:18:785
Nguyễn Ngọc Trung 94268 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.305 19:23:839
Hoàng minh anh DTF152532267374 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.300 08:07:972
Phạm Trung Đông Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.300 12:00:626
Lã Thanh Sơn D420553 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.300 14:16:231
Đại Phong 15010040 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 1.300 14:33:359
phương lan cdkt0052017 Vĩnh Phúc Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 1.300 18:34:525
Huỳnh Thị Mỹ Duyên 15c140231052 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.295 07:24:602
Hà Giang Nam 645111009 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.295 12:35:878
võ văn linh d16k01a4476 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.295 13:10:926
Trần tiến dũng D16C03A1903 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.295 13:37:163
Hậu Đức Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.295 14:39:018
Nguyễn Thị Mai Oanh Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.295 16:00:705
hoai thu DTF133527346381 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.290 09:25:358
phan thị quỳnh nhi d16k02a4202 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.290 13:34:094
Trần Thới 5201314 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.290 14:41:059
Trần Lan Thanh 31151021279 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.290 18:20:847
ngô thị bích hằng Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.285 06:27:298
Lưu Thị Thùy Trinh 15C140231078 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.285 09:44:217
Phạm Thị Thúy Hằng 410310608 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.285 13:50:842
Nguyễn Hoàng 0273 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.285 15:15:684
Hoàng Thạch 15010040 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 1.285 15:21:675
Trần Quang Bảo Bạc Liêu Trường Đại học Bạc Liêu 1.285 16:40:496
Vũ Thu Hằng 1401198 Hà Nội Trường Đại học Dược Hà Nội 1.285 17:46:400
Nam Heo DTS145D140218025 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.280 10:51:516
Võ Đăng Khoa 31141020806 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.280 11:54:921
Hà hồng phong D16C03A1017 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.280 14:24:875
Hiếu Ngọc 2013a1527 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.280 14:40:846
Nguyễn Thị Minh Hiển 15D140231047 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.280 14:54:990
Lê Xuân Kiên Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.280 16:32:895
Hồng Thất Công 135310101211 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.280 16:38:801
lê văn minh d13d01a2804 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.275 03:09:239
Đinh Xuân Phan Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.275 12:04:232
Phạm Thị Thu Hoàng 14d140231034 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.275 13:00:944
Tăng Thị Thu Thảo 15D140231061 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.275 14:42:222
Nguyễn Kiều Anh Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.275 14:57:416
Thanh Hương Chính trị DTS135D140217901 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.275 15:07:293
Vũ Trường An Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.275 16:52:779
Phạm Thị Duyên 15C140231053 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.270 11:07:580
Ngô Sỹ Hùng 0310120049 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.270 16:56:443
Nguyễn Hoàng Hải Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.270 17:07:417
Lê Thị Quỳnh Trang 16040428 Hà Nội Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 1.270 19:46:609
Nguyễn Đức Mạnh h456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.265 12:02:520
hồ thùy hằng thu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.265 13:00:807
Phan Văn Long cntt985632145 Đà Nẵng Trường Cao đẳng Công nghệ 1.265 13:31:978
Hoàng Thùy 016220014 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 1.265 15:43:260
Trần THúy Vân 0123456 Tuyên Quang Trường Đại học Tân Trào 1.265 16:45:352
Hiếu Ngọc Đỗ 2013a1527 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.260 10:50:940
Hà Thiện Quang Bắc Giang Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang 1.260 13:26:343
Lê Thị Hồng Nhung 14d140231101 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.260 13:45:831
nguyễn lệ hoài Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.260 14:40:775
Nguyễn Thị Thanh Tuyền 0939 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.260 14:41:461
Lê Ngô Bích Ngọc 0610025 Khánh Hòa Trường Đại học Thái Bình Dương 1.260 18:05:020
Nguyễn Hữu Hoàng_Toán DTS145D140209256 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.255 15:21:805
VŨ THANH THỦY DTS135D140205119 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.255 15:57:581
Nguyễn Nam Bảo An 13d24233443 Điện Biên Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên 1.250 06:34:352
nguyễn thị thùy dương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.250 15:43:382
Trần Nguyệt Hằng Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.250 16:42:019
Hồ Hữu Nam 15LDQ0414119 Ban Thanh niên Quân đội Trường Đại học Trần Đại Nghĩa 1.250 17:21:619
Trịnh Hoà Đức 115D4601010019 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.245 05:20:995
Hà Anh Tú CDE1965486232155 Thái Nguyên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên 1.245 14:27:769
Vu Thi Chinh 1657601010698 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 1.245 15:06:526
Nguyễn huỳnh đức D16C03A1531 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.245 16:03:697
Nguyễn Thị Mai Phương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.245 16:40:780
phạm đức hải đăng 0310120017 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.245 17:31:585
Nhất Tiếu 23232412 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.240 08:26:258
đoàn thị bích ngọc 14c140212079 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.240 12:36:228
Phạm Hoàng Quỳnh Anh 31141021449 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.240 13:23:663
nguyễn lệ thuỷ 1653010036 Thái Bình Trường Đại học Y Thái Bình 1.240 13:59:276
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 000310210919 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.240 14:10:573
nguyễn thị phượng 0410310671 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.240 14:31:640
Đỗ Thanh Hương dts145d140205000 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.240 14:54:102
Phu Cà Giá DTN1453T0010 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.240 15:56:732
Trần Thị Bích Hồng DTY1557204010041 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 1.240 18:17:003
Phạm Hà My k51 Hà Nội Học viện Ngân hàng 1.235 06:51:950
Võ Thị Như Hằng 15D140231043 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.235 11:17:362
do ngọc hiếu 23232318 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.235 12:02:392
Pham Thi Thu Hong Bach 31141022526 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.235 13:03:330
nguyễn thu trang d16k01a4469 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.235 13:22:023
Nguyễn Văn Nhật Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.235 13:38:765
Khương Anh Tú Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.235 13:48:985
NÔNG TIÊN TOẢN vb21 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Phòng không - Không quân 1.235 15:39:503
Đào văn hùng D16C03A1035 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.235 15:48:421
Nguyễn Thùy Linh _Toán DTS145D140209257 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.235 17:13:981
Phạm Vy 31161026325 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.230 12:53:348
Nguyễn thành công D16C03A1533 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.230 13:29:831
Nguyễn Thị Diệu Linh 0410310654 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.230 13:42:621
nguyen van a DTF1552341311 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.230 14:55:634
Trần Thị Thanh 2114020543 Quảng Nam Trường Đại học Quảng Nam 1.230 15:23:518
Phạm Phương Chính 0310610964 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.230 17:56:070
nguyễn thi thuý DTN1534235734 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.230 19:00:100
Lê Thị Hồng My 15d22020109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.225 05:15:398
Trần Tuấn Ngọc Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.225 06:56:056
Phạm Thị Thúy Hồng Lan 15C140231061 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.225 11:18:162
nguyễn thị thanh huyền d16k02a4305 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.225 12:30:251
Tran Thi Thien Trang 31141021554 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.225 13:06:326
Hậu hậu Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.225 14:07:465
cao thanh duyên 9786 Thái Nguyên Đại học Việt Bắc 1.225 15:11:955
Nghiêm Thị Thùy Linh Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.225 16:30:930
Nguyễn Hải Anh a345675 Hà Nội Học viện CN Bưu chính Viễn thông 1.220 05:58:696
Nguyễn Thị Tuyết 14c340301014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.220 10:42:422
NGUYỄN KHẮC HOÀNG 15d140217689 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.220 12:13:191
Trần Quốc Bỏa 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.220 12:26:205
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 14d140231010 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.220 13:18:150
võ trần ngọc lan nhi d16k01a4240 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.220 14:08:634
Nguyễn Minh Hiếu 0410310882 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.220 14:10:792
Hà Thị Diệu My DCT102548930255 Thái Nguyên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên 1.220 14:43:949
nguyễn thị trà 145D1402131224 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.220 15:06:252
Hoàng Dược Sư 135310101214 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.220 16:43:112
nguyễn thi thuý DTN1534265786 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.220 18:11:490
Đinh duy bảo D16C03A1503 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.215 13:27:827
Đức Hậu Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.215 14:30:661
Võ Hậu Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.215 14:31:045
Dương Thị Yến Đình DTY1357201010129 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 1.215 16:37:946
Hoàng Văn Ba Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.215 18:29:622
Trần Đại Trường Giang 16021571 Hà Nội Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 1.215 21:00:252
Nguyễn Việt Cường 665103010 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.210 04:47:344
thái thị kim phúc d16k01a4812 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.210 12:57:373
Phạm Văn an D16C03A1013 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.210 14:29:552
Huỳnh Ngọc Như B1600451 Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.210 16:17:284
Năng Văn Chung t600t Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.205 07:54:530
Ngoc Hiếu 15432323 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.205 08:54:410
Nguyễn Hoàng Bảo Trân 13d140217047 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.205 11:27:502
Hứa Minh Đức DTY1457201010009 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 1.205 11:51:317
lý thị thanh tâm d16k02a4802 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.205 14:06:258
Trần Thị Tuyết Nhung 1453404041276 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 1.205 14:20:380
Đỗ Đức Thông 0410310645 Hà Nội Trường Đại học Xây dựng 1.205 15:51:489
vũ văn tuấn d15d03a2912 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 02:42:951
Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 02:43:804
Nguyễn Thị Hồng D15K03A4021 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 02:46:788
nguyễn thị kim đào 14d140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 02:47:983
Lê Thị Đà C16U04A8505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 02:48:010
PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 16d140217026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 02:51:000
tăng thị ngọc trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 02:51:524
Phạm Thị Tư 13D220201041 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 02:51:713
Nguyễn Thị Huyền 123456 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 02:51:809
Nguyễn Hồng Sơn 15D140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 02:52:634
Võ Thị Chi 14d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 02:54:054
Hồ Trí Thức c16p01a9005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 02:55:496
Bùi Thị Thu Hà 14d140217007 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 02:56:102
Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 02:57:773
Võ Thị Kiều Huy 15D140217012 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 02:59:932
TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI D15Q04A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 03:00:102
Đinh Như Hảo 14D140217008 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 03:00:799
Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 03:02:412
HỒ MINH TOÀN 16d510201045 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 03:02:816
Trần Thị Mây c16u03a8101 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 03:04:830
mai xuân dương d13d01a2032 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 03:06:002
Hồ Vũ Thủy Tiên 14D140217103 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 03:07:469
Nguyễn Thị Hoài Thu 14d140217098 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 03:08:433
Lê Thị Ái Mỹ 15d140217021 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 03:08:986
Hồ Thị Giang 15d140217005 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 03:11:603
Võ Vũ Thanh Vy c16a01a9013 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 03:13:328
trần anh quá d13d01a2030 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 03:13:985
Đinh Thị Hải Dương 14d140217004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 03:14:576
Nguyễn Thị Kim Liên 14D140217109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 03:15:390
nguyễn hoàng minh d13d01a2012 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 03:19:462
Lê mỸ ý 14d140217034 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 03:20:180
Trần Thị Nghĩa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 03:21:992
Hoàng Văn Trung dc44 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.200 03:24:354
Nguyễn Thị Minh Thì 1317240 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.200 03:26:931
Hà Phương Vy Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.200 03:27:410
Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 03:27:932
Nguyễn Thị Xuân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 03:29:398
nguyễn thị ngọc diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 03:31:942
Phạm Duy Khánh dc66 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.200 03:36:134
Hoàng Văn Long dc40 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.200 03:39:371
Hà Tiến Gia Kỳ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 03:40:481
Nguyễn Hoàng Tố Nhiên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.200 03:40:683
Nguyễn Thị Thảo Nguyên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.200 03:42:642
Nguyễn Hồ Trúc Vy Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.200 03:44:079
Nguyễn Tuấn Anh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.200 03:47:772
Đoàn Ngọc Khánh Linh 1417151 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.200 03:49:690
Tạ Xuân Minh Châu Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.200 03:58:789
Nguyễn Cao Kỳ Duyên 13d22983344 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 03:59:196
Nguyễn Thị Thanh Ngân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 04:01:517
Trần Mai Chiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 04:05:978
Hồ Viết Phúc 1613148 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.200 04:06:931
Nguyễn Thị Hồng Diễm 13d140211006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.200 04:11:854
Nguyễn Thị Thu Hà 135D1402040008 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.200 04:13:345
Lê Khả Hân Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.200 04:15:117
Trần Văn Quỳnh k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.200 04:18:101
Nguyễn Thị Bảo Khanh 1414153 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.200 04:18:863
Bùi Thị Kim Ngân 165D1402090052 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.200 04:33:497
Phạm Văn Trường 1314484 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.200 04:33:911
Vũ Thị Ngọc Huyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 04:37:764
Nguyễn Hồng Huân h456 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.200 04:44:243
Đào Thị Hà 135D1402040007 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.200 04:49:162
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.200 04:52:726
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.200 04:52:834
NÔNG THỊ THU DTF155140231127 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.200 05:04:980
Lương Thị Mỹ Hoa 145D4802010102 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.200 05:08:400
Lê Thị Dịu 165D1402090009 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.200 05:10:443
Lương Thị Mỹ Hoa 145D4802017098 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.200 05:14:844
Đặng Đại Thạch 15011004 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 1.200 05:23:681
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.200 05:25:498
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.200 05:28:823
vũ duy trung 145D7601010004 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.200 05:29:193
Đặng Đại Thạch 1501Y0004 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 1.200 05:32:059
Nguyễn Mạnh Dũng 145D1402091025 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.200 05:35:719
VŨ DUY TRUNG 145D7601010004lop Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.200 05:39:043
võ thị nhàn 145D1402051006 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.200 05:43:381
Nguyễn Hoàng Anh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.200 05:50:542
Đinh Thị Ngọc Hằng 145D1402051004 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.200 05:56:706
Trần Chí Anh DTF155234131113 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.200 06:03:335
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.200 06:34:417
Phan Như Huỳnh B1508578 Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.200 07:34:203
Bùi Phú Đa 0014412360 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 1.200 08:52:368
Thái Thị Kim Chi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 12:47:653
NGUYỄN HẢI LÂM Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.200 12:59:885
Phùng Văn Khanh k039 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.200 13:28:639
Ngô thị thanh hiền d16ko2a4486 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.200 13:59:090
Âu Dương Phong 135310101242 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.200 16:30:832
Thạch Linh Đa S10C02 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Hậu Cần 1.200 17:07:477
kiều ngọc thắng d13d01a2501 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 02:46:364
phạm ánh hiền d14g01a3254 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 02:49:398
Nguyễn Ngọc Trâm D14N01A5143 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 02:49:575
Phan Thị Thu Hải C16U04A8042 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 02:53:969
Nguyễn Thị Ngọc Thanh D16K03A4034 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 02:56:512
Phạm Văn Tuấn d14g01a3501 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 02:59:139
Vũ Thị Lan Nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 03:00:135
Nguyễn Vũ Thái Phong Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 03:02:054
Nguyễn Văn Tuấn C16P01A9403 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 03:13:021
Lương Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 03:24:986
Lê Thị Hằng c16u04a8504 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 03:25:231
Lê Thị Mỹ Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 03:42:594
Trần Thị Mỹ Hân 14d140217009 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.195 03:52:402
Nguyễn Thị Thúy Duy Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.195 03:53:723
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 03:56:487
Ngô thị thành 15D140217031 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.195 03:58:853
Nguyễn Khánh Giang 15D140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.195 03:59:441
Trần Thị Cân 16D140217144 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.195 04:03:045
Tạ lê khanh 15d140217016 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.195 04:10:601
MAI THÙY DƯƠNG 14D140217057 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.195 04:10:786
Nguyễn Sơn Vỉnh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.195 04:13:880
Trần Nhân d15c01a1007 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 04:14:917
Mạc Cẩm Hòa 1414126 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.195 04:20:553
Nguyễn Thị Luyến 165D1402090048 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.195 04:22:981
Lê Ngọc Hà 16052247 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 1.195 04:30:558
Nguyễn Thiện Trung Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.195 04:37:253
Phạm Thị Huệ 165D1402090030 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.195 04:43:095
Ngô Thị Ngọc Tuyền Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 04:45:857
Nguyễn Hữu Đoàn Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 04:52:392
Ngô Thị Hồng Quyên 15d140217026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.195 04:58:029
Võ Lập Phương Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.195 05:01:738
Đặng Đại Thạch 15010004 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 1.195 05:01:999
Đào Thị Bé Oanh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.195 05:06:456
Lương Thị Hà Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 05:17:090
Nguyễn Thị Quý Kim Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.195 05:22:984
Lê Quang Đông Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.195 05:40:641
Nguyễn Mạnh Dũng 145D1402091025 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.195 05:57:958
Lê Mai Hoa Hiên DTS145D140217015 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.195 05:58:567
Nguyễn Thị Hằng 145D1402091029 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.195 06:01:259
Phạm Thị Mai Hương DTS145D140205055 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.195 06:01:618
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.195 06:07:206
Đỗ Thu Nguyệt DTS145D140205018 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.195 06:10:143
Phạm Xuân Trường SQTG072 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.195 06:20:603
Phùng Thị Phương Thảo 0210210308 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.195 06:37:018
Nguyễn Văn Lộc 135D1402191028 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.195 06:38:626
Trương Bảo Trinh 0014412112 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 1.195 06:51:732
Chẩu Thị Mỹ Linh 000210111775 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.195 06:58:305
Hoàng Thị Yến Anh 1312230008 Hà Nội Trường Đại học Ngoại thương 1.195 06:59:180
vũ thị chinh 00314 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.195 07:16:022
Nông Thị Nghĩa DTS145D140209142 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.195 07:21:544
Nguyễn Ly 121213313 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.195 07:44:866
Nguyễn Phương Dũng 0310111084 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.195 07:49:736
Võ Thị Thanh Hòa 0914401011 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 1.195 08:06:721
lê văn hùng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.195 14:23:283
chu đức công 0310220264 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.195 14:29:539
Nguyễn Thị Huyền Trân Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.195 15:39:339
Nguyễn Anh Tùng DTE1553403010352 Thái Nguyên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 1.195 21:30:741
Nguyễn Ngọc Thùy Dương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.190 02:50:585
Nguyễn thị na 14d140217014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.190 02:55:592
Đoàn Văn Mạnh D14N01A5511 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.190 03:04:001
Phạm Quốc Thảo C16p01a9011 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.190 03:07:261
Trần Thị Ngọc Trang c16p01a9015 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.190 03:07:787
Nguyễn Thị Vân Anh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.190 03:20:301
Phạm Thị Liễu C16U04A8536 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.190 03:26:294
Nguyễn Thị Hạnh 14d140217060 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.190 03:27:583
Nguyễn Thị Kim Chi 13d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.190 03:32:888
Nguyễn Minh Toàn dc17 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.190 03:40:972
Phạm Ngọc Trọng c16p01a9409 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.190 03:43:910
Đặng Hồng Sơn k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.190 03:44:033
Nguyễn Văn Đông C16A01A6076 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.190 03:49:883
Nguyễn Thị Thanh Ngọc 13D220201025 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.190 03:57:532
Nguyễn Hoàng Oanh 1614322 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.190 03:59:576
Phùng Thùy Duyên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.190 04:04:557
Lê Thành Tài d15c01a1003 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.190 04:21:370
Huỳnh Thị Thanh Ngân 13d42334423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.190 04:22:235
Nguyễn Minh Ngân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.190 04:31:242
Nguyễn Quang Anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.190 04:33:253
Nguyễn Hoàng Trúc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.190 04:39:205
Trần Tấn Cường Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.190 04:40:674
Nguyễn Hoàng Gia Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.190 04:50:346
Hoàng Thu Uyên 165D1402090062 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.190 04:54:775
phạm như lan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.190 05:12:473
Lò Văn Đông 145D14020510033 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.190 05:26:127
Lương Thị Mỹ Hoa 145D4802017780 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.190 05:34:716
Nguyễn Văn Tài SQTG075 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.190 05:37:161
Danh Minh Hoài SQTG074 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.190 05:40:520
Lò Văn Đông 145D140205100333 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.190 05:43:402
Năng Văn Chung t600 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.190 05:53:093
Nguyễn Mạnh Dũng 145D1402091025 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.190 05:53:228
Lương Thị Mỹ Hoa 145D4802010989 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.190 06:12:789
Bùi Phú Đa 0014412360 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 1.190 06:27:133
Nông Thị Thùy Linh DTS145D140205069 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.190 06:30:956
Vũ Trung Kiên SQTG070 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.190 06:31:086
Quản Minh Hường 210110523 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.190 06:38:792
Lục Văn Vinh DTS135D140205037 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.190 06:39:359
Phạm Thúc Biền 000110310310 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.190 06:45:077
Hà Thị Linh DTF155140231057 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.190 06:50:319
Thiều Khánh Linh B1407009 Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.190 07:25:983
Nguyễn Ngọc Anh 000210220835 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.190 07:30:882
Lê Hồ Tường Vi 0014412524 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 1.190 07:45:079
Nguyễn Minh Đức 1305010401 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 1.190 07:49:905
Ngô Trường An 000110210636 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.190 08:00:338
Hoàng Duy Mạnh Phú Yên Trường Đại học Xây dựng miền Trung 1.190 16:27:053
Trần Minh Triết Bạc Liêu Trường Đại học Bạc Liêu 1.190 16:41:244
Quách Tĩnh 135310101241 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.190 18:20:748
Bùi Khánh Huyền Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.190 18:52:243
Trần Thị Ngọc Mai D15K02A6158 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.185 02:52:176
dương minh sang d13d01a2028 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.185 03:02:429
Lê Thị Thảo 14d140217024 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.185 03:04:548
nguyễn thanh sang d13d01a2818 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.185 03:13:329
Nguyễn thị kim oanh 14d140217018 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.185 03:22:229
Trần Ngọc Vân Anh 1518008 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.185 03:27:215
NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU 15d1401217892 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.185 03:45:172
Huỳnh Lê Quang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.185 03:53:907
Nguyễn Thị Như Diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.185 04:07:100
Phan Quỳnh Nga 13D220201023 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.185 04:13:055
Phạm Thảo Nguyên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.185 04:16:236
hồ thị tuyết 13d220201040 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.185 04:31:517
phan như quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.185 04:37:392
TRẦN LỆ THU DTF155140231126 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.185 04:45:343
Lương Thị Mỹ Hoa 145D4802010109 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.185 04:56:218
Cao Ngọc Long 13d12334423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.185 05:04:628
Nguyễn Thị Diễm Thùy Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.185 05:06:088
Vũ Thu Ngân DTF155140231088 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.185 05:06:486
Nguyễn Minh Tuấn Anh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.185 05:07:463
Phạm Minh Cường 14d140217053 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.185 05:07:854
Nguyễn Thị Mỹ Lộc 15d140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.185 05:24:177
Phan Văn Phụng 16D510201027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.185 05:28:153
Lương Thị Mỹ Hoa 135D4802010033 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.185 05:28:371
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.185 06:08:954
Phạm Nam Bình t600111 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.185 06:17:360
Trần Văn Chung DTF155234131165 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.185 06:22:920
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.185 06:24:869
lê văn tiệp 11144329 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.185 06:28:366
Phan Lê Bảo Ân Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.185 06:28:929
Phạm Thị Thu Trang - Ngữ văn DTS135D140217349 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.185 06:29:579
Trần Dũng Hà 1219075 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.185 06:35:423
dàm thị hac DTS140D145205964 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.185 06:38:334
Nguyễn Thị Trang DTE1453403010307 Thái Nguyên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 1.185 06:50:741
Lê Văn Hòa 1323801010268 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 1.185 06:55:057
Phan Thanh Hùng 14030392 Quảng Ngãi Trường Đại học Tài chính - Kế toán 1.185 06:55:393
Hứa Minh Đức DTY1457201010063 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 1.185 07:20:858
Hương Ly 2013a1545 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.185 08:31:928
Ngô Thị Bích DTY1457201010009 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 1.185 09:06:683
Lưu Huyền Đức 1323801010226 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 1.185 09:28:714
Hứa Minh Đức DTY1457201010063 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 1.185 09:37:415
Hiếu Đỗ Ngọc 2013a1527 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.185 13:05:987
vàng a khua 6703 Thái Nguyên Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện Kim 1.185 14:52:946
Lê Việt An 0410120711 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.185 16:20:409
Nguyễn Thị Phương Uyên 15d140217039 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.180 02:47:820
phạm thành quả 13d5102010211 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.180 03:00:218
Lý Kim Uyên 1314507 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.180 03:35:464
Phạm Ngọc Lệ 13d220201017 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.180 03:55:542
Nguyễn Thanh Tâm d15c01a1008 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.180 03:55:832
Nguyễn Thị Hoàng Thanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.180 03:58:724
lê văn anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.180 03:59:885
Trần Thị Khánh Ly Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.180 04:11:284
Trịnh Thủy Ngân 1601015277 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại Thương (Cơ sở 2) 1.180 04:15:166
Lê Văn Toàn k38 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.180 04:17:429
Huỳnh Mộng Mơ 1314256 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.180 04:28:024
Huỳnh Thanh Duy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.180 04:28:347
Nguyễn Thị Nguyệt DTF165225201049 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.180 04:43:802
Kim Ngô Nhật Thành Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.180 04:45:783
Lê Thị Việt Dung 13d220201008 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.180 04:48:094
Lê Viết Lâm Anh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.180 04:52:079
lưu quang đạo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.180 04:53:632
Nguyễn Tấn Tường 14d140217032 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.180 04:57:981
Phạm Thị Thu Trang Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.180 05:00:728
Nguyễn Thị Ngọc Huyền Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.180 05:03:113
Lò Văn Đông 145D1402051003 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.180 05:03:753
Nguyễn Thị Hường 165D1402090035 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.180 05:22:803
Mai Hồng Đào Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.180 05:42:236
võ thị nhàn 145D1402051006 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.180 05:47:871
Lê Văn Tính SQTG066 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.180 06:09:146
Giang Nhật Linh DTE1453402010072 Thái Nguyên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 1.180 06:17:311
Trần Hoàng Tú 1214381 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.180 06:20:225
Trần Mỹ Anh DTF155234131186 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.180 06:30:869
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.180 06:32:960
Vũ Thị Bích Ngọc 15D160040 Hà Nội Trường Đại học Thương mại 1.180 06:47:690
Tạ Long Khánh a754q Điện Biên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 1.180 07:00:933
Nguyễn Trung Kiên 11142196 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.180 07:19:690
Hoàng Đình Quân Ngữ văn DTS145D140217095 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.180 07:36:176
Chu Quang Thảnh 11143923 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.180 07:49:198
Lê Dương Bảo Ngọc B1508591 Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.180 08:09:630
Nguyễn Phước Thọ b1500715 Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.180 08:41:646
nguyễn thị THUỶ 1653010000 Thái Bình Trường Đại học Y Thái Bình 1.180 15:25:778
Trịnh Trọng Thắng Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.180 17:56:105
Nguyễn Thị Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 02:49:639
Lê Thị Vân 13D220201043 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.175 02:57:117
nguyễn thị ngọc thu d16q01a4801 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 03:02:148
Nguyễn Phúc Vũ C16P01A9007 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 03:15:039
Nguyễn Sỹ Tân C16P01A9012 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 03:19:855
NGuyễn Đức Anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 03:29:437
huỳnh thị lệ thủy 14d140217027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.175 03:38:068
Nguyễn Thị Xuân Tươi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 03:41:834
Nguyễn Thị Thùy Trang 14D140127029 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.175 03:41:862
Trần Thị Hồng Nhung Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 03:44:169
Vũ Thị Lan 135D1402040021 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.175 03:46:070
Nguyễn Thị Ánh Hồng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 03:48:016
NGUYỄN NHÃ NHÃ 15d1401217888 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.175 03:48:465
Bùi Minh Phú Cường 13d510201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.175 03:57:868
Vương Tấn Tài d15c01a1004 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 04:00:647
Trương Ngọc Kiều Oanh 13d220201027 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.175 04:01:051
lý quốc đạt Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 04:05:502
phạm văn trường Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 04:11:905
Võ Thị Thanh Hiền 13d140211019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.175 04:13:517
Nguyễn Thị Thúy Linh 165D1402090045 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.175 04:19:181
Ngô Huỳnh Đức Linh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 04:34:586
Trần Ngọc Giàu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 04:42:522
Trần Minh Hoàng dc36 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.175 04:43:046
Cao Thanh Hải 13d220201011 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.175 04:43:525
huỳnh chí thanh 14d140217074 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.175 04:44:651
phùng văn thái Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 04:44:723
Nguyễn Anh Hạ Nhi Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.175 04:49:306
lê thị hồng gấm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 04:51:819
Nguyễn Thị Kim Ngân Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 04:52:954
Nguyễn Mậu Trinh 14de1402109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.175 04:54:069
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.175 05:12:172
Cao Hoàng Thắng 13d22334423 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.175 05:20:301
Nguyễn Văn Lộc 135D1402191028 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.175 05:20:647
Lương Thị Mỹ Hoa 145D4802010997 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.175 05:30:593
Lò Văn Đông 145D14020500023 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.175 05:32:360
Lò Văn Đông 145D140205100003 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.175 05:35:277
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.175 05:39:257
Lò Văn Đông 145D1402051003 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.175 05:46:909
Đặng Đại Thạch 15010004 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 1.175 05:47:793
Trần Thị Hải 165D1402090020 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.175 05:48:425
Lò Văn Đông 145D1402051003 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.175 06:05:654
Dương Thị Kim Nhi 14d140231059 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.175 06:09:076
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.175 06:19:123
Lê Thị Vân Anh 19A4020031 Hà Nội Học viện Ngân hàng 1.175 06:22:643
Cao trung Đức SQTG073 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.175 06:35:554
Nguyễn Mạnh Dũng 145D1402091025 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.175 06:40:930
Nguyễn Minh Đức h113 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.175 06:55:993
vũ duy trung 145D7601010004 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.175 07:02:185
Nguyễn Quốc Cường B1501645 Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.175 07:05:002
Trần Khánh Hiếu SQTG060 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.175 07:10:512
Dương Thúy Vy b1407051 Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.175 07:21:165
Hoàng Thị Thu Hiền 0310111088 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.175 07:26:618
nguyen van b DTF142265232142 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.175 07:55:108
Lê Quỳnh Ngọc 11143158 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.175 07:58:342
Chu Thị Phương Thảo Thái Nguyên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 1.175 08:23:410
nguyen van son 645603005 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.175 08:24:999
Hứa Minh Đức dty145720101011 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 1.175 11:48:604
Trần Thị Diễm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 12:06:412
Nguyễn Thụy Khánh Lan D15K03A4181 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.175 13:19:171
Trần Thanh Tùng cdsp Tuyên Quang Trường Cao đẳng sư phạm Tuyên Quang 1.175 14:01:735
thuỷ 1653010036 Thái Bình Trường Đại học Y Thái Bình 1.175 14:58:557
nguyen van a DTF1552341311 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.175 15:15:621
Nguyễn Thanh Hằng 310120038 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.175 17:16:410
Phạm Hùng hải Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.175 20:27:871
Phạm Thị Phước Mai Trinh D14Q03A6277 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.170 02:44:275
Nguyễn Thị Vang 13d220201042 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.170 03:49:846
Huỳnh Thị Thúy Kiều 14d140217013 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.170 03:50:740
Đặng thị Minh Thư Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.170 03:59:942
Âu Duy Tân Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.170 04:26:191
Huỳnh Thị Kim Phương 16C140202081 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.170 04:40:696
Phùng Thị Oanh 135D1402040037 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.170 04:44:613
Trần Thị Hài Nhi 13d2233443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.170 04:54:885
nguyễn văn chương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.170 04:58:424
Vũ Thị Hồng Hoa 13050365 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 1.170 04:59:249
Nguyễn Thị Thủy 665103070 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.170 05:00:660
Nguyễn Đình Khôi Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.170 05:09:897
Bùi Nhựt Minh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.170 05:11:385
Lò Văn Đông 145D1402051000003 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.170 05:35:097
Lương Thị Mỹ Hoa 145D4802010302 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.170 05:40:400
Hoàng Thị Tuyết Mai 2014a01372 Sơn La Trường Đại học Tây Bắc 1.170 05:53:708
Nguyễn Thanh Kim Trà 11133963 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.170 06:30:207
trương thị vân anh DTS145D140205028 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.170 06:39:832
Nguyễn Xuân Nam 11142951 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.170 07:04:148
Võ Thị Hồng Trinh B1501628 Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.170 07:07:049
Bùi Vĩnh Dương 11140886 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.170 07:21:187
Đào Thị Huyền Trang 11144444 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.170 07:41:765
Nguyễn Mạnh Dũng 145D1402091025 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.170 08:24:227
Phạm Thị Nga 14105056 Hà Nội Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 1.170 08:28:589
phan thị my 14d140231051 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.170 12:36:793
Nguyễn Tuấn Anh 3110410003 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Sài Gòn 1.170 15:30:573
Đặng Thị Như Quỳnh DKT151633 An Giang Trường Đại học An Giang 1.170 16:30:635
Hồng Mỹ Linh 11132215 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.170 16:34:292
Vũ Văn Quân D15D01A2521 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.165 02:47:943
Huỳnh Tuấn Khanh D16Q02A4485 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.165 02:57:626
HUỲNH THỊ NIÊN 13D220201065 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.165 03:24:994
Lưu Thanh Sang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.165 03:33:581
Phạm Thị Tuyết Nhung 13d220201026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.165 03:48:570
Đoàn Minh Tân dc42 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.165 03:51:865
Trần Minh Thành d15c01a1005 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.165 03:54:828
Nguyễn Thị Bích Phượng 14d140217020 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.165 03:57:543
Trần Minh Tú d15c01a1001 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.165 04:14:694
Võ Thị Thùy Dung 15D140211A Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.165 04:16:616
Ngô Thị Thu Nga Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.165 04:29:426
Trần Thanh Nhẫn d15c01a1002 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.165 04:30:860
NGUYỄN QUỐC VĨNH 15d1402167179 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.165 04:33:368
Lò Văn Đông 145D1402051003 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.165 04:51:256
Hữu Tuân Nguyễn 16d1402170370 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.165 04:58:651
Trần Thị Kim Tho Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.165 05:11:532
Lò Văn Đông 145D1402051003 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.165 05:12:988
Trần Mai 13d22337443 Đắk Lắk Trường Đại học Tây Nguyên 1.165 05:16:758
Trần Mai 13d22337443 Đắk Lắk Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk 1.165 05:19:605
Lý Thành Trung d15c01a1006 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.165 05:23:087
Trần Văn A DTZ8733347 Thái Nguyên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 1.165 05:39:110
Trần Thị Thu Hiền 13d22337443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.165 05:40:202
Phạm Thị Thu Trang DTS135D140217111 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.165 05:42:516
Nguyễn Văn Tài dc4444 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.165 06:04:890
Nguyễn Thị Kim Trinh 15D140211B Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.165 06:05:461
Bùi Quỳnh Anh DTE1653402010002 Thái Nguyên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 1.165 06:11:639
Trần Thị Kim Loan C16A01A6023 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.165 06:12:267
Hoàng Thị Linh DTF155140567873 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.165 06:20:972
Hoàng Hoài Vũ dc546321 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.165 06:21:806
Lò Văn Đông 145D1402051003 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.165 06:24:673
Nguyễn Thành Đức ttg2016 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.165 06:40:931
Phạm Ngọc Tuấn Bình Định Trường Đại học Quang Trung 1.165 06:42:141
Kim Đình Hải 11141162 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.165 06:50:080
Nguyễn Văn E DTZ2341536 Thái Nguyên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 1.165 06:51:264
Trần Dương Baw DTS155D140218001 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.165 06:55:251
Phạm Hà My a312364 Hà Nội Học viện Ngân hàng 1.165 06:56:784
Lê Tuấn Anh SQTG068 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.165 06:57:439
Đinh Thanh Hà 11141076 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.165 07:02:348
Trần Đăng Quân 11143648 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.165 07:38:894
Trần Ngọc Ninh Dương DTF155234131157 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.165 08:21:156
Đặng Thị Chuyên DTY1457201010032 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 1.165 09:50:979
trịnh thị kim cúc d16k01a4086 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.165 12:07:279
HỨA HÀ LINH d420388 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.165 13:17:102
Trần Thị Phương 0610069 Khánh Hòa Trường Đại học Thái Bình Dương 1.165 18:21:947
nguyễn văn hiền d13d01a2017 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.160 03:06:547
Nguyễn Quốc Nhân c16p01a9006 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.160 03:23:710
Hồ Thị Lan Hương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.160 03:29:226
Nguyễn Văn Tâm 14d140217200 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.160 03:44:344
NGUYỄN THỊ YẾN 15d140217456 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.160 03:53:376
Trần Ánh Phước 14d140217019 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.160 03:59:794
Nguyễn Thị Thúy Ngọc Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.160 04:14:156
lê khánh phương Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.160 04:30:380
Đặng Như Thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.160 04:34:125
phan hoàng trang 14d140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.160 04:38:041
võ thị hồng hải 16c140202011 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.160 04:48:165
Nguyễn Hiểu Nghi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.160 05:05:427
NGUYỄN THỊ TIÊN 15d1401217891 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.160 05:07:144
Lương Thị Mỹ Hoa 135D4802010209 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.160 05:08:538
Lương Thị Mỹ Hoa 135D4802010202 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.160 05:16:646
nguễn duy sơn 13d510201023 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.160 05:32:833
Nguyễn Anh Tuấn DTS145D140218163 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.160 05:40:575
Tạ Khánh Mạnh Tài 12122 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.160 06:00:199
Đặng Văn duy SQTG041 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.160 06:16:544
vũ đình trung 145D7601010004 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.160 06:26:489
Đỗ Thị Huỳnh Như Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.160 06:31:732
Nong thi thu DTF152563263220 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.160 06:43:508
Mai Nhựt Hoang B1406789 Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.160 07:06:461
Hà Phương Yến 11134666 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.160 07:14:342
tống văn hoàng 13d510201014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.160 07:18:243
Phùng Kiềm Chiêu DTS145D140205030 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.160 07:41:816
Phùng Văn Khanh SQTG039 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.160 07:57:094
Trần Anh Đông 11120883 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.160 08:33:468
Nguyễn Thị Toan DTS145D140209164 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.160 08:59:011
Phạm Thị Diễm Sương 3453646546 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 1.160 10:04:278
trần công quan 15C140209029 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.160 10:13:472
Ngô Thị Ngọc Nhung D15K03A4613 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.160 14:27:303
Trịnh Thị Hoa DTS135D140123967 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.160 15:52:698
Triệu Lan Chi Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.160 17:26:639
Lã Quang Cường d410131 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.160 21:08:037
Nguyễn Tú Việt 14d140217988 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.155 03:31:192
trương quang nhiên 13d510201021 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.155 03:31:524
trần ngọc úc 14d140217106 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.155 03:46:638
Lê Thanh Hải d15c01a1010 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.155 03:53:174
Nguyễn Thanh Ngân 164D4030835 Hà Nội Trường Đại học Công đoàn 1.155 03:59:640
Vũ Thị Quyên 15530100709 Hà Nội Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam 1.155 04:04:027
Võ Thị Huyền 13d225336443 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.155 04:06:252
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13d220201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.155 04:12:453
nguyễn duy hưng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.155 04:20:971
Tôn Thùy Trang 665103077 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.155 04:38:215
Nguyễn Thị Hồng Diễm 15D140217002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.155 04:50:028
Nguyễn Văn Tài dc44556611 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 1.155 04:52:015
Nguyễn Nam hoang Bắc Ninh Trường Cao đẳng VH - NT - DL Bắc Ninh 1.155 04:53:958
Hoàng Thị Loan 165D1402090046 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.155 04:59:752
Anh Anh 1287444 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.155 05:12:693
Chu Thị Vân Anh 165D1402090002 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.155 05:12:869
Trần Thị Kim Thoa Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.155 05:22:575
Lò Văn Đông 145D1402050001 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.155 05:25:906
Nguyễn Thị Mai Vân 14d140217108 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.155 05:29:101
Trần Bích Ngọc DTF155234131143 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.155 05:41:494
Lò Văn Đông 145D14020510003 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.155 05:47:382
Trần Lê Ngọc Yến C16A01A6028 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.155 05:49:671
Nam Kiêu Dũng DTS145D140218026 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.155 06:02:383
Lò Văn Đông 145D14020510031 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.155 06:22:404
Trần Lan Hương DTF155234131178 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.155 06:29:000
Trần Thị Hương Thơm 11133723 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.155 07:02:105
Âu Văn Quang 74744 Thái Nguyên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 1.155 07:20:106
Nguyễn Huỳnh Đạt Tài B1406958 Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1.155 07:29:108
Tạ Ngọc Yến Nhi Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 1.155 07:29:840
Nguyễn Dương Chiến 11140533 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.155 07:31:379
đặng thị nhật vy 15010045 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 1.155 07:54:935
Hào V Q 16412744 Sơn La Trường Cao đẳng Sơn La 1.155 08:07:050
Ngô Tr An 68686868 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.155 08:17:730
Nguyễn Hy 1605442001 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 1.155 08:18:303
Nguyễn Võ Hữu Được 1521402170057 Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một 1.155 08:30:508
Cao Trang 16010151 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 1.155 08:43:518
Phan Thi Thanh Duyen 31141020808 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.155 10:12:090
Nguyễn Thành Trung D16D02A2102 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.155 13:03:973
Năng Văn Chung ttg2017 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.155 14:16:719
VŨ THANH THỦY DTS135D140205110 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.155 15:23:399
Trần Minh Chung 1453401010731 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động Xã hội CS2 1.155 16:54:227
Lê Đắc Trung D400933 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.155 17:20:199
NGUYỄN THỊ BÌNH 15d140217912 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.150 03:28:507
Nguyễn Thị Thu Thảo Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.150 03:38:834
Trần Lê Ngọc Yến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.150 04:03:847
NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 15d140217003 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.150 04:12:168
TRẦN THÚY XUÂN 15d140217145 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.150 04:22:640
Đỗ Minh Ngọc 16D190022 Hà Nội Trường Đại học Thương mại 1.150 04:28:236
Nguyễn thị hải yến 665103084 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.150 04:50:340
NÔNG THỊ THU 155140321127 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.150 04:53:868
Phạm Tiến Dũng 165D1402090011 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1.150 05:04:890
Đặng Đại Thạch 150111133333 Nghệ An Trường Đại học Y Khoa Vinh 1.150 05:09:499
Lò Văn Đông 145D140205100000311 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.150 05:13:291
Lò Văn Đông 145D1402051003 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.150 05:23:454
Nguyễn Thị Diệu Linh Dtf165220201072 Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1.150 06:14:526
Đỗ Văn B DTZ77459367 Thái Nguyên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 1.150 06:16:941
Nguyễn Văn Lộc 135D1402191028 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.150 06:25:238
Lê Mai Hồng Anh ttg110 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.150 06:32:691
nguyễn lan 14d22020576 Bắc Kạn Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn 1.150 06:35:990
Nguyễn Thị Yến 665103085 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.150 06:39:154
Nguyễn Thị Hân 145D1402091009 Nghệ An Trường Đại học Vinh 1.150 06:55:624
Đặng Hà Nhật Linh 20132252 Hà Nội Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 1.150 07:17:459
Hoàng Thị Khánh Huyền 11141792 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.150 07:18:961
nguyễn thị bích phương d16k04a4194 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 1.150 07:33:614
phạm thành long 11142610 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.150 07:34:701
Lê Thu Hường DTS145D140217260 Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1.150 07:39:010
Trần Hoàng Thuỳ Dương 14D140231003 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.150 07:44:165
Tuấn Trần 160222301 Bình Định Trường Đại học Quang Trung 1.150 07:44:919
Nguyễn Tá Úy ttg1111 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 1.150 07:51:743
Ngao Tiếu Phong D410876543 Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.150 08:37:863
Lùm Xùm 0014412213 Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp 1.150 08:42:588
nguyen van cuong 645112024 Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.150 08:44:699
Trần Quang Đạo H57111995 Ban Thanh niên Quân đội Học viện Khoa học Quân sự 1.150 09:23:726
Phạm Thúc Biền 000110315319 Hưng Yên Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh 1.150 09:35:263
Bui Minh Toan 31141021745 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 1.150 13:01:246
Phạm Thị Hải Anh Đoàn Thanh niên Bộ Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.150 16:32:146
Dạ Hoa 135310101247 Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 1.150 17:09:686
Dương Thúy Hảo DTY1357201010191 Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 1.150 17:35:527