Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 225 07:55:068
2 Tuần 4 370 07:38:527