Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 130 05:53:118
2 Tuần 4 200 06:02:483