Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 105 06:21:944
2 Tuần 4 125 00:00:020