Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 50 00:40:119
2 Tuần 4 10 00:00:020