Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 40 04:30:110
2 Tuần 4 10 00:00:020