Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 50 04:06:366