Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 410 05:24:664
2 Tuần 4 305 06:00:510