Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 150 07:34:095