Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 35 07:10:810