Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 330 06:09:945
2 Tuần 4 470 05:18:625