Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 440 04:00:524
2 Tuần 4 110 00:00:020