Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 135 06:41:032