Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 5 01:07:210