Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 30 01:31:999