Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 75 05:42:371