Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 600 01:20:036
2 Tuần 4 0 00:00:000
3 Tuần 5 600 01:33:431
4 Tuần 6 95 00:43:853
5 Tuần 6 40 00:00:020
6 Chung kết toàn quốc 70 07:12:470