Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 80 07:40:642