Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 65 05:50:653